Inkomenszekerheid VVT-dienstverlening

De “Loyalis Inkomenszekerheid VVT”-verzekering regelen we samen

Werknemers in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) hebben sinds 1 oktober 2022 extra inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Onze jarenlange partner Loyalis verzorgt deze VVT-mantelovereenkomst. 

De “Loyalis Inkomenszekerheid VVT”-verzekering zorgt ervoor dat VVT-medewerkers vanaf aanvang van de COVID-pandemie een inkomensgarantie bij arbeidsongeschiktheid hebben van minimaal 70% van het loon. Ook verlengt deze verzekering de WW-duur tot maximaal 38 maanden.

De WGA-hiaat risico wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 onder de verzekering gebracht. Robidus helpt met het inventariseren van iedereen die ziek is geworden op of na 1 maart 2020.  Dat is de eerste stap om samen de Loyalis Inkomensverzekering in te regelen. Daarna helpen we bij het implementeren en uitvoeren van de “Loyalis Inkomenszekerheid VVT”-verzekering.

In 3 stappen regelen we samen de “Loyalis Inkomenszekerheid VVT”-verzekering

Onze dienstverlening is een totaalpakket gebaseerd op verregaande ontzorging en heldere communicatie. We starten met het inregelen van de verzekering, we communiceren met uw werknemers op maat én zorgen dat uitkeringen juist worden toegekend. Bent u nog niet gestart met onderzoek? Vraag dan vandaag nog de dienstverlening voor inkomenszekerheid VVT aan. Ook als u hulp nodig heeft bij de andere fases. 

Sociaal

Stap 1
Onderzoek

In deze fase:

• Regelen we de offerte voor u.

• Onderzoeken we samenloop met huidige WIA-verzekeringen.

• Onderzoeken we of u synergievoordelen kunt behalen met WGA-eigenrisicodragerschap.

• Geven we op maat verzekeringsadvies.

• Realiseren we de verzekeringsovereenkomst.

toegewijd

Stap 2
Implementeren

Deze fase is nu actueel: 

• Verzorgen we de communicatie naar uw medewerkers.

• Richten we een website in met informatie voor de medewerkers, Inkomens- en premiecalculator en een helpdesk voor vragen.

• Richten we de processen en administratie in nodig voor verzekeringsbeheer en uitwisselen van gegevens.

systematisch

Stap 3
Uitvoeren

In deze fase:

• Zorgen we voor juiste uitwisseling van gegevens voor het uitvoeren van het verzekeringscontract (42e weeksmeldingen en WIA beschikkingen en naverrekeningen).

• Bij recht op een claim activeren wij deze claim voor de medewerker, zodat de verzekering uitgenut wordt.

• Ondersteunen we bij re-integratie met mandaat van Loyalis.

Lees verder over onze VVT-dienstverlening.

De uitvoering van de “Loyalis Inkomenszekerheid VVT”-verzekering goed geregeld met Robidus

Robidus ondersteunt al zo’n 35% van de VVT-organisaties met een collectieve regeling. Met onze VVT-dienstverlening ontvangt u een totaalpakket. Onze dienstverlening kunnen wij kosteloos aanbieden, omdat deze gefinancierd wordt uit de standaard provisieregeling van verzekeraars.

Haal ook meer uit collectieve verzekeringen. Vraag vandaag nog de VVT-dienstverlening aan voor het inregelen van inkomenszekerheid VVT. 

Wilt u meer informatie over de VVT? Ga naar onze themapagina.

Loyalis Inkomenszekerheid VVT-dienstverlening