Een online magazine van Robidus

Verzuimpreventies:
zet in op data

Wist u dat u binnen uw organisatie beschikt over waardevolle data om uw verzuimbeleid te optimaliseren? De RI&E, uw verzuimprofiel en het PMO zijn allemaal indicatoren waarmee u preventief kunt inspelen op verzuim. Benieuwd hoe? Onze verzuimspecialisten laten het u in dit magazine zien middels data, tips en best practices.

Gebruik data om verzuim te voorkomen

We zien vaak dat men preventie oppakt vanuit de noodzaak om een veilige en gezonde werkplek te creëren. Deskundigen op het gebied van arbeidsomstandigheden adviseren u bij verplichte taken op dit terrein. En uw bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen, zoals wettelijk is vastgelegd in de Arbowet. Deze adviezen zijn vaak gebaseerd op data, zowel landelijk, per sector als binnen uw organisatie. Kunnen we hier niet meer van leren?

In dit magazine delen we best practices, gebaseerd op data, over verzuimpreventie binnen uw organisatie. Zo verhoogt u de productiviteit van uw werknemers, kunt u preventief inspelen op verzuimrisico’s en werkt u actief aan duurzame inzetbaarheid.

Benieuwd naar de best practices?

Gebruik data om verzuim te voorkomen

Leer van best practices rondom verzuimpreventie

Onze verzuimspecialisten hebben per thema relevante data op een rij gezet. Ze geven tips waarmee u hier preventief op in kunt spelen. Nog meer inspiratie nodig? We delen meerdere best practices van Robidus-klanten, leer van deze aanpak én optimaliseer uw verzuimbeleid.

Zie preventie als kans en niet als verplichting
Kent u de pijnpunten om met verzuimpreventie te starten? Vaak is er geen verbinding tussen HR en de arbodienst. Of worden er wel bepaalde patronen gesignaleerd, maar wordt hier vervolgens niet proactief op ingespeeld? Hoe voorkomt u dit?

Verzuimpreventie in 4 stappen
Ga in 4 simpele stappen actief aan de slag met verzuimpreventie. Start met een data-analyse rondom verzuim en kijk vervolgens naar landelijke ontwikkelingen en trends. De overige twee stappen vindt u in het magazine.

RI&E als preventief middel voor verzuim
Kunt u preventief inspelen op beroepsziekten bij werknemers? Wat als u bijvoorbeeld chauffeurs in dienst heeft die vaak kampen met rugklachten? In deze best practice laten we zien hoe u hierop inspeelt.

Actieve verzuimpreventie bij oudere werknemers
Nederland vergrijst, dus ook de Nederlandse beroepsbevolking. Bij 55+ is sprake van een grote toename als het gaat om arbeidsongeschiktheid. Deze cijfers zijn bekend. Maar hoe kunt u hier nu al op inspelen?

Speel preventief in op burn-outs onder jonge werknemers
De cijfers liegen er niet om. Werknemers van 25 tot 35 jaar waren de afgelopen jaren het vaakst psychisch vermoeid door werk. Bijna één op de vijf is minstens één keer per maand geestelijk uitgeblust. Wat kunt u hier als werkgever aan doen?

Voorkom een hoog personeelsverloop
Een hoog personeelsverloop is problematisch. Het is slecht voor de continuïteit, leidt ertoe dat waardevolle kennis en expertise de deur uitloopt en zadelt u op met veel extra kosten. Lees hier 5 tips om de juiste mensen op de juiste plek te houden

Deze én nog meer artikelen vindt u in ons magazine.

Bij deze werkgevers lieten wij verzuimpreventie werken