Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Nieuws

Veranderingen sociale zekerheid 2021

2020 in vogelvlucht

Het coronavirus heeft gevolgen voor de samenleving en de economie. De impact op werkend Nederland is groot. Dit is ook terug te zien in de aanvragen voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (de NOW-regeling). Het kabinet heeft 20 miljard euro gereserveerd voor de uitgave van de NOW 1, 2 en 3. Het NOW staat voor behoud van banen en ruimte voor aanpassing aan de nieuwe economische realiteit. De eerste tranche van de NOW heeft een bereik van 139 duizend werkgevers en 2,65 miljoen werkenden. Het noodpakket, waaronder de NOW valt, heeft ervoor gezorgd dat de grootste klappen opgevangen zijn. Dat neemt echter niet weg dat een crisis van deze omvang ingrijpende gevolgen heeft voor veel mensen en bedrijven.

De werkloosheid stijgt en het aantal bedrijven dat failliet gaat ook. Begin 2021 zal de werkloosheid ongeveer uitkomen op 545.000 mensen, een toename van 230.000 ten opzichte van 2019. In bepaalde sectoren is minder werk, terwijl in andere sectoren een tekort aan arbeidskrachten is. Daarom wordt er geïnvesteerd in scholing en andere maatregelen om de overstap naar ander werk te kunnen maken. Ook blijft er focus op het ondersteunen van kwetsbare doelgroepen.

Overzicht regeringsplannen

  • Van LIV naar LKV jongeren
  • Update invulling Banenafspraak
  • Wetsvoorstel vereenvoudiging Banenafspraak en quotumheffing
  • Wetsvoorstel Breed Offensief
  • Wijzigingen wetsvoorstel uitvoeren Breed offensief
  • Wet invoering extra geboorteverlof
  • EU-richtlijn betreffende evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers
  • Wetsvoorstel Wet invoering betaling ouderschapsverlof
  • Subsidieregeling Praktijkleren
  • Loondoorbetaling bij ziekte en RIV-toets

Toelichting op alle wijzigingen

In dit document zetten de Robidus specialisten voor u de belangrijkste regeringsplannen op terrein van sociale zekerheid op een rij. U vindt hier een toelichting op bovengenoemde opsomming én overige maatregelen die in 2021 van toepassing zullen zijn.

Whitepaper benutten regelgeving

Wat vindt u in deze whitepaper?

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Maandelijks het laatste nieuws in uw mailbox

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.