Inkomenszekerheid VVT-dienstverlening

De “Loyalis Inkomenszekerheid VVT”-verzekering regelen we samen

Werknemers in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) krijgen vanaf 1 oktober 2022 extra inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Onze jarenlange partner Loyalis verzorgt deze VVT-mantelovereenkomst exclusief.

De “Loyalis Inkomenszekerheid VVT”-verzekering zorgt ervoor dat VVT-medewerkers vanaf aanvang van de COVID-pandemie een inkomensgarantie bij arbeidsongeschiktheid hebben van minimaal 70% van het loon. Ook verlengt deze verzekering de WW-duur tot maximaal 38 maanden.

De verzekering start al op 1 oktober 2022. VVT-werkgevers hebben de maand september om de verzekering in te regelen. De CAO VVT-partners hebben afgesproken dat rekening gehouden wordt met eventuele bestaande WIA-verzekeringen. De huidige WW-aanvullingsregeling gaat naadloos over in de nieuwe verzekering.

Robidus helpt VVT-werkgevers kosteloos met het afsluiten, implementeren én uitvoeren van de “Loyalis Inkomenszekerheid VVT”-verzekering.

In 3 stappen makkelijk samen de “Loyalis Inkomenszekerheid VVT”-verzekering geregeld

Onze dienstverlening is een totaalpakket gebaseerd op verregaande ontzorging en heldere communicatie. We starten met het inregelen van de verzekering, we communiceren met uw werknemers op maat én zorgen dat uitkeringen juist worden toegekend. Vraag vandaag nog de dienstverlening voor inkomenszekerheid VVT aan en wij starten direct met het onderzoek.

Sociaal

Stap 1
Onderzoek

In deze fase:

• Regelen we de offerte voor u.

• Onderzoeken we samenloop met huidige WIA-verzekeringen.

• Onderzoeken we of u synergievoordelen kunt behalen met WGA-eigenrisicodragerschap.

• Geven we op maat verzekeringsadvies.

• Realiseren we de verzekeringsovereenkomst.

toegewijd

Stap 2
Implementeren

In deze fase:

• Verzorgen we de communicatie naar uw medewerkers.

• Richten we een website in met informatie voor de medewerkers, Inkomens- en premiecalculator en een helpdesk voor vragen.

• Richten we de processen en administratie in nodig voor verzekeringsbeheer en uitwisselen van gegevens.

systematisch

Stap 3
Uitvoeren

In deze fase:

• Zorgen we voor juiste uitwisseling van gegevens voor het uitvoeren van het verzekeringscontract (42e weeksmeldingen en WIA beschikkingen en naverrekeningen).

• Bij recht op een claim activeren wij deze claim voor de medewerker, zodat de verzekering uitgenut wordt.

• Ondersteunen we bij re-integratie met mandaat van Loyalis.

Lees verder over onze VVT-dienstverlening.

De uitvoering van de “Loyalis Inkomenszekerheid VVT”-verzekering goed geregeld met Robidus

Robidus ondersteunt al zo’n 35% van de VVT-organisaties met een collectieve regeling. Met onze VVT-dienstverlening ontvangt u een totaalpakket. Onze dienstverlening kunnen wij kosteloos aanbieden, omdat deze gefinancierd wordt uit de standaard provisieregeling van verzekeraars.
 
Haal ook meer uit collectieve verzekeringen. Vraag vandaag nog de VVT-dienstverlening aan voor het inregelen van inkomenszekerheid VVT.
Loyalis Inkomenszekerheid VVT-dienstverlening