Houd grip en bespaar op uw kosten

WGA-eigenrisicodragerschap

WGA-uitkeringen worden maximaal 10 jaar aan de werkgever toegerekend, ongeacht of een werknemer in dienst blijft of niet. Wanneer u WGA-eigenrisicodrager bent, bent u verantwoordelijk voor de administratieve verplichtingen en de re-integratie van uw werknemer. Door zelf de regie te hebben, houdt u grip en bespaart u kosten. Robidus helpt u daarbij.

Arbeidsongeschiktheid en de werkgever

Jaarlijks worden zo’n 30.000 werknemers gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt beoordeeld en ontvangen vanaf dat moment een WGA-uitkering. Door de verhoogde pensioenleeftijd, toenemende werkdruk en krapte op de arbeidsmarkt zal het verzuim en daarmee de instroom in de WGA toenemen. Een uitkering die 10 jaar lang voor rekening komt van de werkgever.

Arbeidsongeschiktheid en de werkgever

WGA in kaart

*Bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (2021)

Robidus Dots

60+ers

60+ ers worden bijna standaard WGA 80 – 100% beoordeeld door tekort aan verzekeringsartsen.

25%

van de werknemers met verzuim langer dan 42 weken stroomt de WGA in.

WGA Verplichtingen En HR Professional

WGA-verplichtingen HR-professional

De uitvoering van de WGA-verplichtingen en re-integratie-begeleiding vergt veel expertise en capaciteit van de HR-professional. Voorkomen dat iemand de WGA instroomt vergt namelijk een effectief verzuimbeleid. Om actief WIA-instroom te voorkomen is het belangrijk om in een vroeg stadium te kunnen sturen en te weten wat er binnen uw organisatie speelt. Welke werknemers hebben de hoogste kans om in te stromen in de WIA?

Voorkomen is beter dan verhelpen

Door actief te werken aan de inzetbaarheid van uw werknemers heeft u meer invloed op de WGA-kosten dan u zelf denkt. Ook bij de WGA geldt: voorkomen is beter dan verhelpen. Stuur daarom actief op de inzetbaarheid van uw werknemers. Zorg voor een effectieve verzuimbegeleiding zodat uw werknemer binnen de 104 weken ziekteverzuim weer kan deelnemen aan de arbeidsmarkt. Ook na 104 weken verzuim loont het de moeite om door te gaan met begeleiding naar passend werk. Onderzoek samen de mogelijkheden die iemand heeft en zoek daarbij een passende functie.

Voorkomen Is Beter Dan Helpen Robidus
Hoe Helpt Robidus

Hoe helpt Robidus?

Robidus ontzorgt werkgevers op het gehele terrein van arbeidsongeschiktheid. De eerste stap is de vraag of het WGA-eigenrisicodragerschap wel of niet past bij uw organisatie. Onze filosofie rondom arbeidsperspectief voor de werknemer en daarmee inzetbare werknemers voor de werkgevers komt samen in onze WIA-dienstverlening. We focussen ons op de individuele werkhervattingsmogelijkheden, daar starten we al ver voor de WIA-beoordeling mee en gaan daar mee door zolang er nog arbeidsmogelijkheden voor iemand zijn. Zo heeft de werkgever lagere arbeidsongeschiktheidskosten en helpen we de werknemer op weg naar werk binnen zijn of haar mogelijkheden.

Sluit de Robidus aanpak aan bij uw organisatie? Lees meer over de uitvoering van de WGA in onze productfolder.

HR-professionals over Robidus