Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Ziektewet

Een werkgever betaalt de uitkeringskosten voor medewerkers die ziek uit dienst gaan. De begeleiding van een ZW-er kan lastig zijn, omdat deze buiten beeld is van uw organisatie. Toch kunt u als werkgever een aantal dingen doen om uw ZW-kosten te beperken.

Focus op inzetbaarheid is hierbij essentieel. Door uw mensen inzetbaar te houden, beperkt u verzuim en instroom in de WGA. Goede verzuimbegeleiding zorgt ervoor dat (ex-)medewerkers weer snel aan het werk kunnen. Om deze reden kiezen veel organisaties voor het ZW-eigenrisicodragerschap, waarbij de werkgever zelf de re-integratie in handen neemt.

In deze whitepaper over de Ziektewet komen de volgende zaken aan bod:

  • Voor welke groepen werknemers kunt u gebruikmaken van een vangnetregeling?
  • Wat is het ZW-eigenrisicodragerschap? En welke verplichtingen heeft u als eigenrisicodrager voor de Ziektewet?
  • Hoe kunt u casemanagement inzetten om WGA-instroom te voorkomen?

Tenslotte geven wij u 3 tips om uw ziekteverzuim, en daarmee uw ZW- en WGA-kosten, beheersbaar te houden. 

Vul uw gegevens in om het bestand op te vragen.