Inzetbaarheid - onderzoeksrapport

Inzetbaarheid in Nederland

In een krappe arbeidsmarkt zoals in Nederland is het van belang dat iedere werknemer volop mee kan doen. Dat is ieders individuele verantwoordelijkheid, maar ook die van u als werkgever. De kosten van niet-inzetbaar personeel worden namelijk bij u neergelegd door de verplichte loondoorbetaling bij ziekte en de toerekenbare Ziektewet- en WGA-uitkeringen. Wat is het belang van een duurzame inzetbaarheid én hoe staat het ervoor met de inzetbaarheid in Nederland? U leest er alles over op deze pagina. 

 

Hoe staat het met duurzame inzetbaarheid anno 2020?

Arbeidsperspectief

Het arbeidsperspectief van werknemers wordt bepaald door de mate waarin hij in staat is in zijn eigen inkomen te blijven voorzien. Hij dient “fit for a job” te blijven, zowel qua kennis en kunde als mentaal en fysiek. 

Goed arbeidsperspectief leidt tot een betere inzetbaarheid en daarmee hogere productiviteit voor u als werkgever.

Inzetbaarheid onderzoeksrapport

Inzetbaarheid - onderzoek 2020

Van het grote belang van gezonde werknemers die zo weinig mogelijk uitvallen lijkt vrijwel iedereen in werkgevend Nederland overtuigd. Wat doen werkgevers anno 2020 om de inzetbaarheid onder werknemers te verhogen, welke thema’s leven onder HR-professionals en welke instrumenten worden in de praktijk ingezet? Net als in 2019 hebben Robidus en HR Praktijk het initiatief genomen om een onderzoek te doen onder HR-professionals, waarin we juist die concrete vragen stellen. Met dit onderzoek geven wij meer inzicht in de wijze waarop HR duurzame inzetbaarheid stimuleert en bieden we HR-professionals extra houvast bij het nemen van beslissingen in de eigen organisatie.

De thema’s uit dit onderzoek

Benieuwd naar de conclusies uit het onderzoek?

Belang van inzetbaarheid

Vergrijzing, technologische ontwikkelingen en een behoefte aan balans tussen werk en vrije tijd veroorzaken veranderingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. We werken langer door en wisselen steeds sneller van functie of werkgever. Het werk verandert, onder andere door automatisering. We willen privé steeds meer vrije tijd, maar krijgen tegelijkertijd meer verplichtingen zoals mantelzorg. Door al die factoren ontstaat een hogere druk op de inzetbaarheid van Nederlandse werknemers.

Issues rondom inzetbaarheid

Langer doorwerken

In 2024 wordt de AOW-leeftijd verhoogd naar 67 jaar. Vanaf 2025 is de AOW-leeftijd afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting.

Mentaal en fysiek fit blijven

Een groot deel van het verzuim en de arbeidsongeschiktheidskosten die daarbij horen, kunnen worden voorkomen door een gezonde levensstijl. Mobiliteit, preventie, gezond en fit zijn en blijven werkt.

Mismatch opleidingsniveau

De overheid stimuleert werkgevers en werknemers om bij te blijven door het beschikbaar stellen van subsidies. Werkgevers kunnen opleidingen en cursussen aanbieden zodat werknemers up-to-date blijven of zich kunnen omscholen binnen het bedrijf.

Issues Inzetbaarheid

Ook actief werken aan inzetbaarheid?

NIEUWS EN BLOGS