Actualiteiten

Downloads

Robidus biedt u gratis kennisdocumenten aan rondom sociale zekerheid. Hier vindt u onze brochure en diverse whitepapers vol achtergrondinformatie, uitleg over de regelgeving, toelichtingen op procedures en praktische tips. Zo kunt u rustig informatie over een thema teruglezen.

Brochure Robidus

Brochure download

Samen werken aan sociale zekerheid

In de brochure van Robidus leest u over onze dienstverlening, de kernwaarden, het fundament waar we op bouwen en delen we interessante cases uit de praktijk.

Online magazines Robidus

Arbeids perspectief

Zet in op arbeidsperspectief

Hoog verzuim, langdurige uitval en krapte op de arbeidsmarkt. Allemaal factoren die invloed hebben op u als werkgever en uw organisatie. Grip krijgen op deze factoren is complex. Toch zijn er dingen die u kunt doen om te zorgen voor arbeidsperspectief bij uw werknemers.

wga magazine preview

Niet eens met een WIA-beoordeling… en nu?

Verzuim is in geen enkel bedrijf volledig te voorkomen. Vroeg of laat krijgt u te maken met een zieke werknemer. Vaak is dit van korte duur, maar het kan ook voor langere tijd zijn. U krijgt dan in veel gevallen te maken met een WIA-beoordeling. Hoe werkt dit in de praktijk?

Online magazine verzuimpreventie

Verzuimpreventies: zet in op data

Wist u dat u binnen uw organisatie beschikt over waardevolle data om uw verzuimbeleid te optimaliseren? De RI&E, persoonsgegevens en PMO zijn allemaal indicatoren waarmee u preventief kunt inspelen op verzuim. Benieuwd hoe? Onze verzuimspecialisten laten het u in dit magazine zien middels data, tips en best practices.

Interventies_magazine

Interventies | Je kunt het niet alleen

In dit online magazine laten we u zien hoe én waarom interventies het verschil maken. Samen werken aan sociale zekerheid, samen werken aan inzetbaarheid. Bij Robidus pleiten we daar niet voor niets voor. Je kunt het niet alleen, laat interventies helpen om verzuim te beperken in uw organisatie.

Whitepapers Robidus

Wat vindt u in deze whitepaper.

De rol van de bedrijfsarts

In Nederland hebben alle werknemers recht op toegang tot de bedrijfsarts. Door een toenemend tekort aan bedrijfsartsen lukt dit echter niet altijd. Op dit moment zijn er 1.700 bedrijfsartsen werkzaam in Nederland. In de whitepaper staan we stil bij de taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts en vertellen we meer over taakdelegatie en de ervaringen van Obra – onze onafhankelijke arbodienst – op dit vlak.

Arbeidsmarkt Inclusiviteit

Inclusieve arbeidsmarkt

Het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt steeds groter. Als werkgever kunt u hieraan bijdragen door invulling te geven aan SROI-verplichtingen en een PSO-certificering te behalen. In deze whitepaper bespreken we de meest recente wet- en regelgeving om een inclusieve arbeidsmarkt te bevorderen. Ook lichten we een aantal instrumenten uit die u kunt gebruiken om inclusief te ondernemen.

Whitepaper WGA in beeld

WGA in beeld

Als werkgever bent u toerekenbaar voor WGA-uitkeringen. Daarom heeft u er alle belang bij om arbeidsongeschiktheid binnen uw organisatie te beperken. Slimme financieringskeuzes in combinatie met adequate toepassing van regelgeving en effectief casebeheer geven u optimale controle. Ontdek in onze whitepaper praktisch advies én ontvang 6 concrete tips om uw WGA-instroom te beperken.

Wet Arbeidsmarkt in balans

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Het doel van de wet is het minder aantrekkelijk maken van flexwerk. Zo wilt de overheid vaste contracten bij werkend Nederland stimuleren. In de whitepaper leest u alles over de nieuwe wet.

Effectief verzuim terugdringen

Verzuim

De overheid legt veel kosten en verplichtingen rondom verzuim neer bij de werkgever. De uitvoering van deze verplichtingen is erg complex, door onder andere diverse wetgeving en strenge privacyregels. Om grip te krijgen op verzuim in uw organisatie is het belang om direct actie te ondernemen. De juiste verzuimbegeleiding is hierbij van groot belang. U leest er alles over in deze whitepaper. 

Robidus Whitepaper Ziektewet

Ziektewet

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet weet u wat de voordelen zijn voor uw organisatie. Zelf de regie hebben, betekent meer grip op uw verzuimkosten en op de instroom in de WGA. Maar weet u ook of het eigenrisicodragerschap goed wordt benut? Een effectieve uitvoering van het eigenrisicodragerschap zorgt ervoor dat kosten en risico’s worden beperkt. Lees er alles over in deze whitepaper.

Transitievergoeding

Transitievergoeding

Bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een medewerker kan de werkgever gehouden zijn aan betaling van een transitievergoeding. Dit is ook het geval als de werkgever het dienstverband met een medewerker beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Om werkgevers tegemoet te komen in de dubbele kosten is de Wet compensatie transitievergoeding tot stand gekomen.

sv regelingen

SV-regelingen

Iedereen een eerlijke kans bieden op een baan. Dat is wat de Nederlandse maatschappij wil. Daarom stimuleren diverse subsidies en regelingen u als werkgever om bij te dragen aan het arbeidsperspectief van specifieke groepen. Wat maakt deze SV-regelingen complex? Welke kansen en voordelen zijn er? En hoe benut u deze regelingen optimaal? Onze experts leggen het u uit in deze whitepaper.

Beperk inkomstenterugval

Het inkomen van arbeidsongeschikten

“Ik krijg altijd 70% van mijn laatstverdiende inkomen” is het grootste misverstand rondom de inkomenspositie van werknemers. Werknemers die arbeidsongeschikt raken, gaan achteruit met het inkomen, al krijgen ze recht op een WIA-uitkering. Soms daalt het inkomen tot onder het sociaal minimum. Dat kan anders. Als werkgever kunt u hier invloed op uitoefenen.

Whitepaper WIEG

Verlofregelingen

Benieuwd naar alle regels en voorwaarden rondom de wet WIEG? In onze whitepaper leest u wat er gebeurt wanneer een contract wordt beëindigd tijdens het geboorteverlof, hoe het zit met het opbouwen van vakantiedagen, wat er gebeurt met verzuim tijdens de verlofperiode en of de regels anders worden bij een meerling. Daarnaast vertellen we u meer over de Wet betaald ouderschapsverlof en het ouderschapsverlof.