Actualiteiten

Downloads

Robidus biedt u gratis kennisdocumenten aan rondom sociale zekerheid. Hier vindt u onze brochure en diverse whitepapers vol achtergrondinformatie, uitleg over de regelgeving, toelichtingen op procedures en praktische tips. Zo kunt u rustig informatie over een thema teruglezen.

Brochure Robidus

Brochure download

Samen werken aan sociale zekerheid

In de brochure van Robidus leest u over onze dienstverlening, de kernwaarden, het fundament waar we op bouwen en delen we interessante cases uit de praktijk.

Online magazines Robidus

wga magazine preview

Niet eens met een WIA-beoordeling… en nu?

Verzuim is in geen enkel bedrijf volledig te voorkomen. Vroeg of laat krijgt u te maken met een zieke werknemer. Vaak is dit van korte duur, maar het kan ook voor langere tijd zijn. U krijgt dan in veel gevallen te maken met een WIA-beoordeling. Hoe werkt dit in de praktijk?

Online magazine verzuimpreventie

Verzuimpreventies: zet in op data

Wist u dat u binnen uw organisatie beschikt over waardevolle data om uw verzuimbeleid te optimaliseren? De RI&E, persoonsgegevens en PMO zijn allemaal indicatoren waarmee u preventief kunt inspelen op verzuim. Benieuwd hoe? Onze verzuimspecialisten laten het u in dit magazine zien middels data, tips en best practices.

Interventies_magazine

Interventies | Je kunt het niet alleen

In dit online magazine laten we u zien hoe én waarom interventies het verschil maken. Samen werken aan sociale zekerheid, samen werken aan inzetbaarheid. Bij Robidus pleiten we daar niet voor niets voor. Je kunt het niet alleen, laat interventies helpen om verzuim te beperken in uw organisatie.

Verzuim magazine

Laten we verzuim samen beter maken

Verzuim voorkomen is beter dan verhelpen. Door vroegtijdig een persoonlijke aanpak te realiseren, kunt u ervoor zorgen dat een werknemer duurzaam re-integreert op de arbeidsmarkt. Laat u door dit online magazine inspireren om verzuim samen beter te maken!

Whitepapers Robidus

Whitepaper - Sociale zekerheid

Trends op gebied van sociale zekerheid in 2021

Voorspellen wat er in 2021 gaat spelen op het gebied van sociale zekerheid is gezien de huidige omstandigheden niet eenvoudig. Toch geven onze specialisten u een overzicht van de belangrijkste veranderingen op het gebied van de WIA, Ziektewet en SV-regelingen. Wat verandert er, welke subsidies komen er én hoe maakt u de juiste financieringskeuze? Download onze whitepaper en krijg antwoord op deze vragen. 

Whitepaper WGA in beeld

WGA in beeld

Als werkgever bent u toerekenbaar voor WGA-uitkeringen. Daarom heeft u er alle belang bij om arbeidsongeschiktheid binnen uw organisatie te beperken. Slimme financieringskeuzes in combinatie met adequate toepassing van regelgeving en effectief casebeheer bij langdurige verzuimers geven u optimale controle.

Het nieuwe WGA downloads

Het Nieuwe WGA

Ondanks alle inspanningen zien we dat het aantal werknemers dat arbeidsongeschikt wordt, blijft stijgen. De verwachting is dat deze groei doorzet door krapte op de arbeidsmarkt en de verhoging van de pensioenleeftijd. Robidus introduceert het WGA Preventie Pakket. Kenmerkend voor het pakket is dat er in een zo vroeg mogelijk stadium, alles aan gedaan wordt om de WGA-instroom te voorkomen.

Wet Arbeidsmarkt in balans

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Het doel van de wet is het minder aantrekkelijk maken van flexwerk. Zo wilt de overheid vaste contracten bij werkend Nederland stimuleren. In de whitepaper leest u alles over de nieuwe wet.

Effectief verzuim terugdringen

Verzuim

De overheid legt veel kosten en verplichtingen rondom verzuim neer bij de werkgever. De uitvoering van deze verplichtingen is erg complex, door onder andere diverse wetgeving en strenge privacyregels. Om grip te krijgen op verzuim in uw organisatie is het belang om direct actie te ondernemen. De juiste verzuimbegeleiding is hierbij van groot belang. U leest er alles over in deze whitepaper. 

Robidus Whitepaper Ziektewet

Ziektewet

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet weet u wat de voordelen zijn voor uw organisatie. Zelf de regie hebben, betekent meer grip op uw verzuimkosten en op de instroom in de WGA. Maar weet u ook of het eigenrisicodragerschap goed wordt benut? Een effectieve uitvoering van het eigenrisicodragerschap zorgt ervoor dat kosten en risico’s worden beperkt. Lees er alles over in deze whitepaper.

Transitievergoeding

Transitievergoeding

Bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een medewerker kan de werkgever gehouden zijn aan betaling van een transitievergoeding. Dit is ook het geval als de werkgever het dienstverband met een medewerker beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Om werkgevers tegemoet te komen in de dubbele kosten is de Wet compensatie transitievergoeding tot stand gekomen.

sv regelingen

SV-regelingen

Iedereen een eerlijke kans bieden op een baan. Dat is wat de Nederlandse maatschappij wil. Daarom stimuleren diverse subsidies en regelingen u als werkgever om bij te dragen aan het arbeidsperspectief van specifieke groepen. Wat maakt deze SV-regelingen complex? Welke kansen en voordelen zijn er? En hoe benut u deze regelingen optimaal? Onze experts leggen het u uit in deze whitepaper.

Beperk inkomstenterugval

Het inkomen van arbeidsongeschikten

“Ik krijg altijd 70% van mijn laatstverdiende inkomen” is het grootste misverstand rondom de inkomenspositie van werknemers. Werknemers die arbeidsongeschikt raken, gaan achteruit met het inkomen, al krijgen ze recht op een WIA-uitkering. Soms daalt het inkomen tot onder het sociaal minimum. Dat kan anders. Als werkgever kunt u hier invloed op uitoefenen.

Whitepaper WIEG

Verlofregelingen

Benieuwd naar alle regels en voorwaarden rondom de wet WIEG? In onze whitepaper leest u wat er gebeurt wanneer een contract wordt beëindigd tijdens het geboorteverlof, hoe het zit met het opbouwen van vakantiedagen, wat er gebeurt met verzuim tijdens de verlofperiode en of de regels anders worden bij een meerling. Daarnaast vertellen we u meer over de Wet betaald ouderschapsverlof en het ouderschapsverlof.

RAPPORTEN Robidus

Inzetbaarheidsrapport

Inzetbaarheidsonderzoek 2020

Hoe staat het met duurzame inzetbaarheid anno 2020? In samenwerking met HR Praktijk onderzoeken we dit onder HR-professionals: wat doen werkgevers aan inzetbaarheid, welke thema’s leven er en welke instrumenten zetten zij in? Dit jaar is het onderzoek uitgebreid door te kijken naar het effect van de coronacrisis op inzetbaarheid. Met dit rapport creëren we een beeld van de feitelijke ‘stand in het land’ als het gaat om het streven naar een gezonde werkomgeving en vitale werknemers.