Publiek of privaat

Risicofinanciering die aansluit op uw HR-beleid

Uitkeringen vanuit de WIA en Ziektewet van (ex-)werknemers worden aan de werkgever toegerekend. De WGA-uitkering aan arbeidsongeschikten tot maximaal tien jaar en de ZW-uitkeringen aan werknemers die ziek-uit-dienst zijn gegaan maximaal twee jaar. Naast het financiële aspect dient u als werkgever de uitkeringsgerechtigde te ondersteunen bij re-integratie op de arbeidsmarkt.

Verbeteren Risicofinanciering

U heeft meer invloed dan u denkt: 

Robidus - verbeteren risicofinanciering

Passende financieringsvorm

Als werkgever kunt u de WGA-en ZW-risico’s op verschillende manieren financieren. De financieringsvorm heeft invloed op de wijze waarop re-integratie wordt uitgevoerd en op de mate van sturing dat u als werkgever wenst. Robidus ondersteunt u bij uw zoektocht naar de voor uw organisatie passende financieringsvorm.

Verplichtingen Eigenrisicodragerschap

Re-integratie begeleiding

Rekening houdend met de individuele mogelijkheden en beperkingen zal de casemanager de uitkeringsgerechtigde ondersteunen bij een duurzame terugkeer op de arbeidsmarkt.

Administratieve verplichtingen

De Wet verbetering poortwachter kent diverse vereisten voor de re-integratiebegeleiding van de ZW-uitkeringsgerechtigde. Alle activiteiten dienen vastgelegd te worden in het dossier. 

Controle op naleving polisvoorwaarden

ZW en WGA verzekeraars stellen steeds strengere eisen aan de administratie en naleving van polisvoorwaarden. Omdat de meeste werkgevers meer dan één risico-financierder hebben, zijn er diverse polissen met eigen polisvoorwaarden. Het niet naleven daarvan kan ertoe leiden dat de WGA-uitkering niet gedekt wordt door de verzekeringspolis.

Eigenrisicodragerschap

Eigenrisicodragerschap loont

Robidus speelt een belangrijke rol bij organisaties als het gaat om eigenrisicodragerschap. Door een unieke aanpak met de focus op casemanagement, bevorderen we de re-integratie en daardoor de WGA-uitstroom. Met een juiste administratie beperken we risico’s. Publiek verzekerde werkgevers moeten afwachten hoe het UWV de re-integratie verzorgt. Wanneer u kiest voor eigenrisicodragerschap, bent u zelf de regisseur. 

WGA QUICK-SCAN

Is het WGA-eigenrisicodragerschap interessant voor u?

De WGA quick-scan maakt inzichtelijk of het WGA-eigenrisicodragerschap financieel interessant is voor uw organisatie. De informatie die op uw Whk-beschikking staat is voldoende voor een vergelijking tussen publieke WGA-financiering en het eigenrisicodragerschap. Op basis van uw loonsom en de Whk-premie stellen de Robidus specialisten een WGA financiering vergelijking op. Deze quick-scan rapportage ontvangt u binnen enkele werkdagen per e-mail.

Meer weten over dit onderwerp?

NIEUWS EN BLOGS