Downloads | Whitepaper

Inclusieve arbeidsmarkt

Het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt steeds groter. Als werkgever kunt u hieraan bijdragen door invulling te geven aan SROI-verplichtingen en een PSO-certificering te behalen. In deze whitepaper bespreken we de meest recente wet- en regelgeving om een inclusieve arbeidsmarkt te bevorderen. Ook lichten we een aantal instrumenten uit die u kunt gebruiken om inclusief te ondernemen.

Download de whitepaper

Vul onderstaande gegevens in en u ontvangt de whitepaper kosteloos in uw mail.

Dit leest u in de whitepaper

De overheid heeft diverse stimuleringsregelingen ingevoerd, zoals de Participatiewet en de Wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten (BQA). Hiermee probeert de overheid werkgevers te stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking te behouden en in dienst te nemen. Wij lichten alle wetten en wijzigingen toe, zodat u weet aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Slechts de helft van de mensen met een arbeidsbeperking in Nederland heeft een betaalde baan. Dit is niet alleen zonde voor deze groep, maar ook als werkgever heeft u om meerdere redenen baat bij het in dienst nemen van iemand met een arbeidsbeperking. U komt in aanmerking voor diverse subsidies en toont aan dat u maatschappelijk verantwoord wilt ondernemen. In onze whitepaper leest u hoe u kunt bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Over De Whitepaper
Arbeidsmarkt Inclusiviteit

Wat vindt u in deze whitepaper?

Draag bij aan een inclusieve arbeidsmarkt.