Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Nieuws

Werkgever mag niet de dupe worden van administratieve fout verzekeraar

Een verzekeraar had de garantstelling van werkgevers die WGA eigenrisicodrager wilden blijven niet op tijd aangeleverd bij de Belastingdienst. Hierdoor verviel het WGA eigenrisicodragerschap voor deze werkgevers. Robidus heeft dit besluit, namens haar klanten, aangevochten tot aan de Hoge Raad.

Per 1 januari 2017 werd het bestaande WGA risico voor vast personeel uitgebreid met toerekening van de WGA-uitkeringen aan (voormalig) werknemers met een flexibel dienstverband. Hierdoor diende alle lopende WGA eigenrisicodragerschap verzekeringen uitgebreid te worden met dit nieuwe risico. Werkgevers diende nieuwe verzekeringen te sluiten en derhalve ook een nieuwe garantieverklaring aan te leveren aan de Belastingdienst.

Casus

In de onderhavige casus bleek de verzekeraar niet op tijd (voor 31 december 2016) een garantieverklaring ingeleverd te hebben bij de Belastingdienst. Hierdoor verviel het WGA eigenrisicodragerschap per 1 januari 2017. Het direct hierna alsnog aanleveren van de garantieverklaring maakte voor de Belastingdienst geen verschil.

Uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad is het niet eens met dit oordeel van de Belastingdienst. De werkgever heeft immers de administratieve fout van de verzekeraar zo snel mogelijk hersteld, waardoor het WGA eigenrisicodragerschap niet beëindigd had mogen worden. De Hoge Raad stelt dat het eigenrisicodragerschap in deze omstandigheden niet eindigt bij te late aanlevering van de benodigde documenten door de verzekeraar. De wetgever had met de samenvoeging van de WGA regeling voor vast en flexibel personeel juist een overgang willen regelen die eenvoudig was. Bij de beoogde eenvoud passen geen verstrekkende gevolgen door een fout van een verzekeraar die snel hersteld is.

Voordeel werkgever en werknemer

De getroffen werkgevers zijn door deze uitspraak met terugwerkende kracht WGA eigenrisicodrager vanaf 1 januari 2017. Ook voor werknemers is deze uitspraak positief. Dit betekent namelijk dat werknemers die ziek zijn geworden in de periode vanaf 1 januari 2017 alsnog vallen onder het WGA eigenrisicodragerschap van hun (ex-)werkgever. Zij kunnen hierdoor in hun re-integratie begeleid worden door hun (ex-)werkgever in plaats van het UWV.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Word casemanager taakdelegatie