Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Wet verbetering poortwachter bij re-integratie

De Wet verbetering poortwachter (Wvp) is u vast bekend. U krijgt ermee te maken bij het re-integreren van langdurig zieke werknemers. Maar wat regelt deze wet eigenlijk en waarom is de Wvp zo belangrijk voor iedereen die een rol speelt bij het begeleiden van zieke werknemers? Ontdek het in deze blog.

De Wet verbetering poortwachter bestaat sinds 2002. Het is geen op zichzelf staande wet, maar het wijzigde verschillende andere wetten. Zo richt de Wvp zich op het versterken van de re-integratieverplichtingen van werkgevers en zieke werknemers. Ook zorgt de wet voor een heldere verantwoordelijkheidsverdeling: werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor de re-integratie en UWV zorgt dat mensen niet onnodig in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Wet verbetering poortwachter heeft sterke invloed op re-integratie

Een aantal bekende re-integratiemiddelen vinden hun oorsprong in de Wet verbetering poortwachter. Zo zijn mogelijkheden uitgebreid om UWV om een deskundigenoordeel te vragen. Werknemers (en werkgevers) kunnen UWV vragen een uitspraak te doen over de aanwezigheid van passend werk en over de re-integratie-inspanningen van de werkgever. Om de re-integratieverplichtingen van werknemers te versterken, vervalt het recht op loon tijdens ziekte als een werknemer zonder goede reden niet meewerkt aan zijn re-integratie. 

Daarnaast kan UWV de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling op verzoek uitstellen. Dit is de vrijwillige verlenging van de loondoorbetalingsverplichting en is zinvol als een werknemer zich bijvoorbeeld nog middenin een herstelperiode bevindt. Door de re-integratie langer voort te zetten, kan instroom in een arbeidsongeschiktheidsuitkering worden voorkomen. Nog twee belangrijke re-integratie-onderwerpen die met de Wvp in de wet kwamen, zijn de verplichting om een re-integratieverslag op te stellen en de loonsanctie. Deze onderwerpen hebben een grote invloed op de huidige re-integratiebegeleiding van zieke werknemers.

Re-integratieverslag door Wvp verplicht

Sinds de Wet verbetering poortwachter zijn werkgevers verplicht aantekeningen te maken over het verloop van de ziekte en re-integratie van werknemers. Ook de verplichting om tijdig, samen met die werknemer, een plan van aanpak op te stellen is in de wet gekomen. Daarnaast zijn werkgevers verplicht, om samen met de werknemer, een re-integratieverslag op te stellen. Alle eisen (de aantekeningen, een plan van aanpak en het re-integratieverslag) zijn neergelegd in een ministeriële regeling die gelijk met de Wvp in werking is getreden. Tegenwoordig is dit de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar. Vraagt een werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering aan? Dan dient hij bij de aanvraag het re-integratieverslag mee te sturen naar UWV.

Beoordeling re-integratie inspanningen

Met de Wet verbetering poortwachter beoordeelt UWV aan de hand van het verslag of een werkgever voldoende aan de re-integratie van de zieke werknemer heeft gedaan. Voor deze beoordeling is een kader vastgesteld. Dit staat vast in de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter. UWV kan, sinds de Wvp, een loonsanctie opleggen als een werkgever de verplichtingen rondom het re-integratieverslag niet is nagekomen of onvoldoende heeft gedaan om een zieke werknemer aan het werk te helpen. Een loonsanctie betekent dat een werkgever langer het loon van de zieke werknemer doorbetaalt. Dit heeft als doel om werkgevers meer te motiveren de re-integratie van zieke werknemers aan te pakken en om gemaakte fouten te herstellen tijdens de loonsanctie.

Robidus ondersteunt bij de uitvoering van de Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter speelt dagelijks een belangrijke rol binnen Robidus. Onze casemanagers verzorgen de re-integratiebegeleiding van zieke werknemers en voorkomen hiermee de WGA-instroom. Hierbij volgen zij uiteraard de wetgeving en verplichtingen op. Zo ondersteunen we u bij het voldoen aan verantwoordelijkheden én focussen we op een snelle en duurzame re-integratie van zieke werknemers.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Word casemanager taakdelegatie

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.