Als u flexibel moet zijn in sociale zekerheid

Sector flexbranche

De flexbranche wordt gezien als een belangrijke stap naar de arbeidsmarkt. Ongeveer 25% van de flexwerkers stroomt door naar een vast contract. In Nederland hebben we te maken met zo’n 400.000 uitzendkrachten, meer dan de helft hiervan is jonger dan 35 jaar. De uitzendbranche heeft als enige sector te maken met een daling van het aantal banen en bovendien is het verzuim boven het landelijk gemiddelde. Er bestaan grote uitdagingen voor HR-professionals in deze sector. Robidus adviseert en ondersteunt de flexbranche bij hun uitdagingen” Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

*Bron data: CBS 2023

Wet- en regelgeving aangescherpt

Wet- en regelgeving aangescherpt

De overheid wil flexwerk meer aan banden gaan leggen met een pakket aan maatregelen. De wet-en regelgeving rondom flexwerkers en uitzendbranches wordt steeds meer aangescherpt. Vanaf januari 2023 wordt een uitzendovereenkomst met uitzendbeding niet meer direct beëindigd in het geval van ziekte. In plaats daarvan is er recht op loondoorbetaling tot de in de uitzendovereenkomst overeengekomen einddatum. Uitzendkrachten die langer ziek zijn, ontvangen na afloop van de uitzendovereenkomst alsnog een Ziektewet-uitkering.

Duurzame CAO flexbranche

Per 1 juli 2023 is de nieuwe CAO van kracht met als belangrijkste wijzigingen:​ uitzendbeding eindigt niet bij arbeidsongeschiktheid maar per vastgestelde datum.

Flexbranche in cijfers

1,02%

van het loon dient besteed te worden aan duurzame inzetbaarheid

Robidus Dots
HR in de flexbranche

HR in de flexbranche

In geen enkele sector rouleert personeel zo snel als in de uitzendbranche. Dit zorgt voor bijbehorende uitdagingen die anders zijn dan die van een HR-professional uit een andere branche. Door onder andere de WAB ontstaat een beweging naar langere contracten zonder uitzendbeding, waardoor uitzenden steeds meer beweegt naar ‘detacheren’.​ Om mensen te binden en te boeien wordt voor uitzendbureaus steeds een grotere uitdaging. In de CAO, afgesloten zomer 2023, is afgesproken dat de branche zo’n 1% van het loon gaat besteden aan duurzame inzetbaarheid van de flexwerkers.

Meer weten over de flexbranche?

Hoe helpt Robidus?

Robidus weet wat er speelt in de flexbranche en we volgen de ontwikkelingen in de sector en in de markt. Onze kennis specialisten delen die informatie met u, maar zorgen ook pro-actief voor oplossingen. We zorgen voor een daling in de verzuimkosten dankzij onze focus op snelle uitstroom en duurzame re-integratie middels activatie. Wij hebben hiervoor casemanagers die betrokken zijn en de uitzendbranche op hun duimpje kennen. Wij beperken de mogelijke financiële risico’s door inzicht te geven in no-risk status, adequate dossieropbouw en kennisintensieve procesvoering.

Sluit de Robidus aanpak aan bij uw organisatie?
Lees meer over onze aanpak.

Hoe helpt Robidus