Alles wat u als werkgever moet weten

Zwangerschaps-, geboorte- en ouderschapsverlof

Uw werknemer krijgt een kind. Weet u als werkgever waar de moeder en partner recht op hebben? Robidus zet de belangrijkste regels rondom het verlof voor u op een rij.

Verlof voor de aanstaande moeder

Verlof voor de
aanstaande moeder

De (aanstaande) moeder heeft rond haar bevalling recht op betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). De werkgever betaalt in deze periode het volledige loon door en vraagt ter compensatie een WAZO-uitkering aan bij UWV. Het verlof van de moeder duurt minimaal 16 weken: meestal 6 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof vanaf de dag van de bevalling.

De regeling omtrent het zwangerschaps- en bevallingsverlof lijkt heel simpel. Voor u als werkgever wordt de loondoorbetalingsverplichting gecompenseerd vanuit de wetgeving. Maar niet elke zwangerschap verloopt volgens het boekje. Wat betekent het bijvoorbeeld als de baby langer in het ziekenhuis moet blijven? We bespreken een aantal uitzonderlijke situaties in deze blog.

Ziekmelding door zwangerschap

Het kan gebeuren dat de (aanstaande) moeder ziek wordt tijdens de zwangerschap of de bevalling. Bij een ziekmelding in deze periode heeft zij recht op een Ziektewet-uitkering vanuit UWV.

Geboorteverlof partner
van de moeder

Beide partners dienen een gelijkwaardige rol te kunnen hebben bij de opvoeding van het kind. De overheid heeft een aantal regelingen in het leven geroepen om dit te stimuleren. We zetten hier de belangrijkste regelingen voor u op een rij.

Dag van de bevalling

Op de dag van de bevalling heeft de partner – indien het valt op een werkdag – recht op het calamiteitenverlof met behoud van het loon.

Na de bevalling

De partner krijgt na de bevalling een betaald geboorteverlof van eenmaal de arbeidsduur per week. De partner dient dit verlof op te nemen in de eerste vier weken na de geboorte van het kind.

Dit verlof wordt aangevuld met maximaal vijf keer de arbeidsduur per week. Het aanvullend geboorteverlof moet opgenomen worden in de eerste 6 maanden na de geboorte van het kind. De werknemer krijgt tijdens dit verlof 70% van uw dagloon uitbetaald (maar niet meer dan 70% van het maximum dagloon). Als werkgever kunt u hiervoor een uitkering aanvragen bij UWV. Het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof zijn vastgelegd in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG).

Lees meer over deze verlofregelingen in onze whitepaper.

Geboorteverlof partner van de moeder

Ouderschapsverlof

Met de regeling (betaald) ouderschapsverlof stimuleert de overheid beide ouders om meer tijd met hun kind door te brengen, mede omdat hier nu
meer financiële ruimte voor is.

Eerste levensjaar

In het eerste levensjaar van het kind kunnen de moeder én de partner maximaal 9 werkweken betaald verlof opnemen. Dit is geregeld in de Wet betaald ouderschapsverlof. De ouder ontvangt vanuit UWV een vergoeding van 70% van het dagloon, maar niet meer dan 70% van het maximum dagloon.

Tot achtste verjaardag

Er bestaat nog een aanvullende regeling rondom ouderschapsverlof. De wetgever kent hierbij geen financiële tegemoetkoming toe, maar veel cao’s voorzien wel in een gedeeltelijke loondoorbetaling. Dit verlof kan worden opgenomen tot de achtste verjaardag van het kind. Het verlof bedraagt maximaal 26 keer de wekelijkse arbeidsduur. Is er betaald ouderschapsverlof opgenomen in het eerste jaar, dan wordt die periode in mindering gebracht op de duur van het ouderschapsverlof.

Lees meer over het ouderschapsverlof in onze whitepaper.

Wat maakt het benutten van de regelingen complex voor werkgevers

Wat maakt het benutten van de regelingen complex voor werkgevers?

Dienstverlening Robidus

Het Robidus SV Service Center helpt werkgevers bij het benutten van de regelingen rondom zwangerschaps- en geboorteverlof. Wij verzorgen de aanvraag en controleren de beslissing van UWV, onder andere op de juiste berekening. Indien nodig gaan wij namens uw organisatie in beroep, zodat u exact krijgt waar u recht op heeft.

Nieuws en blogs