Robidus magazine arbeidsperspectief

Zet in op arbeidsperspectief

Hoog verzuim, langdurige uitval en krapte op de arbeidsmarkt. Allemaal factoren die invloed hebben op u als werkgever en uw organisatie. Grip krijgen op deze factoren is complex. Toch zijn er dingen die u kunt doen om te zorgen voor arbeidsperspectief bij uw werknemers.
Robidus.nl - Arbeids perspectief iPad
Robidus.nl - Mis dit online magazine niet

Mis dit online
magazine niet

Benieuwd naar het magazine?

Arbeidsperspectief

Het instrument voor sociale zekerheid

In Nederland werken we met een sociaal vangnet. Mochten mensen door ziekte of andere omstandigheden niet meer kunnen deelnemen aan het arbeidsproces, zorgt dit vangnet ervoor dat iemand niet in de financiële problemen komt. Ondanks dit vangnet is het belangrijk om ernaar te streven dat zo weinig mogelijk mensen er gebruik van hoeven maken.

De beste vorm van sociale zekerheid is inkomenszekerheid. Hierbij is arbeidsperspectief belangrijk: mensen in staat stellen om zowel nu, als in de toekomst, voor hun eigen inkomen te zorgen. Maak ze er bewust van dat de baan die ze nu hebben, misschien in de toekomst niet meer hetzelfde is. Ze moeten dus blijven investeren in hun ontwikkeling, maar ook mentaal en fysiek fit blijven om te kunnen werken.

robidus.nl - het instrument voor sociale zekerheid

Ons magazine in het kort:

Deze én nog meer artikelen vindt u in ons magazine.