Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Voorkom fouten in de Whk en bespaar

Aan het einde van elk kalenderjaar wordt door de Belastingdienst inzichtelijk gemaakt voor welk bedrag aan ZW- en WGA uitkeringen u financieel verantwoordelijk bent. Dit staat in de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas, beter bekend als de premie Whk. Als werkgever betaalt u maximaal 12 jaar de kosten voor een zieke werknemer. U betaalt twee jaar de loondoorbetalingsverplichting of een Ziektewet-uitkering wanneer een werknemer ziek uit dienst gaat. Wordt een werknemer na twee jaar gedeeltelijk arbeidsongeschikt beoordeeld? Dan betaalt u nog 10 jaar lang een WGA-uitkering.

Whk in de praktijk

Een voorbeeld uit de praktijk van één van onze casemanagers: Marieke werkte een paar maanden bij haar huidige werkgever, toen ze zich op 1 augustus 2018 ziek meldde. Op de laatste dag van haar jaarcontract was ze nog niet hersteld, waardoor ze per 1 oktober 2018 ziek uit dienst is gegaan. Ze ontving vanaf dat moment een Ziektewet-uitkering. Wanneer Marieke medio 2020 gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt beoordeeld, ontvangt ze vervolgens een WGA-uitkering. Een WGA-uitkering wordt maximaal 10 jaar toegerekend aan de werkgever waar de eerste ziektedag is gemeld. Kortom, de werkgever van Marieke is tot maximaal 1 augustus 2030 financieel verantwoordelijk voor haar. Wat voor invloed heeft de Werkhervattingskas (Whk) hierop?

Whk maakt inzichtelijk 

De Belastingdienst maakt inzichtelijk voor welke ex-werknemers een werkgever financieel verantwoordelijk wordt gehouden. Dit gebeurt middels de Whk. In de beschikking van 2020 staat het totaal van de medewerkers die in 2018 hun eerste ziektedag hadden en de Ziektewet of de WGA zijn ingestroomd (het T-2 principe). De financiële kosten hiervan worden verrekend middels de Werkhervattingskas. Het betreft uitkeringen, maar er worden ook kosten berekend voor administratie en re-integratiebegeleiding. Voor u als werkgever is het dus van groot belang om te controleren of de gegevens juist zijn. Met andere woorden zijn alle WGA en Ziektewet uitkeringslasten wel terecht aan u als werkgever toegerekend

Controleer de Whk! 

Aangezien het ten onrechte doorbelast krijgen van een ex-werknemer met een Ziektewet- of WGA-uitkering u al gauw duizenden euro’s kost, loont het zeer om de Whk beschikking goed te controleren. Er staan namelijk met enige regelmaat fouten in de Whk. Veelvoorkomende fouten kunnen zijn: 

  • een werknemer die toegerekend wordt aan een organisatie, terwijl hij ten tijde van de verzuimmelding niet in dienst was;
  • een werknemer die volledig wordt doorbelast, maar die een no-risk status had ten tijde van de verzuimmelding;
  • er wordt uitgegaan van een onjuist gemiddeld loon als basis van de premie.

Tip! Betaalt u meer dan 1% premie Whk? Dan is het zeer waarschijnlijk dat er iets fout is gegaan in de berekening.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Casemanagers opleidingstraject

Voorkom fouten en bespaar met de Whk

Controleer de Whk beschikking elk jaar goed op fouten. Heeft u hulp nodig bij de controle? Neem contact op met de specialisten van Robidus, zij helpen u graag. 

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Word casemanager taakdelegatie