Krijgt uw arbeidsongeschikte werknemer wel het inkomen waar hij of zij recht op heeft?

De Loyalis Inkomenszekerheid VVT-verzekering regelen we samen

Werknemers in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) hebben extra inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid met de zogenoemde “Inkomenszekerheid VVT”-verzekering. Verzekeraar Loyalis verzorgt deze VVT-mantelovereenkomst. 

Zeker weten dat uw arbeidsongeschikte  werknemer het inkomen krijgt waar recht op is? Vraag vandaag nog de VVT-dienstverlening aan voor het uitvoeren van de regeling VVT-inkomenszekerheid.. 

De voordelen van Loyalis Inkomenszekerheid VVT-verzekering
via Robidus

Onze dienstverlening is een totaalpakket gebaseerd op verregaande ontzorging en heldere communicatie. 

heldere communicatie

We verzorgen heldere communicatie naar uw medewerkers.

Ook richten we een website in met informatie voor de medewerkers, een inkomens- en premiecalculator en een helpdesk voor vragen.

Activeren van claims

Bij recht op een claim activeren wij deze voor de medewerker, zodat de verzekering uitgenut wordt.

En we zorgen we voor juiste uitwisseling van gegevens voor het uitvoeren van het verzekeringscontract.

inzicht in uitvalrisico

Door de inzet van data maken we inzichtelijk wie meer risico loopt arbeidsongeschikt te raken in uw organisatie. 

Het risicoprofiel geeft inzicht om gericht te helpen met tijdige en effectieve interventies. 

 

De uitvoering van de Loyalis Inkomenszekerheid VVT-verzekering goed geregeld met Robidus

Robidus ondersteunt al 80 VVT-organisaties en zo’n 50% van alle VVT-werknemers. Met onze VVT-dienstverlening ontvangt u een totaalpakket. Deze dienstverlening is kosteloos omdat deze gefinancierd wordt uit de standaard provisieregeling van verzekeraars.

Zeker weten dat uw arbeidsongeschikte  werknemer het inkomen krijgt waar recht op is? Vraag vandaag nog de VVT-dienstverlening aan voor het uitvoeren van de regeling VVT-inkomenszekerheid .

Wilt u meer weten over het ontstaan van de inkomenszekerheid-regeling vanuit de cao VVT 2022-2024? Ga naar onze themapagina.

Loyalis Inkomenszekerheid VVT-dienstverlening