Actualiteiten

Downloads

Robidus biedt u gratis kennisdocumenten aan rondom sociale zekerheid. Hier vindt u onze brochure en diverse whitepapers vol achtergrondinformatie, uitleg over de regelgeving, toelichtingen op procedures en praktische tips. Zo kunt u rustig informatie over een thema teruglezen.

Brochure Robidus

Brochure download

Samen werken aan sociale zekerheid

In de brochure van Robidus leest u over onze dienstverlening, de kernwaarden, het fundament waar we op bouwen en delen we interessante cases uit de praktijk.

Online magazines Robidus

Verzuim magazine

Laten we verzuim samen beter maken

Verzuim voorkomen is beter dan verhelpen. Door vroegtijdig een persoonlijke aanpak te realiseren, kunt u ervoor zorgen dat een werknemer duurzaam re-integreert op de arbeidsmarkt. Laat u door dit online magazine inspireren om verzuim samen beter te maken!

Whitepapers Robidus

Het nieuwe WGA downloads

Het Nieuwe WGA

Ondanks alle inspanningen zien we dat het aantal werknemers dat arbeidsongeschikt wordt, blijft stijgen. De verwachting is dat deze groei doorzet door krapte op de arbeidsmarkt en de verhoging van de pensioenleeftijd. Robidus introduceert het WGA Preventie Pakket. Kenmerkend voor het pakket is dat er in een zo vroeg mogelijk stadium, alles aan gedaan wordt om de WGA-instroom te voorkomen.

Wet Arbeidsmarkt in balans

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Het doel van de wet is het minder aantrekkelijk maken van flexwerk. Zo wilt de overheid vaste contracten bij werkend Nederland stimuleren. In de whitepaper leest u alles over de nieuwe wet.

Effectief verzuim terugdringen

Verzuim

De overheid legt veel kosten en verplichtingen rondom verzuim neer bij de werkgever. De uitvoering van deze verplichtingen is erg complex, door onder andere diverse wetgeving en strenge privacyregels. Om grip te krijgen op verzuim in uw organisatie is het belang om direct actie te ondernemen. De juiste verzuimbegeleiding is hierbij van groot belang. U leest er alles over in deze whitepaper. 

Robidus Whitepaper Ziektewet

Ziektewet

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet weet u wat de voordelen zijn voor uw organisatie. Zelf de regie hebben, betekent meer grip op uw verzuimkosten en op de instroom in de WGA. Maar weet u ook of het eigenrisicodragerschap goed wordt benut? Een effectieve uitvoering van het eigenrisicodragerschap zorgt ervoor dat kosten en risico’s worden beperkt. Lees er alles over in deze whitepaper.

Transitievergoeding

Transitievergoeding

Bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een medewerker kan de werkgever gehouden zijn aan betaling van een transitievergoeding. Dit is ook het geval als de werkgever het dienstverband met een medewerker beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Om werkgevers tegemoet te komen in de dubbele kosten is de Wet compensatie transitievergoeding tot stand gekomen.

Benutten regelgeving

Benutten Regelgeving

Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een eerlijke kans te bieden op een baan, kent Nederland tientallen subsidies en regelingen. Robidus helpt om u de beste regelingen te laten benutten.

Beperk inkomstenterugval

Het inkomen van arbeidsongeschikten

“Ik krijg altijd 70% van mijn laatstverdiende inkomen” is het grootste misverstand rondom de inkomenspositie van werknemers. Werknemers die arbeidsongeschikt raken, gaan achteruit met het inkomen, al krijgen ze recht op een WIA-uitkering. Soms daalt het inkomen tot onder het sociaal minimum. Dat kan anders. Als werkgever kunt u hier invloed op uitoefenen.

Whitepaper WIEG

Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)

Bent u benieuwd naar alle regels en voorwaarden rondom de WIEG? In onze vrijblijvende whitepaper leest u onder andere wat er gebeurt wanneer een contract wordt beëindigd tijdens het geboorteverlof, hoe het zit met het opbouwen van vakantiedagen, wat er gebeurt met verzuim tijdens de verlofperiode en of de regels anders worden bij een meerling.