Doorbreek de vicieuze cirkel

Sector Zorg & Welzijn

In Nederland werken ongeveer anderhalf miljoen mensen in de sector zorg en welzijn. Dat is 1 op de 6 werkenden. Zorg en welzijn is daarmee een van de grootste branches van Nederland. Tegelijkertijd kampt de zorgsector met hoge personeelstekorten en neemt de vraag naar voldoende opgeleid zorgpersoneel de komende jaren naar verwachting alleen maar toe. Hierdoor nemen de uitdagingen voor u als HR-professional ook toe. Robidus helpt u deze uitdagingen aan te gaan.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Toenemend verzuim binnen zorg en welzijn

Toenemend verzuim binnen Zorg & Welzijn

De sector Zorg & Welzijn heeft een hoog verzuim ten opzichte van andere sectoren. Dit komt mede door de werkdruk en personeelstekort. Ook door vergrijzing neemt de druk op de zorg toe. Enerzijds zijn er meer zorgbehoevenden, en anderzijds minder mensen om zorg te verlenen.

Zorg & Welzijn in cijfers

*Bron: Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) en CBS

33%

van de zorgmedewerkers is ook mantelzorger.

28%

van het verzuim wordt veroorzaakt door de mantelzorgtaken naast het werk.

7,8

duizend

instroom van mensen in de sector Zorg & Welzijn, uitstroom: 12,4 duizend!
Een tekort dus.

Robidus Dots
Hoe De HR Professional Kan Helpen

Hoe de HR-professional kan helpen bij werkdruk-vermindering.

Bijna elke zorginstelling heeft te maken met een personeelstekort. Het is lastig om de juiste mensen te vinden en het bestaande personeel te behouden, gezien de werkdruk. Diezelfde werkdruk leidt tot verzuim, waardoor de werkdruk voor de actieven nog hoger wordt. Om het probleem te kunnen oplossen moet de vicieuze cirkel doorbroken worden.

Doorbreken van de cirkel

Het aanbieden van collectieve verzekeringen betekent niet dat de werkgever de premie moet betalen. Een collectieve verzekering is een adequaat middel om te werken aan de gezondheid van medewerkers zodat zij mee kunnen blijven doen op de arbeidsmarkt.

Benieuwd wat we kunnen betekenen voor uw zorgorganisatie?

Hoe helpt Robidus?

Robidus is partner van een aantal grote Nederlandse zorginstellingen. We weten wat er speelt en wat belangrijk is in de sector. Onze dienstverlening sluit zich daarom aan bij uw organisatie. Ons doel is het begeleiding van uw organisatie en uw werknemers op de weg van arbeidsperspectief zodat zij hun weg kunnen blijven vervolgen en uw sociale zekerheidskosten beheersbaar blijven.
 

Benieuwd wat Robidus kan betekenen voor uw organisatie?
Lees meer over onze aanpak

Hoe helpt Robidus?

HR-professionals over Robidus