Over Robidus

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Robidus voert de sociale zekerheid uit op een ethische, sociale, respectvolle en verantwoordelijke wijze.

Focus op inzetbaarheid met respect voor het individu

Robidus speelt een actieve rol in de advisering over en uitvoering van de sociale zekerheid. Binnen het werkterrein van Robidus leidt goede uitvoering van de regelgeving tot een verhoogde participatie van (ex-)werknemers aan het arbeidsproces. Onze overtuiging is dat een sociale en ethische werkwijze bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid van personeel, waarbij respect voor het individu voorop staat.
Uitgangspunten MVO van Robidus
 • Re-integratie is een recht van elke deelnemer aan het arbeidsproces. Robidus zal hier geen economische afwegingen in maken. Ieder individu wordt, ongeacht de voor Robidus economische consequenties, gelijk behandeld.
 • We hanteren geen perverse beloningsstructuur die aanstuurt op winstoptimalisatie ten koste van maatschappelijke belangen.
 • Ons werk voeren we op een ethische, sociale, respectvolle en verantwoordelijke wijze uit.
 • Wet- en regelgeving zal stipt worden nageleefd en aan de eisen van goed burgerschap en werkgeverschap zal worden voldaan.
 • We zullen op een sociaal verantwoorde wijze handelen binnen de kaders van de wetten en ons houden aan een constructieve samenwerking met autoriteiten en regelgevende instanties om die wetten na te leven.
 • We zullen op redelijke en integere wijze handelen jegens belanghebbenden, waaronder de personen, organisaties en rechtspersonen die betrokken zijn bij, een belang hebben in of beïnvloed worden door onze activiteiten.
 • We zullen data van onze klanten uitsluitend voor de in een overeenkomst afgesproken doeleinden gebruiken. Persoonlijke financiële informatie, private klantgegevens en werknemersgegevens zijn beschermd tegen misbruik.
 • We zoeken bij de invulling van onze activiteiten en dienstverlening naar duurzame, milieuvriendelijke oplossingen en alternatieven.
 • Binnen ons compliance programma zullen wij erop toezien dat zowel Robidus als organisatie alsmede de individuele werknemers van Robidus zich aan het geformuleerde MVO-beleid houden.
Brochure Robidus

Meer weten over Robidus en onze dienstverlening?

 • Samen werken aan werk
 • Het fundament van Robidus
 • Een overzicht van onze dienstverlening
 • Interessante cases uit de praktijk
 • Bouwen aan het inzetbaarheidsplatform van Nederland
 • Medewerkers van Robidus aan het woord