Geautomatiseerde uitvoering van sociale zekerheid

HRControlNet

HRControlNet is software ontwikkeld door Robidus omtrent het domein sociale zekerheid. Met behulp van HRControlNet heeft u als werkgever het middel in handen om processen, acties en rapportages die horen bij de uitvoering van sociale zekerheid in goede banen te leiden. Het verhoogde inzicht in cijfers en de procesmatige ondersteuning verlicht uw werkzaamheden en helpt om dit domein beter te beheersen.

HRControlnet

De voordelen van HRControlNet

 • Eén centrale online administratie
  Eén centrale online administratie

  Processen in één systeem biedt efficiency, inzicht en structuur via digitale dossiers.

 • Minimale inspanning
  Minimale inspanning

  Loongegevens, verzuim en UWV-communicatie worden ingelezen en automatisch verwerkt.

 • Kennis en ondersteuning
  Kennis en ondersteuning

  Op basis van actuele wet- en regelgeving is compliant uitvoering heel eenvoudig.

 • Signalen
  Signalen

  Geautomatiseerde signalen en taken die u door processtappen heen leidt.

 • Maximale opbrengst
  Maximale opbrengst

  HRControlNet helpt u de maximale opbrengst uit de diverse regelingen te halen.

 • Inzicht
  Inzicht

  Analyses, rapportages en grafieken geven realtime inzicht in kern- en stuurgetallen.

ZW Manager

ZW Manager biedt u inzicht in de uitvoering van het ZW-eigenrisicodragerschap door het Robidus ZW Service Center. In HRControlNet voert u de ziekmelding van uw werknemer in. Hierna gaan onze casemanagers aan de slag. Middels het online re-integratiedossier van de ZW-gerechtigde kunt u eenvoudig zien welke stappen zijn ondernomen richting herstel. Ook ziet u wat de huidige status is.Grafieken geven overzicht in bijvoorbeeld de ontwikkeling van de gemiddelde ZW-uitkeringsduur en de periodieke in- en uitstroom in de Ziektewet.

Wat levert de ZW manager op?
Wat levert de ZW manager op?
WIA Manager
Met WIA Manager registreert, controleert en voert u uw WIA-administratie uit. De unieke module leidt u stap voor stap door alle processen heen, daarnaast ontvangt u taakgestuurde signalen. Door WIA Manager voldoet u aan de wettelijke vereisten én de administratieve verplichtingen van de WGA-ERD verzekering. Door WGA-eigenrisicodragerschap kunt u sturen op re-integratie, de WIA Manager ondersteunt hierin. Het effect van de diverse maatregelen wordt inzichtelijk gemaakt met behulp van grafieken en rapportages.
Wat levert de WIA Manager op?
Wat levert de WIA Manager op?
Verzuim Manager

De module Verzuim Manager biedt u inzicht in de uitvoering van de verzuim dienstverlening door het Robidus Verzuim Service Center. Met behulp van de Verzuim Manager kunt u de re-integratieactiviteiten en verzuimcijfers op de voet volgen. Tevens zijn status- en managementrapportages gemakkelijk te genereren in HRControlNet.

Wat levert de module Verzuim Manager op?
Wat levert de Verzuim Manager op?
SV Manager
Met de SV Manager beheerst u alle SV-regelingen op een efficiënte en effectieve manier. Door het combineren van actuele kennis van de regelgeving en de bijbehorende processen, met gegevens uit onder andere uw geüploade loonaangiften, signaleert de SV Manager kansen voor u om regelingen te benutten. Met de koppeling tussen HRControlNet en Digipoort kunt u eenvoudig claims en verzoeken indienen bij UWV. Ter ondersteuning van uw HR-beleid kunt u diverse rapportages uit de SV Manager genereren.
Wat levert SV Manager op?
Wat levert de SV Manager op?