Zet in op verzuimbegeleiding

Verzuim beheersen

De toename van verzuim leidt tot complexe situaties voor zowel de werknemer als de werkgever. Onze Robidus specialisten helpen verzuimende werknemers bij het duurzaam hervatten van werk.

De oorzaken van verzuim

Het verzuim is door de jaren heen toegenomen en nog nooit zo hoog geweest als nu. Een van de grootste oorzaken is de toegenomen werkdruk. Deze werkdruk zal door krapte op de arbeidsmarkt en vergrijzing alleen nog maar meer stijgen. Hierdoor loopt de psycho-sociale druk op, wat zal leiden tot nog meer toename in het verzuim.

De oorzaken van verzuim

Het welzijn van werknemers in kaart

*Bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (2021)

7%

van de werknemers geeft aan dat gezondheidsklachten voor ziekteverzuim hoofdzakelijk het gevolg waren van werk.

12%

geeft aan dat de klachten voor een deel toe te schrijven zijn aan werk.

Robidus Dots
De wettelijke verplichtingen voor de HR-professional

De wettelijke verplichtingen voor de HR-professional

Voor een effectieve verzuimbegeleiding is aandacht voor het individu belangrijk. Daarnaast heeft u te maken met wettelijke verplichtingen waaraan u moet voldoen:

Laten we verzuim samen beter maken

De verzuimbegeleiding die je als organisatie biedt gaat verder dan het Poortwachter stappenplan. Robidus biedt hiervoor een integrale aanpak. Een goede samenwerking tussen diverse betrokken partijen leidt tot een effectieve aanpak op meerdere fronten waardoor de werknemer weer duurzaam aan de slag kan.

Inzetten van interventies

Ook het inzetten van interventies kan helpend zijn. Hierbij kan gedacht worden aan een financiële coach, een rouwtherapeut en andere interventionisten die werken aan een duurzaam herstel. De kosten hiervan worden vaak (deels)vergoed door de WGA-ERD verzekeraar. Wilt u meer te weten komen over het inzetten van interventies?

Laten we verzuim
Hoe Helpt Robidus

Hoe helpt Robidus?

De casemanagers bij Robidus begeleiden verzuimende werknemers op hun weg van arbeidsperspectief. Hierbij staat respect voor het individu en de bescherming van persoonlijke gegevens voorop. We houden rekening met de belangen van u als werkgever en uw organisatie. De samenwerking tussen werkgever, casemanager, bedrijfsarts en Robidus zorgt ervoor dat de werknemer de gelegenheid en begeleiding krijgt om het werk duurzaam te hervatten.

Sluit de Robidus aanpak aan bij uw organisatie? Lees meer over verzuim in onze productfolder.

HR-professionals over Robidus