Lees meer over Robidus

Maak kennis met onze aanpak

Sociale zekerheid is een complex stelsel van wet- en regelgeving, waarbij veel regelingen invloed hebben op elkaar. Zo kunnen uw verzuimkosten bijvoorbeeld fors dalen als u gebruik maakt van de subsidie voor mensen met een arbeidsbeperking. Maar ook het verzuimbeleid in uw organisatie heeft directe invloed op de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidskosten. Daarom kijken we als Robidus niet naar één aspect, maar naar het gehele speelveld van sociale zekerheid.

Inzetbaarheid
duurzaam verhogen

We verlagen de kosten en risico’s van werkgevers door de inzetbaarheid van werknemers
duurzaam te verhogen. Dit doen we door een 0-tot-12 jaars aanpak, waarbij we altijd drie elementen combineren:

Financiering

Optimaliseren van preventie-,
uitval- en re-integratiekosten

Uitvoering wet- en regelgeving

Voeren van een juiste administratie, naleving regels/procedures en benutten van SV-regelingen

Casebeheer

Begeleiden op inhoud, het verbinden van partijen en inzetten interventies

Onze aanpak

Onze aanpak

Onze dienstverlening sluit aan op uw organisatie, de problematiek die dit met zich meebrengt en de wensen die u heeft. In het algemeen bestaat onze aanpak uit drie elementen:

Data-analyse en benchmarking: Op basis hiervan brengen we de knelpunten in uw organisatie in kaart.

Adviseren: Wij geven u helder advies hoe u aan de hand van uw personeelsbestand en uw sector effectief kan werken aan de inzetbaarheid en daarmee het verlagen van uw sociale zekerheidskosten.

Een plan opstellen: Samen bepalen we hoe de Robidus specialisten u kunnen ondersteunen of zelfs activiteiten van u over kunnen nemen. Denk aan het opvolgen van de Wet verbetering poortwachter, verplichtingen voor verzuimende werknemers, of het selecteren van de juiste interventie op het juiste moment voor de individuele werknemer.

Gericht op werkgever én werknemer

We werken in opdracht van de werkgever, maar bij verzuimbegeleiding, uitvoering van de Ziektewet en het nakomen van WGA-eigenrisicodragerschapverplichtingen begeleiden we ook de werknemer. Wij willen hierbij echt de samenwerking opzoeken, hoe kunnen we de werknemer én de werkgever helpen?

Wij werken aan de efficiëntste weg naar duurzame werkhervatting, niet de snelste. Wij voeren het casemanagement uit en zorgen dat werkgever én werknemer voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, zoals die van de Wet verbetering Poortwachter.

Data is de basis van onze aanpak

Data is een belangrijke basis om aan het beste resultaat te werken. Met data leren we van het verleden en bepalen we onze visie voor de toekomst. We tonen de ontwikkeling van de inzetbaarheid in uw organisatie in het inzetbaarheidsprofiel.

Via data-analyse kunt u binnen de organisatie trends waarnemen en daar actie op uitvoeren. Door data te combineren met onze kennis, kunnen we effectief handelen.

Periodieke
voortgangsbespreking

We nemen periodiek de trends en verwachte wet- en regelgeving met u door. Wat verandert er en wat betekent dat voor u? We analyseren cijfers en vergelijken uw inzetbaarheidsprofiel met dat van anderen in uw sector. Bij afwijkingen gaan onze specialisten samen met u op zoek naar oplossingen.

Periodieke voortgangsbespreking

Bewezen succes

Ruim 600 werkgevers maken al gebruik van de diensten van Robidus. Een omvangrijk en divers
klantenbestand als dat van Robidus levert best practices op voor al onze opdrachtgevers.