Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Ziektewet: 7 stellingen voor werkgevers op een rij

Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan kent u de voordelen voor uw bedrijf. Want door zelf de regie in handen te nemen, heeft u meer grip op uw verzuimkosten en op de instroom in de WGA. Maar is dit de juiste keuze voor uw organisatie of kunt u beter publiek verzekeren? En kent u alle verplichtingen rondom de Ziektewet? Onze experts zetten in deze blog 7 stellingen over de Ziektewet op een rij. 

De Ziektewet hangt samen met de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa). Deze wet wil het beroep op de Ziektewet en de Wet gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid (WGA) verminderen, omdat het langdurig ziekteverzuim en de instroom onder werknemers hoog ligt en blijft stijgen. De Wet BeZaVa wil dat verminderen en prikkelt werkgevers en werknemers om sneller, duurzaam weer aan het werk te gaan.

‘Vroeger kreeg men een ZW-uitkering vanaf het moment van ziekmelding’ 

Waar: In de volksmond wordt de term Ziektewet nog vaak gebruikt voor de periode dat een werknemer wegens ziekte niet kan werken. ‘Ik loop in de Ziektewet’, betekende ooit: ik werk niet, maar mijn loon wordt doorbetaald. De loondoorbetalingsverplichting van 104 weken, naar werknemers toe, heeft hier een einde aan gemaakt. Het geldt nu voor werknemers die ziek uit dienst gaan bij hun werkgever. Dat gebeurt wanneer een tijdelijk contract afloopt of als iemand als uitzendkracht ziek is. Zo krijgen zieke werknemers, zonder baan, toch een inkomen in de vorm van een uitkering.

‘Als werkgever betaalt u altijd de ZW-uitkering voor uw werknemer’ 

Niet waar: U betaalt als werkgever de ZW-uitkering als: 1) werknemers binnen vier weken na einde dienstverband ziek worden of 2) werknemers ziek uit dienst gaan, bijvoorbeeld bij een einde jaarcontract. Valt uw voormalig werknemer onder de no-risk polis? Dan wordt de ZW-uitkering niet aan u als werkgever toegerekend.

‘De verzuimkosten van eigenrisicodragers voor de Ziektewet zijn vaak lager’

Waar: Elke euro die u investeert in verzuimbegeleiding, preventie en interventies wordt direct terugverdiend doordat uw werknemer niet instroomt in de Ziektewet. Daarom hebben privaat verzekerden, in tegenstelling tot publiek verzekerden, vaak lagere ZW-uitkeringskosten en tevens een lagere WGA-instroom. 

‘ZW-eigenrisicodragers hebben één verplichting: de ZW-uitkering uitbetalen’ 

Niet waar: Naast het financieren van de ZW-uitkering bent u verplicht om bepaalde taken uit te voeren. Zo moet u voldoen aan de Wet verbetering poortwachter. Tevens moet u een uitkeringsadministratie voeren en actief casemanagement uitvoeren. Hieronder valt de re-integratiebegeleiding en onderzoek naar passende re-integratie binnen uw organisatie. 

‘Een controle van de ZW-uitkering aan u als werkgever loont’

Waar: Een uitkering van de Ziektewet is niet altijd aan u toerekenbaar. Controleer dit daarom goed! Doordat een ZW-uitkering maximaal 2 jaar aan u toegekend wordt en daaropvolgend een eventuele WGA-uitkering van 10 jaar, kan een goede controle u zomaar 12 jaar aan uitkeringskosten besparen. 

‘Specifiek en persoonlijk casemanagement kan uw WGA-instroom verlagen’ 

Waar: Een effectieve verzuimbegeleiding, met aandacht voor een individuele situatie, zorgt dat werknemers snel en duurzaam re-integreren. Hierdoor voorkomt u dat uw werknemers in de Ziektewet, na twee jaar, doorstromen in de WGA. 

‘Blijvende uitval is niet te voorkomen met een inzetbaarheidsbeleid’ 

Niet waar: Preventie is bij het voorkomen van uitval het toverwoord. Niets is zo belangrijk als een fitte en gemotiveerde werknemer op de juiste plek. Het is een randvoorwaarde om excellent te presteren, flexibel te zijn en bedreigingen om te zetten naar kansen. Dit is alleen mogelijk wanneer constant een optimale balans is tussen enerzijds de competenties en anderzijds de hoeveelheid en het soort werk. Organisaties moeten daarom bewust sturen op het arbeidsperspectief van werknemers.

Ziektewet CTA Robidus

Meer feiten over de Ziektewet en het eigenrisicodragerschap leest u hier!

Download gratis onze whitepaper boordevol kennis en tips.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Word casemanager taakdelegatie

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.