Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Wie betaalt de niet-medische re-integratiekosten?

Kosten bij een re-integratie

Na twaalf jaar in dienst bij zijn werkgever meldt Martin (46 jaar, getrouwd en drie kinderen) zich plotseling ziek. Iets wat tot op dat moment – afgezien van een griepje – zelden is gebeurd. In zijn telefoongesprek met zijn teamleider meldt hij vage klachten; zaken die hij ook in zijn volgende telefoongesprekken blijft noemen.

Na enkele weken wordt de werkelijke oorzaak van Martins afwezigheid duidelijk: er is loonbeslag gelegd op zijn salaris. Deze gebeurtenis heeft een grote impact gehad. Op zijn werk lukte het hem nog om zich ‘groot’ te houden, maar privé lag het anders. Financiële problemen leidden tot strubbelingen in zijn relatie, wat weer zorgde voor grote spanningen met en tussen de kinderen.

De bedrijfsarts stelt voor dat Martin – en misschien ook wel zijn vrouw en kinderen – gaan praten met een therapeut over de relationele problemen. De casemanager vindt, na overleg met de leidinggevende van Martin, dat het wegnemen van de financiële problemen prioriteit moet krijgen om een volgende ziekmelding te voorkomen. Daarom stelt deze een budgetcoach voor, een oplossing waar Martin voor openstaat. Alleen, zo vertelt hij de casemanager, weet Martin niet goed hoe hij dit moet regelen. Ook heeft hij niet de financiële middelen om een specialist in te huren.

Duurzame re-integratie focust op oorzaak verzuim

Het verhaal van Martin is exemplarisch voor een vraagstuk waar werkgevers tegenaan lopen als het gaat om het maken van niet-medische kosten. Zij zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van hun zieke werknemers bij re-integratie op de arbeidsmarkt. Zij moeten er alles aan doen om het herstel te bevorderen. Daarbij komen uiteraard kosten om de hoek kijken en gelukkig is over veel kosten wel duidelijkheid. Zaken als artsbezoek, medicijnen en dergelijke zijn meestal voor rekening van de ziektekostenverzekering. Aanpassingen op de werkplek komen meestal voor rekening van de werkgever. Maar wat als er iets anders nodig is om iemand duurzaam te laten re-integreren? Ondanks alle goede bedoelingen is het bijbehorende kostenplaatje vaak een struikelblok. Maar dat hoeft niet.

Collectieve ziektekostenverzekering betaalt mee aan re-integratie

In het geval van Martin is er gelukkig een goede oplossing gevonden. Zijn casemanager nam contact op met de collectieve ziektekostenverzekeraar van Martins werkgever. Na overleg besloot deze de helft van de nota van de budgetcoach en de financieel administratieve begeleiding gedurende één jaar voor haar rekening te nemen. De werkgever bleek bereid de andere helft te vergoeden. De tegenprestatie die we vroegen van Martin was dat hij concreet aan de slag zou gaan met de adviezen van de budgetcoach. Aan deze afspraak heeft Martin zich gehouden, bijgestaan door de casemanager als coördinator van het interventieproces en bewaker van de afspraken tussen alle partijen. Beetje bij beetje is Martin opgeknapt. Na zes weken hervatte hij zijn werk.

Whitepaper - effectief verzuim terugdringen

Wat vindt u in deze whitepaper?​

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Word casemanager taakdelegatie