Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Nieuws

Toenemende druk op de WGA door stijgende instroom

Landelijk neemt de druk op de WGA toe als gevolg van onder andere de vergrijzing van de arbeidsmarkt, de verhoging van de AOW-leeftijd en het te kort aan keuringsartsen. Het aantal WGA-uitkeringen neemt jaarlijks met 7% toe. Voor 2023 is de verwachting dat het aantal WGA -uitkeringen met 13.400 zal toenemen. 

Daarnaast is per 1 januari 2023 het minimumloon verhoogd met 10,15%. De WGA-uitkeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon en ontvangen daarmee dezelfde indexatie. De totale WGA-uitkeringslasten nemen daarbij substantieel toe. Voor 2023 is de geraamde toename van een jaaruitkering voor de WGA  12.4%. De prognose van WGA-uitkeringslasten voor 2023 zijn daarom door het UWV met € 209.000.000,- naar boven bijgesteld. 

Vanuit de Robidus portefeuille zien wij naast de toename in de WGA-instroom een toename in het aantal niet toerekenbare WGA-dossiers. Dit is de afgelopen jaren met maar liefst 50% toegenomen ten opzichte van eerdere jaren. Wanneer een WGA-dossier niet toerekenbaar is, worden de kosten niet doorbelast aan de werkgever. Het komt regelmatig voor dat dit niet bekend is bij werkgever en/of werknemer en pas na een bezwaaractie aan het licht komt. Inzicht in het WIA-profiel en daarbovenop het totale personeelsprofiel is essentieel om de WGA -uitkeringslasten nu, en in de toekomst, inzichtelijk, voorspelbaar en optimaal te krijgen. 

Robidus ondersteunt werkgevers graag bij het inzichtelijk maken van het totale risicoprofiel rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid. Met als doel om met inzicht en richting de focus te kunnen verleggen van meer WGA-instroom naar meer preventie. Voorkomen blijft immers beter dan genezen. 

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Word casemanager taakdelegatie