Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Nieuws

Vereenvoudiging banenafspraak

Het wordt eenvoudiger voor werkgevers om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Staatssecretaris Van Ark past hiervoor de Wet banenafspraak aan.

In het sociaal akkoord van 2013 is afgesproken om met elkaar 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De overheid zou 25.000 banen voor haar rekening nemen, de marktwerkgevers 100.000. De voortgang wordt jaarlijks gemeten en vergeleken met de afgesproken staffel. Indien niet genoeg banen gecreëerd zijn, kan het quotum geactiveerd worden. Dit quotum kan per sector – markt of overheid – worden geactiveerd. Na activatie wordt per individuele werkgever gekeken of het quotumpercentage gehaald wordt. Wanneer de werkgever onvoldoende medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst heeft, ontvangt hij een boete van € 5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats.

Inmiddels is het ‘Breed offensief’ opgestart. Dit plan omvat allerlei maatregelen om het voor werkgevers makkelijker te maken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te trekken en gebruik te maken van beschikbare instrumenten. De maatregelen die nu in wetgeving uitgewerkt worden zijn:

  • Afschaffing van sectoren. Het gaat er niet om binnen welke sector banen gecreëerd worden, maar dát ze gecreëerd worden. Daarom worden de sectoren overheid en markt opgeven. Tezamen moeten zij zorgen dat er 125.000 banen bij komen. De verdeling is niet meer van belang.
  • Het boetesysteem verandert. Nu is er alleen sprake van een negatieve prikkel. De (individuele) boete vervalt. In plaats daarvan krijgt elke werkgever te maken met een ‘inclusiviteitsopslag’, een verhoogd premiepercentage voor de werknemersverzekeringen. Daartegenover komt een bonus. Voor elke ingevulde arbeidsplaats krijgt de werkgever een bonus, door ophoging van het loonkostenvoordeel. Wanneer er net zoveel medewerkers vanuit de doelgroep banenafspraak in dienst zijn – zoals zou moeten – zijn opslag en bonus in evenwicht. Stelt u te weinig banen beschikbaar, is de opslag hoger. Wanneer u juist extra banen gecreëerd heeft, ontvangt u meer bonus dan opslag. Daarmee worden werkgevers straks ook beloond voor extra inspanningen.
  • Alle medewerkers die meetellen voor deze regeling staan opgenomen in het doelgroepregister banenafspraak. Wanneer een medewerker niet meer aan de voorwaarden voldoet, verdwijnt hij nu na 2 jaar uit dit register. Hij telt dan niet meer mee voor de 125.000 banen en de werkgever kan niet altijd meer gebruik maken van subsidies. Straks blijft de medewerker, ook als hij niet meer aan de voorwaarden voldoet, in het doelgroepregister staan. Daarmee blijven ook alle voordelen voor de werkgever bestaan.
  • Het benutten van de subsidies is in een aantal gevallen administratief behoorlijk complex. Er zijn diverse plannen om dit te vereenvoudigen, zoals het uniformeren van het aanvraagproces voor loonkostensubsidie. Deze plannen worden in de vorm van een pilot getest. Wanneer deze pilot succesvol is, worden de plannen verder doorgevoerd.
  • Daarnaast zijn er plannen die ervoor gaan zorgen dat er geen doelgroepverklaring meer nodig is voor de medewerkers die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Ook zal de maximumduur voor dit loonkostenvoordeel – op dit moment nog 3 jaar – komen te vervallen en krijgt de werkgever onbeperkt recht op het loonkosten voor medewerkers uit deze doelgroep.
Whitepaper benutten regelgeving

Wat vindt u in deze whitepaper?

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Maandelijks het laatste nieuws in uw mailbox

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.