De Loyalis Inkomenszekerheid-regeling komt voort uit de cao VVT 2022-2024

De cao VVT 2022-2024: verplichte mantelverzekering

Tijdens corona is duidelijk geworden dat zorgmedewerkers, naast een gezondheidsrisico, een groot inkomensrisico lopen. Om een forse inkomensdaling bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te voorkomen, spraken in 2022 de cao-partijen in de sector Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) maatregelen af.

In de cao VVT 2022-2024 werd de aanvullende WGA-hiaatverzekering verplicht. Ook voeren alle VVT-organisaties de voormalige Private Aanvulling WW (PAWW) zelf uit via een private verzekeraar. Deze twee regelingen, de private WGA-hiaat en de WW-aanvulling, zijn gecombineerd in een nieuwe verzekering in de vorm van een mantelcontract: de Loyalis Inkomenszekerheid-regeling.

De Loyalis Inkomenszekerheid-regeling VVT

De cao VVT 2022-2024 verplicht een mantelverzekering sinds 1 oktober 2022.

Uitdienst

Eenvoudig overstappen

Robidus ontzorgt u bij het regelen van de mantelverzekering met onze unieke overstapservice.

Bekijk de VVT-dienstverlening

Professionals

MEER WETEN OVER DE CAO VVT 2022

Bekijk de veelgestelde vragen op deze pagina. Of vraag onze actuele en uitgebreide lijst met veelgestelde vragen aan via het contactformulier. Natuurlijk kunt u ook uw eigen vraag aan ons stellen.

Tactvol spreken

ONLINE SESSIES OVER INKOMENSZEKERHEID

Registreer hier voor het webinar op 2 november 2023 om 12u (45 minuten) waarbij we ingaan op de best practices van de inkomensregeling.

Over de Loyalis Inkomenszekerheid-regeling

De inkomenszekerheid-regeling zorgt ervoor dat VVT-medewerkers vanaf aanvang van de COVID-pandemie een inkomensgarantie bij arbeidsongeschiktheid hebben van minimaal 70% van het loon. Ook verlengt deze verzekering de WW-duur tot maximaal 38 maanden.

De WGA-hiaat risico is met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 onder de verzekering gebracht. Robidus heeft voor ruim 80 VVT-organisaties en 50% van de VVT-werknemers de Loyalis Inkomensverzekering geregeld.

Tarief voor inregelen VVT-mantelverzekering

Voor u zijn er geen kosten verbonden aan onze dienstverlening omdat deze gefinancierd kan worden uit de standaard provisieregeling van verzekeraars.

Meer weten? Neem contact op met onze cao VVT specialist.

CAO VVT 2022 - Mantelverzekering

Veelgestelde vragen over cao VVT 2022-2024

Nee, het is een verplichte combinatie. Er is alleen een (tijdelijke) uitzondering voor werkgevers die al een WGA-hiaat verzekering hebben lopen. Na de contractsdatum zal ook die verzekering onder de CAO-mantelverzekering gebracht moeten worden.

Let op: de bestaande WW-regeling is per 1 oktober 2022 over gegaan van de landelijke uitvoering naar een uitvoering via VVT mantelverzekering. Er is geen overlap met doorlopende contracten zoals bij het WGA-hiaat.

De VVT cao-partners hebben verzekeraars gevraagd een aanbod te doen om een specifiek risico te verzekeren. Loyalis is geselecteerd als verzekeraar. Daarom heet de verzekering “de Loyalis Inkomenszekerheid-verzekering”. 

Dat klopt, veel werkgevers in de VVT Sector hebben reeds een aanvulling WW, via de Stichting PAWW. De cao stapt uit landelijke SPAWW uitvoering en besluit zelf het WW-risico privaat te verzekeren, maar wel altijd in combinatie met een collectieve WGA-hiaatverzekering.

Het is een verplichte regeling voor alle werknemers in de VVT-sector.

Onze jarenlange partner Loyalis verzorgt deze VVT-mantelovereenkomst. 

In de cao is geregeld dat de premie voor de mantelverzekering door de werknemer wordt betaald. Dit was al zo voor de WW-aanvulling en is per 1 oktober 2022 ook van toepassing op de WGA-hiaatverzekering. De werkgever houdt de premie in op het brutoloon. Dit geeft een fiscaal voordeel voor de werknemer.

Ja, de PFZW WGA-hiaatverzekering biedt een kleine aanvulling bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Uw werknemer kan dan toch, bij arbeidsongeschiktheid, nog fors in inkomen terugvallen. Daarom heeft de cao VVT besloten om ook dat resterende risico te verzekeren. Uw werknemers hebben hierdoor bij een WIA toekenning in ieder geval 70% van het laatste loon voor ziekte. U moet daarom een aanvullende collectieve WGA-hiaat verzekering voor uw werknemers sluiten. De verzekeraar(s) die onder de verzekeringsmantel vallen vullen het inkomen aan rekening houdend met de PFZW-aanvulling.

Voor u zijn er geen kosten verbonden aan onze dienstverlening omdat deze gefinancierd kan worden uit de standaard provisieregeling van verzekeraars.