Werken aan herstel

ZW-eigenrisicodragerschap

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) heeft u als werkgever diverse verplichtingen. Wanneer een werknemer ziek uit dienst gaat heeft deze recht op een Ziektewet-uitkering. Als eigenrisicodrager betaalt u hier de kosten van. Daarnaast moet worden voldaan aan alle Poortwachter-verplichtingen. Robidus speelt een belangrijke rol bij organisaties als het gaat om eigenrisicodragerschap. Door een unieke aanpak met de focus op casemanagement, bevorderen we de re-integratie en daardoor de WGA-uitstroom.

Als werkgever grip op de ziektewet

Bij het ZW-eigenrisicodragerschap kiest u als werkgever om de financiële verplichting en de re-integratiebegeleiding in eigen hand te houden in plaats van uit te besteden aan UWV. Dit heeft als voordeel dat u direct invloed heeft op de re-intergratie activiteiten en daarmee uw kosten.

Als werkgever grip op de ziektewet

Ziektewet in kaart

*Bron: Robidus ervaringscijfers en UWV kwantitatieve informatie

33%

van de toegekende ZW-uitkeringen komt niet voor rekening van de (voormalig) werkgever.

50%

van de medewerkers die ziek uit dienst gaan, stromen uiteindelijk de WIA in.

104

weken

de maximale tijd waarin de ZW-uitkering voor de rekening van de werkgever komt.

Robidus Dots
Ziektewet en HR-professionals

Ziektewet en HR-professionals

Als HR-professional wilt u zich focussen op de werknemers in vaste dienst. U moet echter ook voldoen aan verplichtingen voor werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan. De wet verbetering Poortwachter geldt net zo goed voor hen. Het feit dat de ZW-uitkeringsgerechtigde niet meer in beeld is, maakt re-integratiebegeleiding moeilijker dan bij werknemers in
actieve dienst.

Grip door re-integratiebegeleiding

Met een goede re-integratiebegeleiding waar de focus ligt op iemands mogelijkheden bent u in staat om de ZW-uitkeringsgerechtigde weer deel te laten nemen aan de arbeidsmarkt.

Hoe helpt Robidus?

Robidus helpt eigenrisicodragers voor de Ziektewet bij de uitvoering van deze verplichtingen, zowel op administratief gebied als bij de re-integratie. Robidus gelooft dat persoonlijk casemanagement beter is voor zowel de ZW-eigenrisicodragers als ZW-uitkeringsgerechtigden. We kijken gericht naar de individuele situatie en adviseren altijd op basis van het belang van beide partijen. Onze specialisten sturen actief op herstel binnen de mogelijkheden. Hiermee beperken we uw ZW-uitkeringskosten, voorkomen we de WGA flex-instroom en uw ex-werknemer kan snel re-integreren op de arbeidsmarkt.

Sluit de Robidus aanpak aan bij uw organisatie? Lees meer over het ZW-eigenrisicodragerschap in onze productfolder.

Hoe helpt Robidus?

HR-professionals over Robidus