Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Benut u uw kansen als WGA-eigenrisicodrager?

Twee keer per jaar, op 1 januari en 1 juli, kunt u ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA (WGA ERD). In het kort betekent WGA ERD dat u ervoor kiest om minder arbeidsongeschiktheidspremies te betalen; daar staat wel tegenover dat u meer verantwoordelijkheden en verplichtingen krijgt. Benieuwd of het de juiste keuze voor u is en welke kansen u als WGA ERD kunt benutten? Ontdek het in deze blog. 

WGA in het kort: 

WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Het biedt werknemers, die door ziekte niet of minder kunnen werken, een WGA-uitkering. Dit geldt voor werknemers die 35 tot 80 procent arbeidsongeschikt worden verklaard en voor werknemers die 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt en niet duurzaam arbeidsongeschikt worden verklaard. Een WGA-uitkering kan tot 10 jaar worden toegerekend aan u als werkgever. Daarom heeft u er alle belang bij om uitval in te voorkomen. Tevens is het nuttig om te kijken welke financieringsmogelijkheid, publiek of WGA ERD, het beste past. 

Zet als WGA ERD in op duurzame inzetbaarheid 

Momenteel leven we in een wereld waar arbeidskapitaal schaars is. Kijk alleen al naar het vacature-overschot in Nederland. Daarom is het belangrijk te focussen op langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid, en hier proactief op in te spelen. Om zo werknemers langer fit en vitaal aan het werk te houden. 

Daarnaast stijgt het ziekteverzuim in Nederland hard. Tien jaar geleden lag het gemiddelde ziekteverzuim in ons land op 3,6%. Vandaag de dag ligt dit op 6,3%. Werknemers worden ouder, de werkdruk is in veel sectoren hoog en er is veel psychisch verzuim onder jongeren. Kiest u voor het WGA ERD? Dan krijgt u hier meer grip op. 

Want als WGA ERD werkt u zelf aan een proactieve aanpak om zieke werknemers snel en duurzaam te re-integreren. Zo kunt u in een vroeg stadium een casemanager inschakelen en zoekt u naar passend werk; zowel in uw eigen organisatie als daarbuiten. Verder wordt er vaak hulp van buitenaf ingeschakeld, denk aan: een psycholoog, coach of interventie. 

Bewaak als WGA ERD uw kosten en risico’s 

Kiest u voor het WGA ERD, dan heeft u inzetbaarheid meestal hoog op de beleidsagenda staan. Toch is dit vaak niet de enige reden om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. U wilt ook meer grip op de verzuimkosten en risico’s van uw organisatie. Als WGA ERD heeft u verplichtingen (zoals re-integratie) zelf in de hand. Zo houdt u zicht op kosten en risico’s. 

Toch verkeren veel werkgevers in onzekerheid bij de uitvoering van de WGA. Beschikt u over de juiste kennis, bent u up-to-date met de laatste wet- en regelgeving, doet u het juiste voor uitgevallen werknemers? Daarnaast beschikken veel WGA ERD over een beperkt aantal HR-specialisten die zich hier op focussen. Wat als diegene uitvalt? Daarom is het verstandig om als WGA ERD samen te werken met een partner. Zo zijn alle werkzaamheden en kennis goed geborgd. Daarnaast heeft u een gespecialiseerde sparringpartner voor complexe casussen en om uw aanpak tegen het licht te houden. 

Profiteer als WGA ERD van administratief gemak 

Kiest u ervoor om WGA ERD te worden? Dan krijgt u te maken met veel administratie en de re-integratiebegeleiding. Als publiek verzekerde wordt u hierin volledig ontzorgt. Waarom zou u dan toch voor het WGA ERD kiezen? Omdat u meer grip houdt. En daarnaast zijn er voor de administratieve verplichtingen veel oplossingen. Bijvoorbeeld de eerder genoemde samenwerking met een partner; dan profiteert u van het eigenrisicodragerschap, werkt u actief aan inzetbaarheid en ontziet een partner u van de administratieve ongemakken. 

Als WGA ERD investeert u dus actief in duurzame inzetbaarheid. Daarmee bespaart u niet alleen veel kosten, maar zet u zich ook in voor de gezondheid van uw werknemers. Private verzekeraars en/of dienstverleners op het gebied van sociale zekerheid kunnen u helpen om hier een juiste invulling aan te geven.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Word casemanager taakdelegatie