Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Cosmetische ingreep: verlof of verzuim?

Uit de praktijk van een casemanager

Een werknemer wil een maagverkleining ondergaan. Volgens de leidinggevende van deze werknemer is dit een cosmetische ingreep en moet de werknemer hiervoor vakantiedagen of onbetaald verlof opnemen. Maar de praktijk is genuanceerder.

Over verzuim vanwege cosmetische ingrepen, bijvoorbeeld een ooglidcorrectie of maagverkleining, krijgen onze casemanagers regelmatig vragen van HR-medewerkers en leidinggevenden. Zoals onlangs over een werknemer die zich ziek wil melden omdat ze een maagverkleining zal ondergaan. Hoe zit dat precies?

Vakantiedagen opnemen?

‘Kan dat wel?’, wil de leidinggevende via de telefoon van de casemanager weten. ‘Hoe kan ik daar het beste mee omgaan? Moet de werknemer voor zo’n ingreep niet gewoon vakantiedagen opnemen?’, vraagt hij. De casemanager vraagt de leidinggevende naar de voorgeschiedenis van de werknemer. Het blijkt dat zij aan ernstig overgewicht lijdt en daardoor ook andere gezondheidsproblemen heeft. De leidinggevende en de werknemer hebben daar de afgelopen maanden al vaker met elkaar over gesproken.

Recht op ziekmelding

Wat zegt de regelgeving over zo’n situatie? Allereerst heeft elke werknemer het recht om zich ziek te melden. Volgens de wet is de werknemer daarbij niet verplicht om aan de leidinggevende te vertellen wat de reden voor het verzuim is. Vertelt hij of zij wél de reden voor ziekmelding, dan is het niet aan de leidinggevende om daar een oordeel over te vellen. Het is aan de bedrijfsarts om na de ziekmelding te beoordelen of er inderdaad sprake is van ongeschiktheid om het werk te verrichten. De bedrijfsarts bepaalt daarna ook of de werknemer recht heeft op loondoorbetaling door ziekte.

Wel medische indicatie

De bedrijfsarts zal, tijdens het spreekuur, nagaan of de werknemer een medische indicatie van de behandelend specialist heeft voor de maagverkleining. Bij zo’n indicatie weegt onder andere mee dat iemand serieuze pogingen gedaan heeft om af te vallen onder begeleiding van een diëtist, maar desondanks al jaren te zwaar is. Ook gevolgen voor de gezondheid van de betrokkene spelen een rol. Als de werknemer een medische indicatie heeft, is het verzuim van deze persoon legitiem.

Geen medische indicatie

‘Zonder medische indicatie moet een werknemer een ingreep dus in de eigen tijd laten uitvoeren?’, wil de leidinggevende weten. Dat klopt, licht de casemanager toe. Dan gaat het om een zuiver cosmetische ingreep en heeft de werknemer geen recht op verzuim. Het is belangrijk dat de leidinggevende en de werknemer voorafgaand aan de periode van afwezigheid hier duidelijke afspraken over maken.

Complicaties na een ingreep

Een andere situatie ontstaat wanneer een cosmetische ingreep leidt tot medische complicaties, waardoor een werknemer niet kan werken. Dat is wél een legitieme reden voor een ziekmelding en loondoorbetaling tijdens het ziekteverzuim. 

Bij twijfel

Tot slot: in geval van twijfel is het altijd aan te raden dat de HR-medewerker of leidinggevende de situatie bespreekt met de bedrijfsarts of diens taak-gedelegeerde. In dit geval komt de leidinggevende via de bedrijfsarts te weten dat de werknemer met een medische reden verzuimt. De loondoorbetalingsplicht bij ziekte is dus van kracht.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Word casemanager taakdelegatie

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.