Alles wat u als werkgever moet weten

Zwangerschaps-, geboorte- en ouderschapsverlof

Uw werknemer krijgt een kind. Weet u als werkgever waar de moeder en partner recht op hebben? Robidus zet de belangrijkste regels rondom het verlof op een rij. Zo is in 2019 het kraamverlof uitgebreid naar 5 dagen. In 2020 is het aanvullend geboorteverlof in werking getreden én vanaf augustus 2022 krijgen beide ouders recht op 9 weken gedeeltelijk betaald verlof in het eerste jaar na de geboorte.

Ontvang alle informatie over de verloven in uw mailbox.

Verlof partner

Geboorteverlof partner van de moeder

Om beide partners een gelijkwaardige rol te geven bij de opvoeding van het kind, is het verlof van de partner sinds 2019 uitgebreid door de komst van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG).

Dag van bevalling

Op de dag van de bevalling heeft de partner – indien het valt op een werkdag – recht op het calamiteitenverlof met behoud van het loon.

Na de bevalling

Met de Wet WIEG is het kraamverlof van de partner verlengd naar een geboorteverlof van eenmaal de arbeidsduur per week. De partner dient dit verlof op te nemen in de eerste vier weken na de geboorte van het kind.

Sinds 1 juli 2020 kan dit verlof worden aangevuld met maximaal vijf keer de arbeidsduur per week. Het aanvullend geboorteverlof moet opgenomen worden in de eerste 6 maanden na de geboorte van het kind. De werknemer krijgt tijdens dit verlof 70% van uw dagloon uitbetaald (maar niet meer dan 70% van het maximum dagloon). Als werkgever kunt u hiervoor een uitkering aanvragen bij UWV.

 

Wet betaald ouderschapsverlof in 2022

Vanaf augustus 2022 hebben ouders recht op 9 werkweken betaald ouderschapsverlof. Mits dit wordt opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. De ouder ontvangt vanuit UWV een vergoeding van 70% van het dagloon, maar niet meer dan 70% van het maximum dagloon.

De overheid geeft hierbij een krachtig signaal af: ouder wordt u met z’n tweeën. Met deze nieuwe regeling kunnen beide ouders meer tijd met hun kind doorbrengen, omdat hier nu meer (financiële) ruimte voor is.

Lees meer over deze regeling in onze whitepaper. 

WAZO WBO | WET BETAALD OUDERSCHAPSVERLOF IN 2022
Aanstaande moeder

Verlof voor de aanstaande moeder

De (aanstaande) moeder heeft rond haar bevalling recht op betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). De werkgever betaalt in deze periode het volledige loon door en vraagt ter compensatie een WAZO-uitkering aan bij UWV. Het verlof van de moeder duurt minimaal 16 weken: 6 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof vanaf de dag van de bevalling. 


De regeling omtrent het zwangerschaps- en bevallingsverlof lijkt heel simpel. Voor u als werkgever wordt de loondoorbetalingsverplichting gecompenseerd vanuit de wetgeving. Maar niet elke zwangerschap verloopt volgens het boekje. Wat betekent het bijvoorbeeld als de baby langer in het ziekenhuis moet blijven? We bespreken een aantal uitzonderlijke situaties in deze blog.

Ziekmelding door zwangerschap

Het kan gebeuren dat de (aanstaande) moeder ziek wordt door de zwangerschap of de bevalling. Bij een ziekmelding in deze periode heeft zij recht op een Ziektewet-uitkering vanuit UWV. 

Ouderschapsverlof

Na de geboorte van het kind hebben zowel de moeder als de partner recht op ouderschapsverlof. Dit verlof kan worden opgenomen tot de achtste verjaardag van het kind. Het verlof bedraagt maximaal 26 keer de wekelijkse arbeidsduur. Voor negen van deze weken zullen ouders vanaf augustus 2022 een uitkering krijgen vanuit de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo). Overigens voorzien veel CAO’s in een gedeeltelijke loondoorbetaling bij ouderschapsverlof.

 

Lees meer over het ouderschapsverlof in onze whitepaper. 

Ouderschapsverlof
Mensen praten over de nieuwe WGA

Wat maakt het benutten van de regelingen complex voor werkgevers?

Dienstverlening Robidus

Het Robidus SV Service Center helpt werkgevers bij het benutten van de regelingen rondom zwangerschaps- en geboorteverlof. Wij verzorgen de aanvraag en controleren de beslissing van UWV op onder andere de juiste berekening. Indien nodig gaan wij, namens uw organisatie, in beroep zodat u exact krijgt waar u recht op heeft.

NIEUWS EN BLOGS