Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Werkgevers aan het woord

Blokker

De retail in Nederland heeft het in algemene zin niet makkelijk, winkelketen Blokker maakte de afgelopen jaren een hectische tijd door. Een nieuwe strategie en winkelsluitingen, van buitenaf zou u denken dat de interne turbulentie groot is. Maar in tijden van onrust is door een actieve benadering het verzuim binnen de organisatie niet groter geworden.

‘Met inzet van professionals zijn we verzuim juist beter gaan begrijpen en beheersen in een periode van meer onrust’

Erik Koers, HR-manager bij Blokker, is vier jaar geleden begonnen bij de winkelketen. Hij is ervan overtuigd dat de begeleiding van verzuimende medewerkers strak georganiseerd moet worden, anders loopt u als werkgever onnodig risico. Bij Blokker krijgen medewerkers vanaf dag 1 van hun verzuim dagelijkse aandacht, mede dankzij samenwerking met een professionele partner.
Erik Koers Blokker
Erik Koers
HR-manager Blokker

“Met inzet van professionals zijn we verzuim juist beter gaan begrijpen en beheersen in een periode van meer onrust. In zo’n fase merk je niet zozeer dat mensen roepen ‘Ik trek het niet meer’, maar meer dat ze nieuwsgierig zijn naar de gevolgen voor hun eigen situatie. Als je een actieve benadering nastreeft, moet je die aandacht gaan organiseren. In de afweging hoe we dat moesten doen kwam al snel naar boven dat we gebruiken moesten maken van professionele verzuimbegeleiding. Je kunt alles zelf willen organiseren en een verzuimorganisatie bouwen, maar up-to-date kennis van wet- en regelgeving en van privacy-aspecten kun je niet altijd intern organiseren. De kennis en kunde van de mensen die gaan helpen in de verzuimbegeleiding staat voorop, en dat is echt een specialisme.”

‘Bij verzuim moet je heel kort op de bal spelen’

Blokker ging voor de verzuimbegeleiding in zee met Robidus. Voordeel van de samenwerking is niet alleen dat de noodzakelijke expertise is geborgd, maar ook dat de interne organisatie wordt ontlast. Vooral voor leidinggevenden is dat winst. Naast ontlasting van de leidinggevende is ook optimale begeleiding van de werknemer die verzuimt van groot belang, vindt Erik Koers: “Mijn persoonlijke visie is dat je met betrekking tot verzuim heel kort op de bal moet spelen. Dat betekent dat we dagelijks aandacht moeten hebben voor onze verzuimende medewerkers, vanaf dag 1 tot – bij wijze van spreken – jaar 12. We moeten immers vanaf de eerste dag weten waarom een medewerker zich ziek meldt, wat er speelt en of we al stappen kunnen zetten. Als je die begeleiding niet strak organiseert loop je een groot risico.”

Om die dagelijkse aandacht alsnog te kunnen realiseren startte Blokker een samenwerking op met de arbodienst Obra, een dochteronderneming van Robidus. Die samenwerking loopt nu een jaar als een pilot en het is inmiddels zichtbaar dat de verzuimduur terugloopt. Koers: “We hebben samen gekeken hoe we het anders konden organiseren en kwamen uit op een vorm die wij een verlengde arm-constructie noemen: Obra kan onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts wat meer medische vragen stellen, zodat ze directer kunnen handelen, met als uiteindelijk doel om het verzuim te kunnen inkorten.

Benieuwd naar het gehele verhaal? In het interview leest u meer over hoe de interne organisatie bij Blokker wordt ontlast, hoe het geregeld is met de AVG en wat voor bemiddelende rol Robidus speelt voor werkgever en medewerker. (HR Praktijk, februari 2020)

Wilt u kennismaken met Robidus?

Wat zeggen andere werkgevers over hun ervaringen met Robidus?

Schiphol Group
‘Amsterdam Airport Schiphol is altijd met de toekomst bezig. Elk jaar moeten medewerkers nadenken over de vraag: waar wil ik…
Facilicom Group
Naast de rol van de leidinggevende bij de inzetbaarheid van de medewerker heeft deze daarin ook zelf een rol. En…
Stichting ZINN
‘Een van de zaken die HRControlNet zo waardevol maakt, is dat we vanuit één applicatie 12 jaar lang een dossier…
Brochure Robidus

Meer weten over Robidus en onze dienstverlening?

Download de brochure