Actualiteiten

Downloads

Robidus biedt u gratis kennisdocumenten aan rondom sociale zekerheid. Hier vindt u onze brochure en diverse whitepapers vol achtergrondinformatie, uitleg over de regelgeving, toelichtingen op procedures en praktische tips. Zo kunt u rustig informatie over een thema teruglezen.

Downloads

Brochure download

Brochure: Samen werken aan sociale zekerheid

In de brochure van Robidus leest u over onze dienstverlening, de kernwaarden, het fundament waar we op bouwen en delen we interessante cases uit de praktijk.

Interventies_magazine

Interventies | Je kunt het niet alleen

In dit online magazine laten we u zien hoe én waarom interventies het verschil maken. Samen werken aan sociale zekerheid, samen werken aan inzetbaarheid. Bij Robidus pleiten we daar niet voor niets voor. Je kunt het niet alleen, laat interventies helpen om verzuim te beperken in uw organisatie.

Wat vindt u in deze whitepaper.

De rol van de bedrijfsarts

In Nederland hebben alle werknemers recht op toegang tot de bedrijfsarts. Door een toenemend tekort aan bedrijfsartsen lukt dit echter niet altijd. Op dit moment zijn er 1.700 bedrijfsartsen werkzaam in Nederland. In de whitepaper staan we stil bij de taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts en vertellen we meer over taakdelegatie en de ervaringen van Obra – onze onafhankelijke arbodienst – op dit vlak.

Arbeidsmarkt Inclusiviteit

Inclusieve arbeidsmarkt

Het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt steeds groter. Als werkgever kunt u hieraan bijdragen door invulling te geven aan SROI-verplichtingen en een PSO-certificering te behalen. In deze whitepaper bespreken we de meest recente wet- en regelgeving om een inclusieve arbeidsmarkt te bevorderen. Ook lichten we een aantal instrumenten uit die u kunt gebruiken om inclusief te ondernemen.

Transitievergoeding

Transitievergoeding

Bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een medewerker kan de werkgever gehouden zijn aan betaling van een transitievergoeding. Dit is ook het geval als de werkgever het dienstverband met een medewerker beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Om werkgevers tegemoet te komen in de dubbele kosten is de Wet compensatie transitievergoeding tot stand gekomen.