Een online magazine van Robidus

Verzuimpreventie

Verzuim voorkomen is beter dan verhelpen. Door vroegtijdig een persoonlijke aanpak te realiseren, kunt u ervoor zorgen dat een werknemer duurzaam re-integreert op de arbeidsmarkt. Laat u door dit online magazine over verzuimpreventie inspireren om verzuim samen beter te maken!

 
Verzuim mockup

Zet in op verzuimpreventie

“Werken is de nieuwe vorm van sociale zekerheid. We moeten er samen alles aan doen om mensen – binnen hun mogelijkheden – optimaal te laten participeren in het arbeidsproces. 

"Focus op verzuimpreventie en zet in op de inzetbaarheid van medewerkers."

Door in te zetten op verzuimpreventie kunnen we een groot deel van de verzuimkosten voorkomen. Zo zorgt u er ook voor dat medewerkers fit for the job blijven, zowel fysiek als mentaal”, aldus Robert Wondaal, Chief Commercial Officer bij Robidus, over het magazine. 

Zet in op verzuimpreventie

Verzuimpreventie magazine

Verzuimpreventie is arbeidsperspectief

Onze casemanagers focussen op het voorkomen van langdurige arbeidsongeschiktheid door in een vroeg stadium van verzuim een persoonlijke aanpak te realiseren. Want hoe langer iemand uit de running is, hoe lastiger het wordt om deze persoon weer aan het werk te krijgen. Robidus focust daarom op arbeidsperspectief: dit wordt bepaald door de mate waarin een werknemer in staat is in het eigen inkomen te blijven voorzien. Een werknemer dient fit for the job te blijven, zowel qua kennis en kunde als mentaal en fysiek. Goed arbeidsperspectief leidt tot betere inzetbaarheid en het voorkomen van verzuim. Daarnaast zorgt het voor een hogere productiviteit voor werkgevers. In dit online magazine over verzuimpreventie delen wij inspirerende verhalen. Zo laten we zien hoe onze filosofie werknemers én werkgevers vooruit brengt.

verzuimpreventie
Verzuim

‘Bij verzuim moet je heel kort op de bal spelen’

Erik Koers, HR manager bij Blokker, is ervan overtuigd dat de begeleiding van verzuimende medewerkers strak georganiseerd moet worden, anders loopt u als werkgever onnodig risico. Bij Blokker krijgen medewerkers vanaf dag 1 van hun verzuim dagelijks aandacht, mede dankzij de samenwerking met Robidus.

Erik: “Met inzet van professionals zijn we verzuim juist beter gaan begrijpen en beheersen in een periode van meer onrust. We hebben samen gekeken hoe we het anders konden organiseren en kwamen uit op een vorm die wij een verlengde arm-constructie noemen: Obra, dochterbedrijf van Robidus, kan onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts meer medische vragen stellen, zodat ze directer kunnen handelen, met als uiteindelijk doel om het verzuim in te korten.”

In dit magazine over verzuimpreventie leest u het gehele interview.