Ondersteuning én stimulans om te werken aan inzetbaarheid

WIA inkomensverzekering

Als gevolg van arbeidsongeschiktheid daalt het inkomen van de werknemer. De werkgever vervult een rol bij het (gedeeltelijk) opvangen van het inkomensverlies. Voor werknemers is het niet alleen een mooie secundaire voorwaarde, het draagt tevens bij aan de inzetbaarheid van uw organisatie. Daarom kiezen veel werkgevers voor een WIA inkomensverzekering die aansluit op de behoefte van de organisatie én daarmee inspeelt op veelvoorkomende uitvalrisico’s. Onze gezamenlijke route start met helpen van het beheren en invoeren van collectieve verzekeringen.

Collectieve verzekeringen

De inkomensrisico’s van werknemers zijn behoorlijk groot. De eerste twee ziektejaren ontvangen werknemers minimaal 70% van het laatst verdiende loon. Daarna kan het inkomen significant dalen, zelfs tot onder bijstandsniveau, omdat de WGA-uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten daalt naar een percentage van het minimumloon. Een aantal CAO-partijen, met name in de zorg, verplichten hun deelnemers tot het aanbieden van een collectieve verzekering om inkomensrisico’s bij arbeidsongeschiktheid te beperken.

Collectieve verzekeringen

Arbeidsongeschiktheid in kaart

*Bron: UWV Kwantitatieve informatie

Robidus Dots

10.000

mensen worden jaarlijks gedeeltelijk arbeidsongeschikt beoordeeld

28%

van de WIA-aanvragen worden jaarlijks minder dan 35% beoordeeld na 2 jaar ziekte, waardoor ze geen uitkering krijgen.

Verkleinen Van Inkomensrisico

Verkleinen inkomensrisico’s

De HR professional heeft een tijdrovende klus aan het invoeren en beheren van collectieve verzekeringen. Met alleen het afsluiten van een verzekeringspolis bent u er als HR-professional nog niet. En om kosten zo laag mogelijk te houden is een hoge participatiegraad nodig.

Het aanbieden van collectieve verzekeringen betekent niet dat de werkgever de premie moet betalen. Een collectieve verzekering is een adequaat middel om te werken aan de gezondheid van medewerkers zodat zij mee kunnen blijven doen op de arbeidsmarkt.

Hoe helpt Robidus?

Bij Robidus onderscheiden we ons door het ontzorgen van de HR-professional op het gehele terrein van collectieve verzekeringen. We starten met een adviestraject rondom de meest passende verzekeringsoplossing. Daarna volgt het inregelen van de WIA inkomensverzekering, en de communicatie hierover naar uw werknemers. Uiteindelijk zorgen we er ook voor dat de verzekering uitkeert wanneer dat nodig is.

Sluit de Robidus aanpak aan bij uw organisatie? Lees meer over collectieve WIA in onze productfolder.

Hoe helpt Robidus?