Collectieve verzekering WGA-hiaat en WW-aanvulling voor VVT

De nieuwe CAO VVT 2022: verplichte mantelverzekering

Tijdens corona is duidelijk geworden dat zorgmedewerkers, naast een gezondheidsrisico, een groot inkomensrisico lopen. Om een forse inkomensdaling bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te voorkomen, hebben de CAO-partijen in de sector Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) maatregelen afgesproken om dit inkomensrisico te beperken.

In de nieuwe CAO VVT 2022 wordt de aanvullende WGA-hiaatverzekering verplicht. En alle VVT-organisaties voeren de huidige Private Aanvulling WW (PAWW) zelf uit via een private verzekeraar. Deze twee regelingen, de private WGA-hiaat en de WW-aanvulling, worden gecombineerd in een nieuwe verzekering in de vorm van een mantelcontract.

COLLECTIEVE MANTELVERZEKERING VOOR VVT

De nieuwe CAO VVT 2022 verplicht de nieuwe mantelverzekering per 1 oktober.

Uitdienst

Eenvoudig overstappen

Robidus ontzorgt u bij het regelen van de nieuwe mantelverzekering met onze unieke overstapservice. Samen zorgen we ervoor dat u op tijd klaar bent. Bekijk de VVT-dienstverlening en vraag deze direct aan.

Professionals

Meer weten over de nieuwe CAO VVT 2022

We werken regelmatig de lijst met vragen en antwoorden bij. Vraag onze actuele lijst met veelgestelde vragen aan via het contactformulier.

Tactvol spreken

Online sessie
over CAO VVT 2022

Weten wat u precies moet regelen voor de nieuwe CAO VVT 2022? En als VVT-organisatie goed voorbereid zijn op 1 oktober. Op dit moment staat er geen sessie gepland.

Makkelijk overstappen naar de mantelverzekering voor de CAO VVT 2022

Sinds 1 oktober 2022 moet u de CAO VVT 2022 verplichting nakomen. Robidus neemt het voortraject uit handen. Samen realiseren we snel de implementatie van de verzekering. Na uw aanmelding starten we direct met de voorbereiding. Na uw akkoord handelen wij ook de administratie en communicatie af. Zo weet u zeker dat u de verzekering juist aanbiedt. 

 

Robidus ondersteunt al zo’n 35% van de VVT-organisaties met een collectieve regeling. Wij ontzorgen met onze ervaring en geautomatiseerde processen. Voor het nakomen van de nieuwe CAO VVT regelen wij ook alles van A tot Z: van marktonderzoek tot het afsluiten van de beste verzekering tot een op maat gemaakte website en helpdesk om uw werknemers goed en snel te informeren. Dat is makkelijk overstappen met Robidus.

Tarief voor inregelen VVT-mantelverzekering

Voor u zijn er geen kosten verbonden aan onze dienstverlening omdat deze gefinancierd kan worden uit de standaard provisieregeling van verzekeraars.

Meer weten of direct aanmelden voor onze “makkelijk overstappen” dienstverlening? Neem contact op met onze CAO VVT specialist.

CAO VVT 2022 - Mantelverzekering

Veelgestelde vragen over CAO VVT 2022

Heeft u al een lopende WGA-hiaatverzekering? Ook dan moet u per 1 oktober 2022 van alles regelen: ten eerste de private verzekering met dekking voor de WW (vervanging van huidige PAWW). Ten tweede een verzekering voor de werknemers die niet meededen aan de vrijwillige bestaande WGA-hiaatverzekering. U heeft dan (tijdelijk) 3 verzekeringen.

Op einddatum van uw huidige WGA-hiaatverzekering bent u verplicht deze verzekeringen samen te voegen tot één combinatieverzekering.

Nee, u zult helaas toch actie moeten ondernemen. De CAO verlangt een verplichte deelname van iedereen. Daarom verzekert u de werknemers die afstand hebben gedaan onder de lopende WGA-hiaatverzekering alsnog.

Het nog lopende verzekeringscontract kunt tot einde contractsdatum aanhouden. Daarna dient u de verzekering over te sluiten naar de verzekeringsmantel van de VVT.

Daarvoor kunt u het beste met uw verzekeraar contact opnemen. De verzekeringsvoorwaarden zijn hier leidend in. De CAO stelt niet dat u uw huidige verzekering voortijdig dient te beëindigen. Op de einddatum van de verzekering bent u wel verplicht om over te stappen naar de mantelverzekering.

Nee, het is een verplichte combinatie. Er is alleen een (tijdelijke) uitzondering voor werkgevers die al een WGA-hiaat verzekering hebben lopen. Na de contractsdatum zal ook die verzekering onder de CAO-mantelverzekering gebracht moeten worden.

Let op: de bestaande WW-regeling gaat per 1 oktober 2022 naadloos over van de landelijke uitvoering naar een uitvoering via VVT mantelverzekering. Er is dus geen overlap met doorlopende contracten zoals bij het WGA-hiaat.

De VVT-CAO partners hebben verzekeraars gevraagd een aanbod te doen om een specifiek risico te verzekeren. Uit de aanbiedingen wordt(en) de beste passende verzekeraar(s) geselecteerd waaruit de werkgevers van de VVT kunnen kiezen. Niet geselecteerde verzekeraars kunt u niet kiezen.

Dat klopt, veel werkgevers in de VVT Sector hebben reeds een aanvulling WW, via de Stichting PAWW. De CAO stapt uit landelijke SPAWW uitvoering en besluit zelf het WW-risico privaat te verzekeren​, maar wel altijd in combinatie met een collectieve WGA-hiaatverzekering.

Het wordt een verplichte regeling voor alle werknemers in de VVT-sector.

Onze jarenlange partner Loyalis verzorgt deze VVT-mantelovereenkomst. 

In de CAO is geregeld dat de premie voor de mantelverzekering door de werknemer wordt betaald. Dit was al zo voor de WW-aanvulling en is per 1 oktober 2022 ook van toepassing op de WGA-hiaatverzekering. De werkgever houdt de premie in op het brutoloon. Dit geeft een fiscaal voordeel voor de werknemer.

Ja, de PFZW WGA-hiaatverzekering biedt een kleine aanvulling bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Uw werknemer kan dan toch, bij arbeidsongeschiktheid, nog fors in inkomen terugvallen. Daarom heeft de VVT-CAO besloten om ook dat resterende risico te verzekeren. Uw werknemers hebben hierdoor bij een WIA toekenning in ieder geval 70% van het laatste loon voor ziekte. U zult dus een aanvullende collectieve WGA-hiaat verzekering voor uw werknemers moeten sluiten. De verzekeraar(s) die onder de verzekeringsmantel vallen vullen het inkomen aan rekening houdend met de PFZW-aanvulling.

Ja, wij hebben voor u op een rij gezet wat u moet regelen: VVT-werkgevers moeten een private WGA-hiaat en aanvulling WW-verzekering geregeld hebben voor alle werknemers. In hoofdlijnen betekent dit:

  • Controleer of uw huidige WGA-hiaat past binnen de nieuwe CAO. Inventariseer welke werknemers afstand hebben gedaan van de huidige vrijwillige WGA-hiaat.
  • Informeer uw zorgmedewerkers over de aanstaande wijzigingen.
  • Vraag offertes op bij verzekeraars.
  • Beoordeel offertes en voorwaardes van de verzekeringen.
  • Sluit een nieuwe verzekering af en implementeer deze binnen uw organisatie.

De verplichting van de nieuwe CAO VVT 2022 op tijd nakomen? Wij ontzorgen u met onze ervaring en geautomatiseerde processen. Dit noemen wij onze overstapservice.

U krijgt:

  • Onderzoek of een eventuele bestaande verzekering valt onder de CAO-verplichting.
  • Offerte-opvraag bij verzekeraar.
  • Advies omtrent selectieprocedure verzekeraar.
  • Implementatie de mantelverzekering.
  • Uitvoering van de verzekeringsvoorwaarden, zoals ziek- en herstelmeldingen, verzekerdenregistratie, claimafhandeling etc.

Voor u zijn er geen kosten verbonden aan onze dienstverlening omdat deze gefinancierd kan worden uit de standaard provisieregeling van verzekeraars.