Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Vrijwilligerswerk tijdens re-integratie, mag dat?

WIA en vrijwilligerswerk

Hoezo, mag ik geen vrijwilligerswerk meer doen?’ Lucy begrijpt er niets van. Ze had toch met haar ex-werkgever afgesproken dat vrijwilligerswerk prima was zo lang ze nog ziek was? Ze doet toch haar best weer in het arbeidsproces te komen? Net nu ze op een mooi evenwicht zit van drie dagen vrijwilligerswerk moet ze gaan solliciteren naar een betaalde baan. Zou dit echt zijn?

Het begin: de ziekmelding

Lucy heeft een dienstverband voor de duur van een jaar bij een zorgorganisatie. De werkgever is eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Na negen maanden meldt Lucy zich ziek. Tijdens het spreekuur stelt de bedrijfsarts vast dat er medische oorzaken zijn voor de uitval, maar dat er meerdere factoren van invloed zijn op het ziektebeeld. De aanpak van die factoren zal het herstel beïnvloeden. De eerste weken heeft Lucy geen mogelijkheden om te werken en de prognose tot volledig herstel is 3-6 maanden.

Plan van aanpak

Al snel zijn Lucy en haar leidinggevende in gesprek. Het blijkt dat Lucy zich niet in haar element voelt bij de organisatie. Het werk op onregelmatige tijden, waarvoor ze is aangenomen, is haar te zwaar in combinatie met haar gezin. Ook met de cliënten kan ze niet veel. Desondanks heeft ze zich in de afgelopen maanden enorm ingezet en geprobeerd zich staande te houden, wat haar leidinggevende zeker gezien heeft. Samen hebben ze er al eerder over gesproken en de leidinggevende vindt het erg jammer, want Lucy is een fijn mens. In een goed gesprek komen Lucy en zij tot de conclusie dat het niet verstandig is Lucy terug te laten keren in het eigen werk. Dit zou het herstel en het werk niet ten goede komen. Het liefst gooit Lucy haar leven over een andere boeg en zou ze afscheid van de zorg nemen. Ze komen overeen dat Lucy na afloop van haar contract uit dienst gaat.

Re-integratie via vrijwilligerswerk

Er is nog een paar maanden te gaan tot dat moment. Volledig herstel zal niet plaatsvinden vóór het einde van het contract. Dat Lucy straks aanspraak maakt op de Ziektewet is nu al duidelijk. Lucy en haar leidinggevende stellen daarom een Plan van Aanpak op voor de re-integratie. De werkgever is door het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet immers verantwoordelijk hiervoor, ook na uitdiensttreding. Ze spreken af dat zij eerst herstelt en zich, zodra dat lukt, via vrijwilligerswerk op de arbeidsmarkt oriënteert.

Beter? Dan een betaalde baan

Zo gezegd, zo gedaan. Na een paar weken thuis te zijn geweest vindt Lucy vrijwilligerswerk dat zij kan opbouwen naar drie dagen per week.

Ze is tevreden en haalt veel plezier uit het vrijwilligerswerk. Ze schrikt dan ook als de casemanager vertelt dat ze betaald werk moet zoeken. De Ziektewet is er immers voor ex-werknemers die niet kunnen werken en kent een sollicitatieplicht voor hen die wel (deels) kunnen werken. Als je een Ziektewet-uitkering hebt en je blijkt geschikt voor werk, zul je je dus ook beschikbaar voor werk moeten houden en moeite moeten doen dat te vinden.

Vrijwilligerswerk dat niet leidt tot een betaalde baan is dus prima als je nog arbeidsongeschikt bent, maar het mag betaald werk niet in de weg staan.

Door de mooie opbouw van het vrijwilligerswerk heeft Lucy laten zien nu zo ongeveer klaar te zijn voor betaald werk. Dus moet ze zich nu inspannen dat te vinden.

Nu snapt Lucy hoe het zit. Ze vindt het niet leuk weer afscheid te moeten nemen van het vrijwilligerswerk, maar ze snapt het wel. De casemanager biedt daarom namens de ex-werkgever ondersteuning aan in de vorm van een re-integratiecoach. Samen met de coach gaat Lucy op zoek naar een baan waar ze net zoveel voldoening uit haalt als uit haar vrijwilligerswerk.

In onze Ziektewet whitepaper leest u meer over het eigenrisicodragerschap en het beheersen van het ZW-risico.

Whitepaper - effectief verzuim terugdringen

Wat vindt u in deze whitepaper?​

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Word casemanager taakdelegatie

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.