Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

SV-regelingen

Een eerlijke arbeidskans voor iedereen

“Werken loont” is de kern van ons Nederlandse Sociale Zekerheid stelsel. Met diverse instrumenten wil de overheid ervoor zorgen dat iedereen een betaalde baan heeft.

Sommige groepen werknemers hebben een vermeende lagere productiviteit of een hoger risico op uitval door ziekte. Denk aan mensen met een fysieke handicap, een verstandelijke beperking, maar ook langdurig werklozen of ouderen. Om deze groepen werknemers een eerlijke kans op de arbeidsmarkt te geven worden de risico’s van de werkgever gecompenseerd. Hetzij door een subsidie, korting of door compensatie van de loondoorbetalingsverplichting bij verzuim. Dit zijn de SV-regelingen.
Voorbeelden SV-regelingen
Wilt u kennismaken met Robidus?
Jolanda Viskil Accountmanager MAAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK
Hoe kunt u de regelgeving optimaal benutten?
DOWNLOAD WHITEPAPER

Bekijk SV vanuit een breed perspectief

Subsidies en vangnetregelingen verlagen de werkgeversrisico's. Omdat de kosten en risico's van de werkgever beperkt worden, krijgt iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt.

Optimale benutting subsidies

Van de vele stimulerings- en compensatieregelingen wordt gemiddeld door een werkgever maar 65% benut. In euro's betekent dit dat u 0,5 tot 1% van uw loonsom laat "liggen".

Invulling goed werkgeverschap

Benut subsidies, kortingen, vangnet- en stimuleringsregelingen om uw risico's te beperken en iedereen een eerlijke kans te geven om zijn eigen inkomen te verdienen.

Focus op HR kerntaken

Benutting vraagt voldoende capaciteit met actuele kennis. Medewerkers die u niet kan inzetten voor de kerntaken van HR, zoals instroom, doorstroom en uitstroom.

Wat maakt SV-regelingen zo complex?

Veel doelgroepen

Voor tientallen doelgroepen (leerlingen, jongeren, ouderen, mensen die eerder een WIA-uitkering hadden etc) zijn er regelingen die uw risico's en kosten aanzienlijk beperken.

Diversiteit aan regelingen

Nederland telt inmiddels meer dan honderd regelingen, sommige lokaal of branchegebonden. Iedere regeling kent eigen procedures, aanvraagtermijnen en administratieve vereisten.

Routine is moeilijk op te bouwen

Wetgeving verandert continu, daarnaast komen deze processen weinig voor bij de gemiddelde werkgevers. Waardoor routine en continuïteit in uitvoering lastig te realiseren is.

DOWNLOAD WHITEPAPER

De SV-dienstverlening van Robidus

Vooronderzoek

SV-onderzoek

Robidus onderzoekt hoe uw organisatie omgaat met SV-regelingen:

 • Kwantitatieve vergelijking met de sector en best practices van Robidus.
 • Kwalitatief inzicht in de huidige inrichting en uitvoering.
 • Concrete aanbevelingen om de benutting te optimaliseren en risico’s te verlagen.
SV Recovery

Met terugwerkende kracht claimen van onbenutte regelingen en/of terugvorderen van teveel betaalde premies:

 • Onbenutte SV-regelingen claimen.
 • Teveel betaalde premies terugvorderen.
 • Administratie van medewerkers met een status.
 • Aanbevelingen om zelf de uitvoering van SV goed op te pakken.

Uitvoering

SV consultancy

Praktische ondersteuning door  de Robidus SV-consultant. Mogelijkheden:

 • Tijdelijke ondersteuning op de werkvloer
 • Workshops om kennis actueel te houden
 • Advisering rondom subsidies en kortingen
SV Service Center

Robidus voert namens u de SV-regelingen uit, zowel aanvraagprocedures als vastlegging in een compliant administratie.

 • 100% benutting.
 • Geen kennis en capaciteit nodig.
Robotisering benutten SV-regelingen

Onze unieke robot Ross voert alle arbeidsintensieve taken rondom de benutting van SV-regelingen uit, denk aan:

 • uitvragen arbeidsgehandicapte status
 • verwerken UWV beschikkingen
 • aanvragen compensatieregelingen bij verzuim

De Robidus SV-specialisten volgen de ontwikkelingen rondom SV-regelingen op de voet. Met deze kennis zorgen zij ervoor dat geautomatiseerde collega Ross up-to-date zijn werk kan blijven uitvoeren.

Met de inzet van Ross en onze SV-specialisten voorkomt u hoge uitvoeringskosten en weet u zeker dat u geen inkomsten uit SV-regelingen misloopt.

Onze unieke robot Ross:
 • weet precies hoe en wanneer een SV-regeling aangevraagd moet worden
 • neemt alle administratieve handelingen 24/7 van u over
 • kan zijn mond houden, waardoor privacy bescherming gewaarborgd is
Klik hier om kennis te maken met Ross