Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Wetsvoorstel aanpassing loonkostenvoordelen

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bevat instrumenten om invulling te geven aan de inclusieve arbeidsmarkt. Denk aan lastenverlichting voor werkgevers in de vorm van een tegemoetkoming in de loonkosten. Zo worden werkgevers gestimuleerd om mensen met een (potentieel) kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te houden.  Recent is de effectiviteit van de Wtl-instrumenten onderzocht.

Hoe gerichter een instrument wordt ingezet op een specifieke groep hoe effectiever dit instrument zal zijn. De huidige instrumenten in de Wtl variëren in de mate van gerichtheid. De huidige  loonkostenvoordelen (LKV) zijn reeds gericht op specifieke doelgroepen met een kwetsbare positie. Voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) is dit niet het geval doordat deze zich richt op een bredere doelgroep.

Er is afgesproken om het LIV gerichter in te gaan zetten en om te vormen tot een loonkostenvoordeel voor potentieel kwetsbare jongeren. Daarnaast wordt het LKV banenafspraak structureel. Het beleid blijft erop gericht om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te houden.

Loonkostenvoordeel voor jongeren

De regeling richt zich op een kwetsbare groep jongeren, met name jongeren zonder startkwalificatie. Het kabinet vindt het belangrijk dat zij alsnog de kans krijgen om een duurzame positie op de arbeidsmarkt te verwerven en alsnog een diploma of certificaat kunnen behalen. Het LKV jongeren is bedoeld voor jongeren die op jonge leeftijd een substantiële baan hebben met een salaris rond het wettelijk minimum(jeugd)loon. Concreet betekent dit dat de werkgever aanspraak kan maken indien er aan 3 voorwaarden wordt voldaan:

  • De werknemer is een jongere van 18 tot 27 jaar
  • Het loon van de werknemer ligt tussen 100% en 125% van het minimum(jeugd)loon
  • Er is sprake van minimaal 1248 verloonde uren op jaarbasis

Zowel voor ingang van de regeling als na 5 jaar wordt onderzocht of dit de juiste criteria zijn om de doelgroep te bereiken.

De verwachte hoogte van het LKV jongeren bedraagt maximaal € 2.000 voor jongeren die tussen 100%-110% van het wettelijk minimumloon verdienen en € 1.500 voor jongeren die tussen 110%-125% van het wettelijk minimumloon verdienen. Goed nieuws is dat de werkgever voor het LKV jongeren geen doelgroepverklaring nodig heeft. Net als het huidige LIV wordt het LKV jongeren automatisch uitbetaald.

Loonkostenvoordeel banenafspraak

Het LKV banenafspraak komt structureel beschikbaar voor alle werknemers die onder de doelgroep vallen. Daarmee vervalt het recht niet 3 jaar naar indiensttreding, maar kan gedurende het dienstverband gebruik worden gemaakt van de tegemoetkoming. Dit geldt ook voor werknemers die al langer in dienst zijn. Toepassing mag op basis van het doelgroepregister. Een doelgroepverklaring is dan niet meer nodig.

Inwerkingtreding

De komende tijd worden bovenstaande plannen verder uitgewerkt en vinden uitvoeringstoetsen plaats. Het streven is om de wetsvoorstellen in de loop van volgend jaar te publiceren.

Whitepaper benutten regelgeving

Wat vindt u in deze whitepaper?

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Maandelijks het laatste nieuws in uw mailbox

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.