Samen werken
aan sociale zekerheid

De diensten van Robidus verlagen uw risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid door optimale benutting van wettelijke regelingen en het sturen op inzetbaarheid.

Nederland werkt beter met arbeidsperspectief

De diensten van Robidus zorgen ervoor dat u grip heeft op de inzetbaarheid van uw werknemers. 350 professionals werken dagelijks voor ruim 600 corporate relaties aan het verbeteren van het arbeidsperspectief van werkend Nederland. Wij geloven dat arbeidsperspectief voor werknemers de beste vorm van sociale zekerheid is en daarmee de motor voor inzetbaarheid van werkgevers.
Het arbeidsperspectief van een medewerker wordt bepaald door de mate waarin hij in staat is om nu en in de toekomst in zijn eigen inkomen te voorzien. Van werknemers wordt gevraagd dat zij “fit for a job” blijven, zowel qua kennis en kunde als mentaal en fysiek. Goed arbeidsperspectief leidt tot betere inzetbaarheid en daarmee hogere productiviteit voor een werkgever.

Nederland Werkt Beter Met Arbeidsperspectief

600+ werkgevers werken samen met ons

aan sociale zekerheid

Het fundament waar Robidus op bouwt

15 jaar ervaring

Sociale zekerheid vereist expertise en volledige aandacht. In veel organisaties wordt de uitvoering van sociale zekerheid als bijzaak gezien, niets is minder waar. Het vereist de volledige aandacht en kennis van zaken. Dit komt door de omvang en de regelgeving die constant veranderd. Robidus heeft deze kennis wél in huis. Onze ruim 350 professionals zorgen ervoor dat de ervaring, die wij in de afgelopen 15 jaar hebben opgebouwd, steeds verder wordt uitgebreid. Deze best practices, in combinatie met onze schaalgrootte, zorgen ervoor dat onze 600 klanten dagelijks op een efficiënte wijze worden ondersteund bij de uitvoering van sociale zekerheid.

Samen leggen we de focus op een beter arbeidsperspectief.  

Integrale benadering
Organisatiebeleid, processen en het inzicht in huidige kosten en risico’s vormen de basis voor de uitvoering van de sociale zekerheid bij de individuele werkgever. Omdat veel regelingen met elkaar samenhangen is een samenspel nodig tussen het financiële aspect, de wetgeving en adequaat casebeheer. Dit gericht op duurzame inzetbaarheid op basis van individuele mogelijkheden. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de verschillende partijen die een rol spelen in de processen, zoals UWV, verzekeraars en interventie-partijen. Als dit samenspel goed wordt uitgevoerd dalen de kosten en risico’s van sociale zekerheid significant en neemt de inzetbaarheid binnen de organisatie toe.
Voorkomen in plaats van verhelpen

De kosten van een uitgevallen medewerker kunnen tot wel twaalf jaar lang via diverse regelingen toegerekend worden aan de werkgever. Door te werken aan het arbeidsperspectief van de medewerkers proberen we ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen, in plaats van te verhelpen. Valt een medewerker toch onverhoopt langdurig uit? Dan is het van belang om de medewerker zo goed mogelijk te ondersteunen bij zijn re-integratie én aan alle verplichtingen te voldoen die de wetgever heeft gesteld. Robidus weet dat deze werkwijze de toekomst heeft, daarom hebben we hiervoor unieke methodes en modellen ontwikkeld.

350+ werknemers

professionals

Bij Robidus werken we met 350 professionals samen aan inzetbaarheid. Zij stimuleren dagelijks de arbeidsparticipatie bij onze klanten. Stuk voor stuk met eigen expertises, samen als een ijzersterk team. Weten wie deze professionals zijn?

Robidus Brochure Download

Meer weten over Robidus en onze dienstverlening?

NIEUWS EN BLOGS