Inzetbaarheid

Inzetbaarheid vergroten in Nederland

In een krappe arbeidsmarkt, zoals in Nederland, is het van belang dat  iedereen volop mee kan doen. Dat is ieders individuele verantwoordelijkheid, maar ook die van u als werkgever omdat de kosten van niet-inzetbaar personeel bij uw worden neergelegd, onder andere door verplichte loondoorbetaling bij ziekte en toerekenbare Ziektewet- en WGA-uitkeringen. 

Arbeidsperspectief

Het arbeidsperspectief van werknemers wordt bepaald door de mate waarin hij in staat is in zijn eigen inkomen te blijven voorzien. Hij dient “fit for a job” te blijven, zowel qua kennis en kunde als mentaal en fysiek. 

Goed arbeidsperspectief leidt tot betere inzetbaarheid en daarmee hogere productiviteit voor de werkgever.

Inzetbaarheid onderzoeksrapport

Inzetbaar blijven

Vergrijzing, technologische ontwikkelingen en een behoefte aan balans tussen werk en vrije tijd veroorzaken veranderingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. We werken langer door en wisselen steeds sneller van functie of werkgever. Het werk verandert, onder andere door automatisering. We willen privé steeds meer vrije tijd, maar krijgen tegelijkertijd meer verplichtingen zoals mantelzorg. Door al die factoren ontstaat een hogere druk op de inzetbaarheid van Nederlandse werknemers.
Belang werknemer

Inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt is van belang. Werknemers moeten ervoor zorgen dat individuele kennis en vaardigheden blijven aansluiten in de markt. Dit is cruciaal om, nu en in de toekomst, zelfstandig inkomen te kunnen blijven genereren. Mentaal en fysiek gezond blijven is belangrijk om tot de AOW-gerechtigde leeftijd participeren op de arbeidsmarkt.

Belang werkgever

Voor de werkgever is inzetbaarheid belangrijk omdat hij de kosten van niet inzetbaar personeel krijgt toegerekend. Maar ook omdat er steeds meer druk op de arbeidsmarkt ontstaat, waardoor het moeilijker wordt om aan gekwalificeerd personeel te komen.

Issues rondom inzetbaarheid

Langer doorwerken

In 2024 wordt de AOW-leeftijd verhoogd naar 67 jaar. Vanaf 2025 is de AOW-leeftijd afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting.

Mentaal en fysiek fit blijven

Een groot deel van het verzuim en de arbeidsongeschiktheidskosten die daarbij horen, kunnen worden voorkomen door een gezonde levensstijl. Mobiliteit, preventie, gezond en fit zijn en blijven werkt.

Mismatch opleidingsniveau

De overheid stimuleert werkgevers en werknemers om bij te blijven door het beschikbaar stellen van subsidies. Werkgevers kunnen opleidingen en cursussen aanbieden zodat werknemers up-to-date blijven of zich kunnen omscholen binnen het bedrijf.

Issues Inzetbaarheid

Meer weten over dit onderwerp?

NIEUWS EN BLOGS