Downloads

Compensatie Transitievergoeding

Bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een medewerker kan de werkgever gehouden zijn aan betaling van een transitievergoeding. Dit is ook het geval als de werkgever het dienstverband met een medewerker beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Om werkgevers tegemoet te komen in de dubbele kosten is de Wet compensatie transitievergoeding tot stand gekomen.

Robidus WhitePaper Mockup Transitievergoeding

Download de whitepaper

Vul onderstaande gegevens in en u ontvangt de whitepaper kosteloos in uw mail.

Dit leest u in de whitepaper

Aanvraag compensatie transitievergoeding in 2020 met terugwerkende kracht

Om werkgevers tegemoet te komen in de dubbele kosten die zij hebben indien een arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, stuurt de Nederlandse overheid op compensatie voor werkgevers. Door gebruik te maken van de regeling zorgt u ervoor dat u ontvangt waar u recht op heeft. In deze whitepaper nemen we u graag mee in de wet- en regelgeving hieromtrent. 

Informatie Whitepaper
Whitepaper effectief verzuim terugdringen

Wat vindt u in deze whitepaper?

  • Hoofdregels rondom de compensatie transitievergoeding
  • Hoogte van de compensatie; hoe komt dit tot stand?
  • Beoordelingen van diverse scenario’s rondom compensatie 
  • Uitspraak van de Hoge Raad