De rol van de bedrijfsarts

In Nederland hebben alle werknemers recht op toegang tot de bedrijfsarts. Door een toenemend tekort aan bedrijfsartsen lukt dit echter niet altijd. Op dit moment zijn er 1.700 bedrijfsartsen werkzaam in Nederland. In de whitepaper staan we stil bij de taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts en vertellen we meer over taakdelegatie en de ervaringen van Obra – onze onafhankelijke arbodienst – op dit vlak.

Dit leest u in de whitepaper

Dit leest u in de whitepaper

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de gezondheid en het verzuim van werknemers. Het is een erkend medisch specialist die verschillende taken en verantwoordelijkheden heeft. Door de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (ook wel: Arbowet) wordt de rol van de bedrijfsarts op het gebied van preventie en verzuim groter. Het oplopende tekort aan bedrijfsartsen bemoeilijkt dit echter.

Door middel van taakdelegatie voeren specialisten taken uit onder toezicht en verantwoording van de bedrijfsarts. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat een arbeidsongeschikte werknemer tijdens zijn re-integratie de juiste begeleiding krijgt. Zo kunnen bedrijfsartsen ondanks het oplopende tekort de werkzaamheden uitvoeren waarvoor hun medische expertise vereist is. Download de whitepaper en lees meer over de rol van de bedrijfsarts en de verschillende aspecten van taakdelegatie.

Wat vindt u in deze whitepaper?

Kom meer te weten over de rol van de bedrijfsarts

Wat vindt u in deze whitepaper.