Over Robidus

Samen werken aan sociale zekerheid

Robidus beweegt zich op het terrein van sociale zekerheid – een dynamisch vakgebied van wetten, regels en voorzieningen – met als doel de inzetbaarheid van werknemers te vergroten. We werken voor 600 corporate relaties, dat doen we met een team van 450 professionals. Ons doel is het stimuleren van arbeidsparticipatie, het beheersen van uitval en voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Integrale aanpak

De diensten van Robidus hebben als doel om de kosten en risico’s rondom sociale zekerheid zo laag mogelijk te houden door te sturen op inzetbaarheid. We hebben hiervoor een unieke integrale aanpak ontwikkeld waarbij we advisering over passende financiering combineren met een excellente uitvoering van wet en regelgeving en effectief casebeheer. Met deze aanpak beschikt u over de beste randvoorwaarden om kosten te verlagen en besparingskansen optimaal te benutten.

Samen met onze klanten werken wij continu aan het verbeteren van deze aanpak en geven we zo vorm aan het realiseren van onze ambitie: het creëren van het beste inzetbaarheidsplatform.

Arbeidsperspectief

Wij geloven dat arbeidsperspectief voor werknemers de beste vorm van sociale zekerheid is en daarmee de motor voor inzetbaarheid van werkgevers. Het arbeidsperspectief van een medewerker wordt bepaald door de mate waarin hij in staat is om nu en in de toekomst in zijn eigen inkomen te voorzien. Van werknemers wordt gevraagd dat zij “fit for a job” blijven, zowel qua kennis en kunde als mentaal en fysiek. Goed arbeidsperspectief leidt tot betere inzetbaarheid en daarmee hogere productiviteit voor een werkgever. 

In onderstaande video vertelt Sven Kelder, directeur bij Robidus, u meer over arbeidsperspectief. 

600+ werkgevers werken samen

met ons aan sociale zekerheid

Onze kernwaarden

Vooruitstrevend ondernemen
Vooruitstrevend ondernemen
Altijd blijven vernieuwen. Robidus zoekt naar effectieve werkwijzen om tot betere resultaten te komen. We streven hierin onze professionele normen na en leveren diensten die voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Met oog voor de maatschappij waarin we leven.
Passievolle samenwerking
Passievolle samenwerking
Onze professionals excelleren in hun vakgebied door hun hoge mate van kennis en doelgerichte aanpak. Door een intensieve samenwerking lossen we voor onze partners problemen op en brengen we ze vooruit.
Klantbelang centraal
Klantbelang centraal
Sociale zekerheid mag geen hoofdpijndossier zijn. Wij hebben als doel om dit efficiënt in te richten voor onze klanten. We willen verwachtingen overtreffen door de juiste diensten te leveren en deze continu aan te laten sluiten bij veranderende wet- en regelgeving.
Doen wat we nastreven
Doen wat we nastreven
Door de jaren heen zijn we altijd dicht bij onze kern gebleven. We doen voor werkgevers wat we onszelf als doel hebben gesteld: we streven ernaar om ‘fit for the job’ te blijven. Dit ziet u terug in de manier waarop we werken en u ondersteunen.
logo PSO trede 2

Robidus is PSO-gecertificeerd

Robidus beschikt over een PSO-certificering. Dit is het keurmerk dat inzichtelijk maakt hoeveel aandacht een organisatie besteedt aan een inclusieve arbeidsmarkt. En daarmee arbeidsperspectief stimuleert. Arbeidsperspectief betekent dat iedereen, op basis van individuele mogelijkheden en rekening houdend met de beperkingen, in staat is om het eigen inkomen te (blijven) verdienen. Een belangrijk begrip én keurmerk voor Robidus.

De professionals van Robidus

Bij Robidus werken we met 400 professionals samen aan inzetbaarheid. Zij stimuleren dagelijks de arbeidsparticipatie bij onze klanten. Stuk voor stuk met eigen expertises, samen als een ijzersterk team.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Robidus voert de dienstverlening uit op een ethische, sociale, respectvolle en verantwoordelijke wijze.

Compliance

Beschermen van ieders privacy. Waarborgen dat de regelgeving juist wordt uitgevoerd.
Brochure Robidus

Meer weten over Robidus en onze dienstverlening?

Contactformulier

Vul onderstaande gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.