Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Nieuws

Januarinota 2023 van UWV

Onlangs publiceerde het UWV de Januarinota 2023. Hierin opgenomen staan de inzichten over het jaar 2022, gecombineerd met de verwachting voor 2023 voor de wetten en fondsen zoals UWV deze uitvoert. Landelijke ontwikkelingen worden in de vorm van macro-economische gegevens (van het Centraal Planbureau) meegenomen.

Op uitkeringsgebied ziet UWV een toename van uitkeringsbedragen in 2022 ten opzichte van 2021. Dit komt doordat de jaarlijkse (per januari en per juli) indexatie heeft plaatsgevonden. Voor 2023 zal de verhoging van het wettelijk minimumloon van 10,15% zorgen voor hogere uitkeringsbedragen in vergelijking met 2022. 

SV (Sociale verzekering)

Op de WAZO-regelingen (zwangerschap, WIEG en WBO) ziet UWV een daling in het aantal uitkeringsjaren voor 2022 ten opzichte van 2021. Omdat er in januari tot en met september 2022 6% minder kinderen geboren zijn is een lager aantal uitkeringsjaren volgens UWV verklaarbaar. Deze trend zet zich door in het aanvullend geboorteverlof (WIEG). Een lager percentage aan geboortes zorgt er namelijk ook voor dat minder partners gebruik maken van de verlofregeling. Betaald ouderschapsverlof is per 2 augustus 2022 op te nemen, toch blijft ook de opname hiervan fors achter op de eerdere geraamde uitkeringsjaren. 3.300 uitkeringsjaren tot en met 2022 in vergelijking tot de raming van 7.700 uitkeringsjaren. 

Kijkende naar no-risk uitkeringen ziet het UWV een stijging van 11,6% in 2022 t.o.v. 2021. Een verklaring voor deze verhoging is een toename in het aantal werknemers binnen deze doelgroep. Voor Robidus is het van belang dat het stukje statusuitvraag en de aanvraag van de daaropvolgende ZW-uitkering steeds belangrijker wordt, doordat het achteraf corrigeren steeds vaker beperkt wordt. 

Ziek ten gevolge van zwangerschap/bevalling kent in 2022 ten opzichte van 2021 een zeer lichte stijging in uitkeringsjaren van 0,8%. 

Ziektewet

In de categorie Ziektewet geeft het UWV de cijfers weer welke bekend zijn voor de uitkeringsgerechtigde welke door het UWV wordt uitgekeerd. Dat brengt met zich mee dat cijfers aangaande het eigenrisicodragerschap hierin niet zijn opgenomen. 

Ondanks dat de cijfers bekend zijn tot en met oktober 2022 verwacht het UWV een gelijkblijvend aantal uitkeringsjaren in geheel 2022 ten opzichte van 2021. Voor het jaar 2023 verwacht UWV een daling van 2,6% in het aantal uitkeringsjaren. Deze daling komt volgens UWV mede doordat de gevolgen van de coronagolf in 2023 volledig verwaarloosbaar gaan zijn. In deze afname van het aantal uitkeringsjaren is nog geen rekening gehouden met de mogelijke wijzigingen in het uitzendbeding bij ziekte. Over dit laatste wordt maart 2023 een uitspraak van de Hoge Raad verwacht, met mogelijke aanpassingen in cao’s.

WIA-uitkeringen

Over de periode 2021 – 2023 voorziet het UWV een stijging in het aantal WIA-uitkeringen. Voorschotten hebben nog steeds een verhogend effect op de in- en uitstroomcijfers. Toch is de verwachting van het UWV dat de vereenvoudigde beoordeling bij 60+ effect gaat hebben op het aantal voorschotten. Zowel door een hoger aantal uitkeringen als de stijging van het dagloon gaat de uitkeringslast in de jaren 2022 en 2023 verder omhoog. Door deze ontwikkelingen stijgt het aantal IVA-uitkeringen in 2022 met 11.000 en het aantal WGA-uitkeringen met 12.500. In 2023 zal het aantal IVA-uitkeringen verder stijgen met 10.700 en het aantal WGA-uitkeringen met 13.400.

Anders dan in de Juninota van 2022 houdt UWV momenteel geen rekening meer met corona-effecten voor de instroom van WIA-uitkeringen.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Word casemanager taakdelegatie

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.