Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

WGA voorschot mag niet verhaald worden op eigenrisicodrager

Vanwege de achterstand in WIA beoordelingen krijgen werknemers recht op een WIA-voorschot indien hun aanvraag niet tijdig behandeld wordt. Deze voorschotten werden toegerekend aan de werkgever.

De Rechtbank in Limburg heeft geoordeeld dat voor het toerekenen van WIA-voorschotten aan de (ex-)werkgever geen wettelijke grondslag is aan te wijzen. In de Wet WIA staat immers niet dat een eigenrisicodrager ook het risico van betaling van een voorschot op een WIA-uitkering draagt. Daarin staat alleen dat een eigenrisicodrager het risico van betaling van de WGA-uitkering draagt. Dat daaronder mede een voorschot daarop moet worden begrepen, staat niet in de Wet WIA. Daarin is evenmin een bepaling opgenomen die een voorschot op een WIA-uitkering gelijkstelt met een WIA-uitkering. Van belang daarbij is dat aan het verlenen van een voorschot bij een WIA-aanvraag inherent is dat onzekerheid bestaat of uiteindelijk wel een WGA-uitkering wordt toegekend. Uit de Wet WIA blijkt niet ondubbelzinnig dat is bedoeld om ook bij die onzekere situatie het betalingsrisico voor rekening van de eigenrisicodrager te laten komen.

Controleer de UWV beslissing

Belangrijk voor u als werkgever om de verhaal beslissingen van UWV te controleren op uitkeringen waarvoor een voorschot is toegekend. Indien het voorschot bij u in rekening wordt gebracht dient u hiertegen bezwaar aan te tekenen. Desgewenst kan Robidus u hierbij ondersteunen.

Let op, door het ministerie van SZW wordt – middels de Verzamelwet SZW en derde nota van wijziging – getracht om per 1 januari 2022 wél een wettelijke grondslag te creëren voor het verhalen van een WIA-voorschot op de werkgever.

Terugvorderen WIA voorschot bij werknemer

De WIA-voorschotten diende terugbetaald te worden als de daadwerkelijke WIA-beoordeling een lagere (of geen) uitkering tot gevolg had. Dit leidde soms tot vervelende financiële situaties. In augustus heeft de Minister aangekondigd dat de uitbetaalde voorschotten van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 niet teruggevorderd worden bij degenen waarbij het voorschot niet (geheel) kan worden verrekend met een WW-uitkering of WIA-uitkering. Klik hier voor meer informatie over deze maatregel.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Maandelijks het laatste nieuws in uw mailbox

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.