Ondernemingsraad en sociale zekerheid

Ondernemingsraad staat voor
goed werkgeverschap

Het belang van de werkgever is niet altijd gelijk aan dat van de werknemer.
Een ondernemingsraad (OR) speelt een cruciale rol bij deze belangenafweging.
Robidus ondersteunt OR-leden bij de invulling van de sociale zekerheid binnen een organisatie.

Ondernemingsraad

Ondersteuning voor de ondernemingsraad

Collectieve WIA inkomensverzekering

Werknemers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken, gaan altijd achteruit in inkomen. Ondanks dat ze recht krijgen op een WIA-uitkering. Soms daalt het inkomen zelfs tot onder het sociaal minimum. Dat kan anders. De werkgever kan daar, samen met de ondernemingsraad invloed op uitoefenen. Een collectieve regeling is eigenlijk het enige alternatief, want individuele verzekeringsoplossingen zijn kostbaar, beperkt voorhanden en verzekeraars passen een medische selectie toe. 

Waarom een collectieve WIA inkomensverzekering?

Meer weten over dit onderwerp?

NIEUWS EN BLOGS