Interventies bij verzuim

Het instrument om
verzuim te beperken

De letterlijke betekenis van interventie is tussenkomst. In het kader van de inzetbaarheid van medewerkers wordt een externe partij ingezet om de ontstane situatie te helpen veranderen. Dit kan gaan om de fysieke of mentale gezondheid van een medewerker, of het oplossen van een arbeidsconflict. Interventies kunnen ervoor zorgen dat verzuim wordt voorkomen.

Benieuwd wat Robidus voor u kan betekenen?

Interventies bij verzuim

Specialisten die het arbeidsperspectief van werknemers optimaliseren kunnen interventies bij verzuim preventief of curatief inzetten. Preventieve interventies zijn bedoeld om de inzetbaarheid van de medewerker in de functie of op de arbeidsmarkt te vergroten. Heeft de medewerker zich al ziek gemeld? Dan zijn er specifieke interventies die, op basis van de verzuimoorzaak, ondersteunen bij de werkhervatting.

Financiering van interventies bij verzuim

Het is van belang om langdurig verzuim te beperken. Een interventie kan hieraan bijdragen. Verschillende verzekeraars (WGA ERD, ZW ERD, collectieve WIA inkomen, collectieve zorg) zijn derhalve vaak bereid om mee te betalen aan een interventie.

Interventies

Waarde van interventies bij verzuim

NIEUWS EN BLOGS