Ondernemingsraad en sociale zekerheid

Ondernemingsraad staat voor goed werkgeverschap

Het belang van de werkgever is niet altijd gelijk aan dat van de werknemer.
Een ondernemingsraad (OR) speelt een cruciale rol bij deze belangenafweging.
Robidus ondersteunt OR-leden bij de invulling van de sociale zekerheid binnen een organisatie.

Ondersteuning voor de ondernemingsraad

  • Begeleiding bij advisering/besluitvorming omtrent financieringswijze.
  • Advisering en ondersteuning bij besluitvorming over eigenrisicodragerschap.
  • Ondersteuning bij het laten aansluiten van de collectieve zorgverzekering op de werknemersbehoeften én het verzuimprofiel van de organisatie.
  • Inzicht geven in inkomensrisico’s bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid inclusief aanreiken van oplossingen om inkomensterugval te beperken.
Ondernemingsraad

Collectieve WIA inkomensverzekering

Werknemers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken, gaan altijd achteruit in inkomen. Ondanks dat ze recht krijgen op een WIA-uitkering. Soms daalt het inkomen zelfs tot onder het sociaal minimum. Dat kan anders. De werkgever kan daar, samen met de ondernemingsraad invloed op uitoefenen. Een collectieve regeling is eigenlijk het enige alternatief, want individuele verzekeringsoplossingen zijn kostbaar, beperkt voorhanden en verzekeraars passen een medische selectie toe. 

Waarom een collectieve WIA inkomensverzekering?

Meer weten over dit onderwerp?

Nieuws en blogs