Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Benut de no-riskpolis

Veel werkgevers zijn niet bekend met de mogelijkheden rondom de no-riskpolis en benutten hierdoor deze niet of niet volledig. Dat is zonde, want hierdoor laten werkgevers veel geld liggen.

De no-riskpolis is een regeling die het aantrekkelijk maakt voor werkgevers om een werknemer in dienst te nemen met een arbeidsbeperking of ziekte. De overheid hoopt dat werkgevers hierdoor iedereen een eerlijke kans geeft op de arbeidsmarkt door de vermeende hogere verzuimkosten te compenseren.

Voordelen no-riskpolis

De regeling houdt in dat een werkgever voor deze betreffende werknemer een Ziektewet-uitkering aan kan vragen als hij ziek wordt. Hierdoor wordt de werkgever gedurende maximaal 104 weken gecompenseerd in de loonkosten. De hoogte van de Ziektewet-uitkering is tussen de 70 en 100% van het (gemaximeerde) dagloon.

Een bijkomend voordeel betreft de kosten voor Ziektewet- (indien werknemer ziek-uit-dienst gaat) en WGA-uitkeringen (indien werknemer gedeeltelijk of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt wordt beoordeeld). Deze uitkeringen komen normaliter gedurende maximaal 2 cq 10 jaar voor rekening van de werkgever. Voor de no-risk doelgroep vervalt deze toerekening.

Wie valt onder de no-riskpolis?

De no-riskpolis is voor een aantal doelgroepen van toepassing. Denk hierbij aan een werknemer met een WAO/WIA achtergrond of iemand die in de Wajong zit. Alle doelgroepen zijn terug te vinden in artikel 29b van de Ziektewet.

Uitvraag no-risk status

Maar wanneer weet de werkgever of iemand een no-riskpolis heeft? De werkgever dient bij de start van het dienstverband bij de werknemer na te vragen of er mogelijk sprake is van een no-riskpolis. Wettelijk gezien hoeft de werknemer daar gedurende de eerste 2 maanden van zijn dienstverband geen antwoord op te geven. Na deze 2 maanden is de werknemer hier wel toe verplicht. Mocht er twijfel zijn over een eventuele no-riskpolis, dan kan er (met toestemming van de werknemer) navraag worden gedaan bij UWV.

De no-risk periode

De no-riskpolis is in principe geldig gedurende de eerste 5 jaar van het dienstverband. Er bestaat een mogelijkheid om de no-riskpolis te verlengen, hiervoor gelden strikte regels. Voor de werknemer die valt onder de Banenafspraak is de duur van de no-riskpolis onbeperkt.

Benutten no-riskpolis

De no-riskpolis hoeft niet actief te worden aangevraagd. Zodra een werknemer uit de doelgroep bij een werkgever in dienst treedt, dan is de no-riskpolis actief en kan de werkgever bij ziekte een Ziektewet-uitkering bij UWV aanvragen.

Belangrijk om in het achterhoofd te houden is dat de Ziektewet-uitkering binnen 6 weken na de eerste ziektedag dient te worden aangevraagd bij UWV. Gaat de werknemer weer aan de slag? Zorg er dan voor dat de herstelmelding binnen 2 dagen aan UWV is doorgegeven. Zo worden onnodige boetes voorkomen.

Door het in kaart brengen van werknemers met een no-riskpolis loopt de werkgever gedurende de eerste 5 jaar (voor de Banenafspraak is deze periode onbeperkt) van het dienstverband geen financieel risico.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Word casemanager taakdelegatie

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.