Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Nieuws

Wijzigingen eerste tranche NOW-regeling

COVID-19 heeft ingrijpende gevolgen voor de arbeidsmarkt. Om werkgevers in deze tijd tegemoet te komen, heeft het kabinet de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen. Werkgevers maken volop gebruik van de NOW-regeling. Het kabinet monitort de regeling nauwlettend en past deze daar waar nodig aan. Gebleken is dat de NOW-regeling op enkele punten aangepast moet worden om zijn doeltreffendheid te kunnen garanderen. Daar waar bedrijven in eerste instantie geen gebruik konden maken van de NOW-subsidie, kan dit mogelijk nu wel.

Eind maart lanceerde de overheid de NOW-regeling. Deze regeling wordt in mei 2020 op een aantal punten aangepast. We noemen er een paar:

Seizoensbedrijven

De rekenmethode voor de hoogte van de NOW-subsidie voor seizoensbedrijven wordt aangepast. De aanpassing ziet erop dat een stijging van de loonsom in maart t/m mei ook meegenomen kan worden in de hoogte van de subsidie bij de vaststelling hiervan, mits de loonsom in de periode maart t/m mei hoger is dan driemaal de loonsom van januari.

Bedrijven die een afwijzing op de NOW aanvraag hebben ontvangen van UWV omdat er sprake was van een 0-loonsom in de maand januari 2020 of geen loonsom in januari 2020 en november 2019 kunnen mogelijk alsnog in aanmerking komen voor de NOW regeling. UWV zal deze bedrijven benaderen.

Overgang van onderneming

Gebleken is dat de NOW-regeling niet altijd het gewenste effect heeft indien er sprake is van een overgang van onderneming. Het moet mogelijk worden voor bedrijven die een andere onderneming over hebben genomen om de afwijkende bepaling voor omzetbepaling van startende ondernemers toe te passen. Hierdoor kan de omzetvergelijking vanaf de eerste kalendermaand na de dag van overgang voor de hele kalendermaanden in 2019 tot en met 29 februari 2020 worden opgenomen, omgerekend naar 3 maanden. Op die manier kan beter aangesloten worden bij de daadwerkelijke omzet(daling) van ondernemingen die een overname hebben gedaan voorafgaand aan de NOW. Daarbij is het wel van belang dat de overname minimaal een kalendermaand voor 29 februari 2020 ligt.

De afwijkende loonsombepaling voor seizoensbedrijven zal ook toegepast kunnen worden bij een onderneming die een andere onderneming heeft overgenomen waardoor er in de maand januari geen representatieve loonsom aanwezig is.

Dertiende maand uit loonsom

De NOW subsidie wordt gebaseerd op de loonsom met januari als referentiemaand en de loonsom van maart to t en met mei. Sommige werkgevers betalen in januari echter de dertiende maand uit, waardoor de loonsom van januari niet representatief is om te vergelijken met de maanden maart tot en met mei. Hierom is ervoor gekozen de dertiende maand uit de loonsom van januari te ‘filteren’. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie zal UWV de dertiende maand dus uit de loonsom halen.

Accountantsverklaring

Een accountantsverklaring is verplicht voor bedrijven die een voorschot hebben ontvangen van €100.000 of meer. Ook bij een vast te stellen subsidie van €125.000 of meer zal een accountantsverklaring nodig zijn. Let hierbij op dat het om de aanvraag gaat voor het totale concern en niet de subsidie die verstrekt wordt per loonheffingennummer. De overheid zal een online tool beschikbaar stellen om een redelijk inschatting te maken of een accountantsverklaring al dan niet vereist is.

Indien er geen accountantsverklaring vereist is, dan zal er wel een verklaring overlegd moeten worden van een derde die de omzetdaling bevestigt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een administratiekantoor, financieel dienstverlener of een brancheorganisatie.

Aanvraag verlengd tot 5 juni

Vanwege de wijzigingen van de regeling is er voor gekozen om het aanvraagtijdvak voor de eerste tranche te verlengen tot 5 juni 2020. Het indienen van een aanvraag om vaststelling kan vanaf 7 september.

NOW hulplijn van Robidus

Heeft u vragen over de noodmaatregel? We hebben de meestvoorkomende op een rij gezet. Klik hier voor de FAQ’s. Staat uw vraag er niet tussen, dan staan de NOW-consultants van Robidus voor u klaar. Ze zijn, tijdens kantooruren, te bereiken op: 088 – 91 99 377.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.