Benut de diversiteit van talenten en vermogens

Inclusieve arbeidsmarkt

Organisaties in een inclusieve arbeidsmarkt zorgen ervoor dat alle werknemers tot hun recht komen. Dit zijn organisaties waar iedereen in staat is om naar vermogen bij te dragen aan het bedrijfsresultaat. Robidus’ uitgangspunt: elke werknemer een functie geven die aansluit bij het arbeidspotentieel.

Krapte op de arbeidsmarkt

Er heerst al een geruime tijd krapte op de arbeidsmarkt. Nederland is op zoek naar een half miljoen werknemers. In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen een afstand tot de arbeidsmarkt. Werkgevers maken vaak weinig gebruik van deze groep. Vanuit de overheid zijn verschillende wetten en regelgevingen opgesteld om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten.

Krapte Op De Arbeidsmarkt

Arbeidsbeperkingen in beeld

*Bron: Sociaal-Economische Raad (2020)

Robidus Dots

1,2

miljoen

arbeidsbeperkten in Nederland.

50%

van de arbeidsbeperkten neemt deel aan de arbeidsmarkt.

20%

van de beroepsbevolking heeft een chronische ziekte.

12%

van de bedrijven heeft iemand met een arbeidsbeperking in dienst.

Participatie Met Robidus

Zet als HR-professional in op participatie

In deze tijden van personeelstekort doen je er als HR professional van alles aan om extra werknemers te werven. Een belangrijke optie blijft vaak onbenut: mensen aannemen die een arbeidsbeperking hebben, zoals een ziekte of handicap. Veel van deze mensen willen en kunnen een steentje bijdragen aan de arbeidsmarkt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen als mogelijke oplossing

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een belangrijk onderwerp binnen de werving van nieuwe werknemers en het sluiten van overeenkomsten met andere organisaties. Het hebben van een inclusief arbeidsbestand is onderdeel van het MVO-beleid. Binnen de aanbestedingstrajecten speelt inclusiviteit een belangrijke rol.

Financiële ondersteunings-regelingen voor een inclusieve arbeidsmarkt

Veel werkgevers zijn bang voor de verzuim- en arbeidsongeschiktheidskosten van de groep met een arbeidsbeperking. Om dit voorbehoud te beperken heeft de overheid de no-riskpolis in het leven geroepen. Verzuim, Ziektewet en WGA-kosten van deze groep komen niet voor rekening van de werkgever. Daarnaast heeft de overheid verschillende Sociale Verzekeringsregelingen (SV-regelingen) in het leven geroepen om inclusief ondernemen te bevorderen. De productiviteit van iemand met een arbeidsbeperking wordt vermeend lager te zijn. Daarom betaalt de overheid via subsidies aan de werkgever mee aan hun loon.

Financiele Ondersteuning Van Robidus
Hoe Helpt Robidus

Hoe helpt Robidus?

Ook Robidus wil mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt op een duurzame en kwalitatief goede wijze op weg helpen naar werk. De specialisten van Robidus volgen de ontwikkelingen op het terrein van SV-regelingen op de voet. Met onze expertise ondersteunen we u bij het optimaal benutten van de SV-regelingen. Robidus zet robots in om alle arbeidsintensieve taken uit te voeren, zoals het aanvragen van compensatieregelingen. Door middel van de inzet van onze specialisten en onze robots voorkomen we hoge uitvoeringskosten en weet u zeker dat u geen inkomsten uit SV-regelingen misloopt.

Sluit de Robidus aanpak aan bij uw organisatie? Lees meer over SV-regelingen in onze productfolder.

HR-professionals over Robidus