Publiek of privaat

Risicofinanciering die aansluit op uw HR-beleid

Uitkeringen vanuit de WIA en Ziektewet van (ex-)werknemers worden aan de werkgever toegerekend. De WGA-uitkering aan arbeidsongeschikten tot maximaal tien jaar en de ZW-uitkeringen aan werknemers die ziek-uit-dienst zijn gegaan maximaal twee jaar. Naast het financiële aspect dient u als werkgever de uitkeringsgerechtigde te ondersteunen bij re-integratie op de arbeidsmarkt.

Verbeteren Risicofinanciering

U heeft meer invloed dan u denkt: 

 • Controleert u de WIA-beoordeling op juistheid?
 • Hoe vaak zijn uw herbeoordelingsverzoeken succesvol?
 • Wat doet u aan preventie van langdurende arbeidsongeschiktheid?
 • Ondersteunt uw verzekeraar u financieel bij preventie?
 • Begeleidt u gedeeltelijk arbeidsongeschikten op hun weg naar herstel?
 • Benut u vangnetregelingen voor arbeidsongeschikten met een doelgroepstatus?
Robidus - verbeteren risicofinanciering

Passende financieringsvorm

Als werkgever kunt u de WGA-en ZW-risico’s op verschillende manieren financieren. De financieringsvorm heeft invloed op de wijze waarop re-integratie wordt uitgevoerd en op de mate van sturing dat u als werkgever wenst. Robidus ondersteunt u bij uw zoektocht naar de voor uw organisatie passende financieringsvorm.

UWV (publieke financiering)
 • Financiering: De werkgever betaalt een individuele premie aan UWV. 
 • Uitkering: UWV betaalt de uitkering aan de (voormalig) werknemer. 
 • Re-integratie: UWV begeleidt de uitkeringsgerechtigde bij de re-integratie.
Private verzekeraar (eigenrisicodragerschap)
 • Financiering: De werkgever betaalt premie aan een private verzekeraar.
 • Uitkering: De werkgever betaalt de uitkering aan de uitkeringsgerechtigde of laat de betaling door UWV verzorgen. De betaling wordt vervolgens door de werkgever bij de verzekeraar gedeclareerd.
 • Re-integratie: De werkgever is verantwoordelijk voor de re-integratie van de (ex-)werknemer. De verzekeraar ondersteunt vaak het re-integratietraject financieel.
Eigen beheer (eigenrisiciodragerschap)
 • Financiering: De werkgever financiert de kosten uit eigen middelen.
 • Uitkering: De werkgever betaalt de uitkering zelf of het UWV maak de uitkering over en declareert deze vervolgens bij de werkgever.
 • Re-integratie: De werkgever is verantwoordelijk voor de re-integratie van de (ex-)werknemer.

Verplichtingen Eigenrisicodragerschap

Re-integratie begeleiding

Rekening houdend met de individuele mogelijkheden en beperkingen zal de casemanager de uitkeringsgerechtigde ondersteunen bij een duurzame terugkeer op de arbeidsmarkt.

Administratieve verplichtingen

De Wet verbetering poortwachter kent diverse vereisten voor de re-integratiebegeleiding van de ZW-uitkeringsgerechtigde. Alle activiteiten dienen vastgelegd te worden in het dossier. 

Controle op naleving polisvoorwaarden

ZW en WGA verzekeraars stellen steeds strengere eisen aan de administratie en naleving van polisvoorwaarden. Omdat de meeste werkgevers meer dan één risico-financierder hebben, zijn er diverse polissen met eigen polisvoorwaarden. Het niet naleven daarvan kan ertoe leiden dat de WGA-uitkering niet gedekt wordt door de verzekeringspolis.

Eigenrisicodragerschap

Eigenrisicodragerschap loont

Robidus speelt een belangrijke rol bij organisaties als het gaat om eigenrisicodragerschap. Door een unieke aanpak met de focus op casemanagement, bevorderen we de re-integratie en daardoor de WGA-uitstroom. Met een juiste administratie beperken we risico’s. Publiek verzekerde werkgevers moeten afwachten hoe het UWV de re-integratie verzorgt. Wanneer u kiest voor eigenrisicodragerschap, bent u zelf de regisseur. 

WGA QUICK-SCAN

Is het WGA-eigenrisicodragerschap interessant voor u?

De WGA quick-scan maakt inzichtelijk of het WGA-eigenrisicodragerschap financieel interessant is voor uw organisatie. De informatie die op uw Whk-beschikking staat is voldoende voor een vergelijking tussen publieke WGA-financiering en het eigenrisicodragerschap. Op basis van uw loonsom en de Whk-premie stellen de Robidus specialisten een WGA financiering vergelijking op. Deze quick-scan rapportage ontvangt u binnen enkele werkdagen per e-mail.

 • Bekijk uw Whk-beschikking
 • Vul uw gegevens uit de beschikking in op het formulier
 • Klik op verzenden
 • Binnen enkele dagen ontvangt u een rapportage in de mail

Meer weten over dit onderwerp?

NIEUWS EN BLOGS