Inzetbaarheid als stip op de horizon

De inzetbaarheid van werknemers is cruciaal voor elke organisatie. Als werknemers niet in staat zijn arbeid te verrichten, komt het bestaansrecht van een organisatie in gevaar. In onze maatschappij neemt de druk op inzetbaarheid in hoog tempo toe. De oplopende werkdruk door tekorten in gekwalificeerd personeel enerzijds en de toenemende maatschappelijke complexiteit anderszijds leiden tot meer uitval van werknemers en een daling van de arbeidsproductiviteit op de werkvloer.

Het sociale stelsel in Nederland is gericht op ‘inkomenszekerheid’ bieden aan werknemers die (tijdelijk) niet mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. Daarnaast krijgt de werknemer, gedreven door de wetgeving, een helpende hand toegestoken van de werkgever om weer aan het werk te gaan. Een mooi vangnet, maar vooral gericht op verplichtingen. Vanwege de toenemende druk op de arbeidsmarkt is het tijd om inzetbaarheid echt aan te pakken en het arbeidsperspectief van alle werknemers centraal te stellen. 

Bekijk hier wat de weg van Robidus inhoudt

Wat is arbeidsperspectief?

Wat is arbeidsperspectief?

Arbeidsperspectief is het vermogen om in het eigen inkomen te kunnen voorzien. Zowel nu, als in de toekomst. Arbeidsperspectief kun je symboliseren als een (levens)weg die leidt naar inzetbaarheid, de stip aan de horizon. Gedurende je werkzame leven gebeuren er echter zaken die je arbeidsperspectief (tijdelijk) kunnen verminderen. Om uitval te voorkomen is het van belang om actie te ondernemen om perspectief te behouden.

Zowel het leiderschap als de HR-organisatie helpen om de werknemer op de weg te houden, waarbij externe partijen ondersteuning kunnen bieden met kennis en ervaring. Er is niet één oplossing, aangezien de persoonlijkheid van een werknemer zijn of haar veerkracht bepaalt. 

Iedere werknemer heeft zijn eigen weg met bochten, heuvels of blokkades. Soms neem je een verkeerde afslag, of heb je hulp nodig om je op het juiste pad te brengen. En dat is prima, omdat iedereen het gezamenlijke doel voor ogen heeft -inzetbaarheid- als stip aan de horizon.

Pad van werknemer
én werkgever

Hoe graag we soms ook zouden willen, een werkgever is niet in staat een zieke werknemer beter te maken of ontwikkeling te realiseren. Wel heeft u als werkgever de kans om een omgeving te creëren, waarin werknemers goed begeleid kunnen worden om inzetbaar te blijven en om bij onverhoopte uitval een vangnet te bieden en re-integratie te bevorderen.

pad van werknemer en werkgever
Sociale zekerheid als vangnet

Sociale zekerheid als vangnet

Wij geloven dat arbeidsperspectief de beste vorm van sociale zekerheid is. Een mens gedijt beter bij een bepaalde mate van bestaanszekerheid, en dus inkomensbescherming. We kennen allemaal voorbeelden uit onze omgeving waarin het fijn is dat bij uitval door ziekte of stress het nog steeds mogelijk is om inkomen te hebben. Het vangnet is in Nederland goed geregeld.

Het gevolg is dat in Nederland de werkgever een cruciale rol bij de uitvoering van sociale zekerheid heeft. De werkgever kan tot 12 jaar betrokken blijven bij de re-integratie van werknemers. Helaas ligt daarbij de nadruk op verplichtingen, terwijl je eigenlijk meer zou moeten inzetten op voorkomen dat iemand uitvalt.

In een arbeidsmarkt met tekorten aan arbeidskrachten hebben we iedereen nodig. Werknemers dienen daarom geholpen te worden om het eigen inkomen te verdienen, in plaats van het geven van een uitkering. Zo kunnen we het sociale zekerheidsstelsel inzetten voor degenen die het het hardst nodig hebben.