Samen werken aan
sociale zekerheid

Met onze unieke, integrale benadering werken wij aan de sociale zekerheid in Nederland. Onze specialisten sturen actief op inzetbaarheid, verlagen uw risico’s rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid, en werken samen met u aan de optimale benutting van wettelijke regelingen.

De weg van arbeidsperspectief

Onze stip op de horizon is arbeidsperspectief voor de werknemer. Arbeidsperspectief wil zeggen dat iemand in staat is en blijft om een eigen inkomen te verdienen. Daarvoor is het vereist dat de werknemer fysiek en mentaal gezond blijft, maar ook zeker dat de werknemer zich blijft ontwikkelen. Gezien de toerekenbare kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid is dat doel net zo goed een werkgeversdoel.

Robidus helpt HR-professionals bij het duurzaam inzetbaar houden van de werknemers. Dit doen we door actief te werken aan verzuimpreventie. Vanuit data-analyses signaleren we knelpunten in de organisatie en ondersteunen we bij de aanpak ervan. Mocht iemand toch
uitvallen, dan richt onze persoonlijke begeleiding zich op duurzame werkhervatting, rekening houdend met individuele mogelijkheden.

We hebben alle expertise in huis om uw wettelijke verplichtingen effectief en juist uit te voeren. Waar mogelijk zullen we financiële compensatie- en subsidieregelingen op het terrein van inzetbaarheid ten volle benutten.

De weg van arbeidsperspectief

600+ werkgevers werken samen met
ons aan sociale zekerheid

Onze oplossingen

Robidus helpt werkgevers bij het vergroten van de inzetbaarheid binnen hun organisatie,
zodat de kosten van sociale zekerheid dalen. Dit doen we op een aantal domeinen.

VERZUIMPREVENTIE

VERZUIMPREVENTIE

VERZUIM BEHEERSEN

VERZUIM
BEHEERSEN

INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT

INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT

WGA-EIGENRISCO-DRAGERSCHAP

WGA-EIGENRISCO-DRAGERSCHAP

ZW-EIGENRISCO-DRAGERSCHAP

ZW-EIGENRISCO-DRAGERSCHAP

INKOMENSRISCO’S WERKNEMERS

INKOMENSRISCO’S WERKNEMERS

SECTOR ZORG EN WELZIJN

SECTOR ZORG
EN WELZIJN *

SECTOR FLEXBRANCHE

SECTOR
FLEXBRANCHE *

*We werken voor alle sectoren, maar voor sommige sectoren hebben we
specifieke oplossingen die in hun behoeften voorzien.

Het fundament waar Robidus op bouwt

400+ werknemers

400 + professionals

Bij Robidus werken we met meer dan 400 professionals samen aan inzetbaarheid. Onze specialisten stimuleren dagelijks de arbeidsparticipatie bij onze klanten. Stuk voor stuk met eigen expertises, samen als een ijzersterk team. Weten wie deze professionals zijn?

cta brochure

Meer weten over Robidus en onze dienstverlening?

In onze brochure ontdek je hoe wij al meer dan 20 jaar samen werken aan sociale zekerheid. Je leest onder meer over:

Nieuws en blogs