Alles wat u als werkgever moet weten

Zwangerschaps-, geboorte- en ouderschapsverlof

Uw medewerker krijgt een kind. Weet u als werkgever waar de moeder en de partner recht op hebben? Robidus zet de belangrijkste regels rondom de verschillende verloven op een rij.
Op 1 juli 2019 is het kraamverlof uitgebreid naar 5 dagen. Vanaf 1 juli 2020 treedt het aanvullend geboorteverlof in werking. In onze whitepaper over de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) leest u hier alles over.

 

Verlof voor de partner van de moeder

Voorheen kreeg de partner van de moeder een 2-daags kraamverlof. Maar om beide partners een gelijkwaardige rol te geven bij de opvoeding van het kind, is het verlof van de partner sinds 2019 uitgebreid door de komst van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Wat voor gevolgen heeft dit voor u als werkgever? 

Dag van bevalling

Op de dag van de bevalling heeft de partner – indien het valt op een werkdag – recht op het calamiteitenverlof met behoud van het loon. 

Na de bevalling

Met de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) is het 2-daags kraamverlof van de partner verlengd naar een geboorteverlof van eenmaal de arbeidsduur per week. De partner dient dit verlof op te nemen in de eerste vier weken na de geboorte van het kind. 

Voor kinderen die geboren worden op of na 1 juli 2020 kan het verlof worden aangevuld met maximaal 5x de arbeidsduur per week. Dit aanvullend geboorteverlof moet opgenomen worden binnen de eerste 6 maanden na de geboorte. De werknemer krijgt tijdens dit verlof 70% van zijn/haar dagloon (maar niet meer dan 70% van het maximum dagloon) uitbetaald. Als werkgever kunt u hiervoor een uitkering aanvragen bij UWV. 

Wilt u meer informatie over de Wet WIEG? Bekijk hier het gratis webinar aanvullend geboorteverlof. 

Verlof partner
Aanstaande moeder

Verlof voor de aanstaande moeder

De (aanstaande) moeder heeft rond haar bevalling recht op betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). De werkgever betaalt in deze periode het volledige loon door en vraagt ter compensatie een WAZO-uitkering aan bij UWV. Het verlof van de moeder duurt minimaal 16 weken: 6 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof vanaf de dag van de bevalling. 


De regeling omtrent het zwangerschaps- en bevallingsverlof lijkt heel simpel. Voor u als werkgever wordt de loondoorbetalingsverplichting gecompenseerd vanuit de wetgeving. Maar niet elke zwangerschap verloopt volgens het boekje. Wat betekent het bijvoorbeeld als de baby langer in het ziekenhuis moet blijven? We bespreken een aantal uitzonderlijke situaties in deze blog.

Ziekmelding door zwangerschap

Het kan gebeuren dat de (aanstaande) moeder ziek wordt door de zwangerschap of de bevalling. Bij een ziekmelding in deze periode heeft zij recht op een Ziektewet-uitkering vanuit UWV. 

Ouderschapsverlof

Na de geboorte van het kind hebben zowel de moeder als de partner recht op ouderschapsverlof. Dit verlof kan worden opgenomen tot de achtste verjaardag van het kind. Het verlof bedraagt maximaal 26 keer de wekelijkse arbeidsduur. Alhoewel het ouderschapsverlof wettelijk onbetaald verlof is, voorzien veel CAO’s in een gedeeltelijke loondoorbetaling. 

Er komt vanaf augustus 2022 mogelijk een aanvulling op deze regeling.  Het wetsvoorstel hiervoor wordt na de zomer 2020 naar de Kamer gestuurd.  Verwachting is dat ouders voor de eerste 9 weken van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering krijgen van UWV. Deze uitkering is 50% van het (maximum)dagloon en dient in het eerste levensjaar van het kind te worden opgenomen.

Ouderschapsverlof
Mensen praten over de nieuwe WGA

Wat maakt het benutten van de regelingen complex voor werkgevers?

Dienstverlening Robidus

Het Robidus SV Service Center helpt werkgevers bij het benutten van de WAZO en het aanvullend geboorteverlof. Wij verzorgen de aanvraag en controleren de beslissing van UWV op onder andere de juiste berekening. Indien nodig gaan wij, namens uw organisatie, in beroep zodat u exact krijgt waar u recht op heeft.

NIEUWS EN BLOGS

Geboorteverlof

10 stellingen over de Wet WIEG

“Ik mag als werkgever het aanvullend geboorteverlof weigeren”, dat is niet waar. Deze en 9 andere interessante stellingen rondom de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) behandelen we in deze blog.

Lees verder »