Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Op vakantie terwijl je ziek thuis bent

Dit zegt onze casemanager erover

Peter wil ruim drie weken op vakantie, maar helaas weigert zijn werkgever de verlofaanvraag goed te keuren. Peter is het hier allesbehalve mee eens. Hij is al anderhalf jaar arbeidsongeschikt thuis, deze drie weken kunnen er toch ook nog wel bij? Zijn vrouw en hij willen graag eens naar Curaçao. Zijn werkgever denkt hier echter anders over.

Bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid kijkt UWV naar het verlies aan inkomenscapaciteit. Door een vergelijking te maken tussen het loon dat men verdiende vóór ziekte en het loon dat men theoretisch kan verdienen, stelt UWV de mate van arbeidsongeschiktheid vast.

De situatie

Peter is al sinds begin 2017 arbeidsongeschikt en sinds kort is zijn re-integratie gericht op het tweede spoor. Zijn leidinggevende heeft hierover afspraken met hem gemaakt, waarover ook Peter enthousiast is. Tegelijkertijd maakt hij plannen om ruim drie weken op vakantie te gaan. Hij overlegt dit met de bedrijfsarts, die aangeeft dat er geen medische bezwaren zijn. De direct leidinggevende zegt op zich ook geen bezwaar te hebben tegen de vakantie, mits deze de re-integratie niet in de weg staat. En precies dit laatste is het punt. Peter moet volgens afspraak op 27 augustus beginnen aan zijn re-integratie tweede spoor. Midden in de periode dat hij met vakantie wil.

Peter zelf ziet het probleem niet. “Een paar weken later beginnen, na anderhalf jaar arbeidsongeschiktheid, is toch ook weer niet zo ernstig?”, zo meent hij. “We kunnen de re-integratie toch buiten mijn vakantie om plannen en er iets later mee beginnen?”

De regels

Op vakantie tijdens ziekte en re-integratie

Onze casemanager legt werkgever en werknemer om te beginnen uit dat een zieke werknemer gewoon op vakantie mag, mits de vakantie bijdraagt aan het herstel en er geen medische bezwaren zijn. Dus mits de vakantie het herstel van Peter niet in de weg staat en hij het Plan van Aanpak nakomt, mag hij op vakantie.

Verlofaanvraag weigeren

Als werkgever mag je een verlofaanvraag alleen weigeren met een gewichtige reden. Is het feit dat Peter de afspraken uit het Plan van Aanpak niet kan nakomen gewichtig genoeg? Het antwoord is ja.

Een werkgever heeft namelijk de plicht om een re-integrerende werknemer te laten opbouwen in werk. Voldoet hij niet aan zijn verplichtingen in het kader van de re-integratie, dan riskeert de werkgever een loonsanctie van het UWV als hij niet voldoet. Het is dus logisch dat de werkgever niet langer wil wachten met het starten van passende werkzaamheden.

Nakomen van re-integratieverplichtingen

Niet alleen de werkgever, ook Peter moet zijn re-integratie serieus oppakken. Schendt hij zijn verplichtingen als werknemer, dan verliest hij zijn recht op loondoorbetaling.

Het advies

Aan de werkgever adviseerden wij binnen twee weken na de aanvraag het verlof zowel mondeling als schriftelijk te weigeren. Zo zit je altijd safe richting het UWV.

Peter raadden we aan zijn vakantie niet door te zetten. Doet hij dit toch, dan moet hij rekenen op een loonopschorting. Als hij ondanks de duidelijk weigering van zijn verlofaanvraag toch op vakantie gaat, komt hij bovendien niet alleen het Plan van Aanpak niet na. Hij blijft ook nog eens bewust en weloverwogen weg van zijn werk, wat voor zwaardere sancties kan zorgen.

Peter besluit de vakantie te verzetten. Zoals afgesproken gaat hij op 27 augustus aan de slag.

Lees meer over de visie van Robidus op verzuim of download de whitepaper over het terugdringen van verzuim.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Word casemanager taakdelegatie

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.