Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Ziektewet

Een werkgever betaalt de uitkeringskosten voor elke medewerker die ziek uit dienst gaat. De begeleiding van een ZW-er kan lastig zijn, omdat deze buiten beeld is van uw organisatie. Toch kunt u als werkgever een aantal dingen doen om uw ZW-kosten te beperken en onnodige WGA-kosten te voorkomen.

Focus op inzetbaarheid is hierbij essentieel. Door uw mensen inzetbaar te houden, beperkt u verzuim en instroom in de WGA. Goede verzuimbegeleiding zorgt ervoor dat (ex-)medewerkers weer snel aan het werk kunnen. Om deze reden kiezen veel organisaties voor het ZW-eigenrisicodragerschap, waarbij de werkgever zelf de re-integratie in handen neemt.

In deze whitepaper over de Ziektewet komen de volgende zaken aan bod:

  • Voor welke groepen werknemers kunt u gebruikmaken van een vangnetregeling?
  • Wat is het ZW-eigenrisicodragerschap? En welke verplichtingen heeft u als eigenrisicodrager voor de Ziektewet?
  • Hoe kunt u casemanagement inzetten om WGA-instroom te voorkomen?

Tenslotte geven wij u 3 tips om uw ziekteverzuim, en daarmee uw ZW- en WGA-kosten, beheersbaar te houden. 

Vul uw gegevens in om het bestand op te vragen.