Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Ziekmelding met terugwerkende kracht

Ziekmelden bij UWV

Een werknemer, waarvan de arbeidsovereenkomst is beëindigd, dient zich binnen 2 dagen ziek te melden bij UWV om een aanvraag in te dienen voor een Ziektewet-uitkering. Maar wat betekent het voor de Ziektewet eigenrisicodrager én de werknemer als die termijn overschreden wordt?

Een werknemer kan zich met terugwerkende kracht ziek melden. De bedrijfsarts beoordeelt of het medisch gezien aannemelijk is dat de werknemer ziek was vanaf de genoemde datum en of er omstandigheden zijn waardoor de werknemer niet te verwijten is dat de ziekmelding te laat is gedaan.

Als de bedrijfsarts inderdaad vaststelt dat er medisch gezien sprake kan zijn van een ziekmelding met terugwerkende kracht, bestaat er recht op een Ziektewet-uitkering (mits aan de overige voorwaarden is voldaan). De ZW-eigenrisicodrager dient dan de ziekmelding te accepteren, de uitkering te betalen en de re-integratie te begeleiden. Doet de voormalig werkgever dit niet, dan zal UWV deze taak overnemen en worden alle gemaakte kosten in rekening gebracht bij de eigenrisicodrager.

Sanctie voor werknemer

Indien de (voormalig) werknemer zich zonder gegronde redenen te laat ziek heeft gemeld, kan er eventueel een maatregel worden opgelegd. Deze sanctie kan oplopen tot 20 procent korting op de ZW-uitkering.

Uitkering met terugwerkende kracht in de praktijk

Martijn ondertekent een vaststellingsovereenkomst waarmee hij per direct vrijgesteld wordt van werk en per 1 juni 2017 uit dienst gaat bij zijn werkgever. De afspraak is dat Martijn zelf een WW-uitkering aanvraagt na uitdiensttreding.

Begin september bericht UWV de voormalig werkgever van Martijn dat hij zich ziek heeft gemeld per 1 juni 2017. De werkgever is ZW-eigenrisicodrager en is dus verantwoordelijk voor de Ziektewet-uitkering van Martijn. Tevens dient de werkgever Martijn te begeleiden bij zijn re-integratie op de arbeidsmarkt.

De casemanager constateert, na bestudering van het dossier, dat Martijn geen WW heeft aangevraagd. Waarom de werkgever hier geen controle op heeft uitgevoerd, blijft onduidelijk. Na telefonisch contact met Martijn, maakt de casemanager direct een afspraak voor hem met de bedrijfsarts om helderheid te krijgen over de gezondheidssituatie van Martijn.

De bedrijfsarts constateert dat de beperkingen van Martijn werkgerelateerd zijn en liggen op het terrein van de arbeidsvoorwaarden. Ook vindt de bedrijfsarts het aannemelijk dat Martijn de klachten opliep tijdens het dienstverband. Bij een volgend spreekuur neemt Martijn bewijzen mee over medische problemen in de periode tussen het ontslag en de datum van ziekmelding. De bedrijfsarts informeert vervolgens de casemanager formeel dat het inderdaad gerechtvaardigd is dat Martijn zich met terugwerkende kracht ziek heeft gemeld. Ook geeft de arts aan dat de situatie van Martijn nu dusdanig is dat er gedurende een aantal uur per week gestart kan worden met de re-integratie.

Na dit bericht schakelt de casemanager direct een jobcoach in die Martijn begeleidt in het zoeken naar een nieuwe baan. De verwachting is dat Martijn met hulp van deze specialist veel sneller werk vindt, waardoor de werkgever bereid is de kosten van deze interventie voor zijn rekening te nemen.

De hulp van de jobcoach en de sollicitatietraining blijken succesvol: binnen twee maanden aanvaardt Martijn een baan en eindigt zijn ZW-uitkering.

Meer weten over de Ziektewet en het beheersen van toerekenbare ZW-uitkeringen? Download onze whitepaper.

Ziektewet CTA Robidus

Dit leest u in onze whitepaper over de Ziektewet:

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Word casemanager taakdelegatie

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.