Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Kent u deze 7 feiten en fabels omtrent de WGA?

Een WGA-uitkering wordt tot 10 jaar toegerekend aan werkgevers. Daarom heeft u er belang bij om arbeidsongeschiktheid te beperken. Is het eigenrisicodragerschap altijd de slimste keuze? Moet u bij de financieringskeuze alleen rekening houden met de WGA-premie en hoe zit het ook alweer met de Whk en een herbeoordeling naar IVA? 


We geven in deze blog antwoord op de belangrijkste feiten en fabels rondom de WGA. Na deze blog toe aan meer toelichting en uitleg? In onze whitepaper, WGA in beeld, vindt u nog meer uitleg van onze experts.


In 2020 zijn 340.000 werknemers in Nederland WIA-uitkeringsgerechtigden.

Feit: Ruim een half miljoen Nederlanders zijn geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt. We zien de afgelopen jaren dat de uitstroom lager is dan de instroom. Waardoor het aantal WIA-beoordeelde arbeidsongeschikten blijft stijgen. Het aantal WIA-uitkeringsgerechtigden stond in 2010 op 110.000, in 2020 is dit aantal opgelopen naar 340.000.


Het WGA-eigenrisicodragerschap is altijd de slimste keuze.

Fabel: Het ligt namelijk aan de situatie van uw bedrijf en de sector. Kiest u voor een publieke financiering? Dan bent u afhankelijk van de Whk-premie en heeft u geen grip op de re-integratie. Wordt u WGA-eigenrisicodrager? Dan heeft u meer  grip op de kosten, risico’s en re-integratie. Daarnaast merkt u financieel voordeel van uw re-integratie inspanningen.


Bij uw financieringskeuze moet u alleen rekening houden met de WGA-premie.

Fabel: Het is voor elke organisatie belangrijk om de financieringskeuze jaarlijks te evalueren. Wacht daarbij niet op de beschikking van de Belastingdienst of het nieuwe voorstel van uw verzekeraar, maar sorteer tijdig voor. Kijk hierbij niet alleen naar de WGA-premie, maar ook:

1) Past de wijze van risicofinanciering nog bij ons bedrijf?, 2) Hebben we voldoende grip op de uitvoering? en 3) Wat is ons maximale risico?


De stijging van arbeidsongeschikten wordt vooral veroorzaakt door 55+’ers. 

Feit: Vanaf 2016 stijgt het arbeidsongeschiktheidsuitkeringen langzaam, maar gestaag. De oorzaak is een stijgende trend van het langdurig en complex verzuim. Dit wordt veroorzaakt door een vergrijzende arbeidsmarkt, de verhoging van de pensioenleeftijd en de afschaffing van vervroegde uittredingsregelingen. Daarom zien we de laatste jaren met name een toename van arbeidsongeschiktheid in de leeftijdsgroep 55+.


Actief de WGA-instroom verlagen, voorkomt hoge kosten en risico’s.

Feit: De beste manier om uw kosten en risico’s te beperken, is de WGA-instroom verlagen. Dit kan onder andere door een actief inzetbaarheidsbeleid. Dit kan op meerdere manieren: 1) verzuim vooraf voorkomen, 2) vroegtijdig begeleiden wanneer een werknemer verzuimt, 3) gerichte interventies inzetten, 4) alle WIA-beoordelingen controleren, 5) herbeoordelingen aanvragen en 6) regelgevingen optimaal benutten. 
Weten hoe u deze stappen inzet? Bekijk de toelichting in onze WGA whitepaper.


U bent verplicht om een herbeoordeling aan te vragen bij UWV.

Fabel: Dit is geen verplichting, maar zeker aan te raden. Als één van uw werknemers nog onder behandeling is, wordt vaak een WGA van 80-100% toegekend. Voor de medische keuring van UWV kunt u dan een herbeoordeling aanvragen. Er bestaat een kans dat uw werknemer wordt herbeoordeeld naar een IVA-uitkering. Dit voorkomt dat u jarenlang ten onrechte een volledige uitkering betaalt. Tevens krijgt uw werknemer een hogere uitkering.


Uw WGA-financieringskeuze hangt nauw samen met uw inzetbaarheidsbeleid.

Feit: Door de jaren heen is een duidelijke verschuiving zichtbaar met betrekking tot de besliscriteria rondom de WGA. Waar het voorheen een primair financiële keuze was, voeren strategische keuzes omtrent inzetbaarheid steeds vaker de boventoon. Uit de analyse komt naar voren dat het loont om actief te investeren in de re-integratie van uw werknemers. Het bespaart op de kosten en zorgt voor fitte en vitale werknemers.

Whitepaper WGA in beeld

WGA in beeld

Als werkgever worden de WGA-uitkeringen voor uw werknemers aan u toegerekend. Daarom heeft u er belang bij om arbeidsongeschiktheid binnen uw organisatie te beperken. Slimme financieringskeuzes in combinatie met adequate toepassing van regelgeving en effectief casebeheer bij langdurige verzuimers geven u optimale controle.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Maandelijks het laatste nieuws in uw mailbox

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.